بانک اس ام اس و پیامک

برای سهولت در ارسال پیام کوتاه و ارسال اس ام اس گروهی با محتوای مشخص، شما می توانید از الگوهایی که برای مناسبت ها و رویدادهای مختلف تدوین شده است استفاده کنید. این الگوها در دسته بندی های متفاوت، این امکان را فراهم می آورند که با سرعت بالاتر، پیام خود را به مخاطب ارسال کنید. باید در نظر داشته باشید که این مجموعه، روزانه توسط نیک اس ام اس به روز رسانی می شود.

گروه پیامک شعر / اس ام اس عماد خراسانی

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

قصه کوتاه کن ای ناصح و از ما بگذر یکدم از عمر گرانمایه هدر نتوان کرد

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

هر که جز پیمانه با من بست پیمانی، شکست نیست بیجا گر که می بوسم لب پیمانه را با وجود عشق از من عقل می خواهد فقیه وای بر آنکس که بوسد دست این دیوانه را

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

گیرم گناه از من و گیرم خطا ز تو کوته به بوسه عاقبت این ماجرا کنیم... دنیا وفا ندارد و ایام اعتبار عاشق نئیم و رند بخود گر جفا کنیم فصل بهار میگذرد ای بهار من باز آ که سوخت طاقت صبر و قرار من

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

چون زیر خاک تیره شدم یاد من بکن هرجا که حلقه دیدی، دستی به گردنی دانی که آگه است ز حال دل عماد آن برزگر که آتشش افتد به خرمنی

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

بر ما گذشت نيک و بد اما تو روزگار فکری به حال خويش کن اين روزگار نيست!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

گرچه مستیم و خرابیم ، چو شبهای دگر باز کن ساقی مجلس سر مینای دگر امشبی را که در آنیم ، غنیمت شمریم شاید ای جان نرسیدیم به فردای دگر...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

پیش ما سوختگان مسجد و میخانه یکـیست حرم و دیر یکی، سبحه و پیمانه یکیست اینهمه جنگ و جدل حاصل کوته‌نظری است گر نظر پاک کنی کعبه و بتخانه یکیست ...

گروه پیامک شعر / اس ام اس عماد خراسانی

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

قصه کوتاه کن ای ناصح و از ما بگذر یکدم از عمر گرانمایه هدر نتوان کرد

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

هر که جز پیمانه با من بست پیمانی، شکست نیست بیجا گر که می بوسم لب پیمانه را با وجود عشق از من عقل می خواهد فقیه وای بر آنکس که بوسد دست این دیوانه را

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

گیرم گناه از من و گیرم خطا ز تو کوته به بوسه عاقبت این ماجرا کنیم... دنیا وفا ندارد و ایام اعتبار عاشق نئیم و رند بخود گر جفا کنیم فصل بهار میگذرد ای بهار من باز آ که سوخت طاقت صبر و قرار من

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

چون زیر خاک تیره شدم یاد من بکن هرجا که حلقه دیدی، دستی به گردنی دانی که آگه است ز حال دل عماد آن برزگر که آتشش افتد به خرمنی

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

بر ما گذشت نيک و بد اما تو روزگار فکری به حال خويش کن اين روزگار نيست!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

گرچه مستیم و خرابیم ، چو شبهای دگر باز کن ساقی مجلس سر مینای دگر امشبی را که در آنیم ، غنیمت شمریم شاید ای جان نرسیدیم به فردای دگر...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

پیش ما سوختگان مسجد و میخانه یکـیست حرم و دیر یکی، سبحه و پیمانه یکیست اینهمه جنگ و جدل حاصل کوته‌نظری است گر نظر پاک کنی کعبه و بتخانه یکیست ...