بانک اس ام اس و پیامک

برای سهولت در ارسال پیام کوتاه و ارسال اس ام اس گروهی با محتوای مشخص، شما می توانید از الگوهایی که برای مناسبت ها و رویدادهای مختلف تدوین شده است استفاده کنید. این الگوها در دسته بندی های متفاوت، این امکان را فراهم می آورند که با سرعت بالاتر، پیام خود را به مخاطب ارسال کنید. باید در نظر داشته باشید که این مجموعه، روزانه توسط نیک اس ام اس به روز رسانی می شود.

گروه پیامک شعر / اس ام اس عطار

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

دل عطار سر دوستی یافت ولی وقتی که خود را دشمن آمد

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

بمیر از خویش تا زنده بمانی که بی شک گرد ران با گردن آمد

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

علاج تو درین ره تا تویی تو چو شمعت سوختن یا مردن آمد

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

کسی مرد است کین سر چون بدانست نه مستی کرد ونه آبستن آمد

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

کسی را گر شود گویی بیانش ازین سر باخبر تر دامن آمد

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

نهان باید که داری سر این راه که خصمت با تو در پیراهن آمد

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

کسی کو اندرین ره دانه‌ای یافت سپهری خوشه‌چین خرمن آمد

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

رهی است آیینه وارآن کس که در رفت هم او در دیدهٔ خود روشن آمد

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

درین ره هست مرغان کاسمانشان درون حوصله یک ارزن آمد

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

درین ره عرش هر روزی به صد بار ز هیبت با سر یک سوزن آمد

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

شود اینجا کم از طفل دو روزه اگر صد رستم در جوشن آمد

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

هزارن قرن گامی می‌توان رفت چه راه راست این که در پیش من آمد

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

رهی پیش من آمد بی نهایت که بیش از وسع هر مرد و زن آمد

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

درین ره چون روی کژ چون روی راست که اینجا غیر ره بین رهزن آمد

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

ره عشاق بی ما و من آمد ورای عالم جان و تن آمد

گروه پیامک شعر / اس ام اس عطار

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

دل عطار سر دوستی یافت ولی وقتی که خود را دشمن آمد

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

بمیر از خویش تا زنده بمانی که بی شک گرد ران با گردن آمد

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

علاج تو درین ره تا تویی تو چو شمعت سوختن یا مردن آمد

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

کسی مرد است کین سر چون بدانست نه مستی کرد ونه آبستن آمد

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

کسی را گر شود گویی بیانش ازین سر باخبر تر دامن آمد

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

نهان باید که داری سر این راه که خصمت با تو در پیراهن آمد

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

کسی کو اندرین ره دانه‌ای یافت سپهری خوشه‌چین خرمن آمد

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

رهی است آیینه وارآن کس که در رفت هم او در دیدهٔ خود روشن آمد

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

درین ره هست مرغان کاسمانشان درون حوصله یک ارزن آمد

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

درین ره عرش هر روزی به صد بار ز هیبت با سر یک سوزن آمد

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

شود اینجا کم از طفل دو روزه اگر صد رستم در جوشن آمد

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

هزارن قرن گامی می‌توان رفت چه راه راست این که در پیش من آمد

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

رهی پیش من آمد بی نهایت که بیش از وسع هر مرد و زن آمد

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

درین ره چون روی کژ چون روی راست که اینجا غیر ره بین رهزن آمد

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

ره عشاق بی ما و من آمد ورای عالم جان و تن آمد