بانک اس ام اس و پیامک

برای سهولت در ارسال پیام کوتاه و ارسال اس ام اس گروهی با محتوای مشخص، شما می توانید از الگوهایی که برای مناسبت ها و رویدادهای مختلف تدوین شده است استفاده کنید. این الگوها در دسته بندی های متفاوت، این امکان را فراهم می آورند که با سرعت بالاتر، پیام خود را به مخاطب ارسال کنید. باید در نظر داشته باشید که این مجموعه، روزانه توسط نیک اس ام اس به روز رسانی می شود.

گروه پیامک شعر / اس ام اس عاشقانه

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

گـــاهی ﺩﻭﺳـــﺖ ﺩﺍﺭﯼ ﻓــﻘﻂ ﻧﮕــﺎﺵ ﮐـﻨﯽ ﻫـﻤﯿﻨﻄﻮﺭﯼ ﮐـﻪ ﺩﺍﺭﯼ ﻧـﮕﺎﻫﺶ مـیکنی ﺍﺷـﮑﺎﺕ ﺳـﺮﺍﺯﯾﺮ مـیشه ﺗــﻮی ﺩلــت مــیگی ﻧﺒـﺎشی ﻣﯿـﻤﯿـــــﺮﻡ هـمـیشه بـاش

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

به دست آور دل من را چه کارت با دل مردم ! تو واجب را بجا آور رها کن مستحب ها را

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

گفتنی نیست،ولی "بی تو" کماکان در من، نفسی هست، دلی هست... ولی جانی نیست....

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

چو در بَرَم نهادمَت به سینه می فشارمَت  تمامِ عاشقانه ام ،  خوشا به من که دارمَت

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

فرشته گفت:  پس قرارمان این باشد هر چه انسان روی زمین انجام داد  نتیجه اش را ببیند خدا گفت: غیر از دل شکستن که جواب آن را خودم می دهم

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

هیچ چیز سر جایش نیستــــ نه من... نه تو... نه باورهایم که بدان امید بسته بودمــ تابـــ کودکیم انگار، سالهاستـــــ که نمیداند مقصد کجاستــــ ...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

مثل هر شب هوس عشق خودت زد به سرم چند ساعـــت شده از زندگیــــم بی خبرم این همه فاصله، ده جاده و صد ریل قطار بال پرواز دلـم کو که به سویت بپرم ؟

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

شانــه هایتــــ تکیــه گاهیستــــ بــی چــون و چــرا از آن مــن . . .

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

تعریف من از عشق همان بود که گفتم در بند کسی باش که در بند کسی نیست

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

♥♥♥ گفته ی خود خـدا درباره بخشنده بودنش ♥♥♥ ♥و به يقين من آمرزنده كسى هستم كه تــوبه كند و ايمان بياورد و كار شايسته نمايد و به راه راست راهسپر شود♥

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

چشمانم هزاران ماراتن دوید برای دیدنت . کاش سراب نگاهت هیچ وقت نمی گفت ببخشید اشتباه گرفتم.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

آدمــــا... یادشــــون میـــــره... بعــــدم... "یادشـــــون" میرهـــ....

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

نــگاهم کــه مــی کنی لال مــی شـوم............ آخــر چــشم هایت حــرف نــدارنـد..............

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

کاش همه چیز دست به دست هم میداد تا تو  دست به دست من بدهی

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

تو را داشتن را به چــــه تشبیه کنم ؛ به بــــهار یا به آبی زلال دریــــا  ســـــاده تر می گویم تــو تمام حس های خوب منی

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

من و تو  وقتی کنار همیم قشنگترین ترکیب دنیایم...

گروه پیامک شعر / اس ام اس عاشقانه

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

گـــاهی ﺩﻭﺳـــﺖ ﺩﺍﺭﯼ ﻓــﻘﻂ ﻧﮕــﺎﺵ ﮐـﻨﯽ ﻫـﻤﯿﻨﻄﻮﺭﯼ ﮐـﻪ ﺩﺍﺭﯼ ﻧـﮕﺎﻫﺶ مـیکنی ﺍﺷـﮑﺎﺕ ﺳـﺮﺍﺯﯾﺮ مـیشه ﺗــﻮی ﺩلــت مــیگی ﻧﺒـﺎشی ﻣﯿـﻤﯿـــــﺮﻡ هـمـیشه بـاش

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

به دست آور دل من را چه کارت با دل مردم ! تو واجب را بجا آور رها کن مستحب ها را

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

گفتنی نیست،ولی "بی تو" کماکان در من، نفسی هست، دلی هست... ولی جانی نیست....

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

چو در بَرَم نهادمَت به سینه می فشارمَت  تمامِ عاشقانه ام ،  خوشا به من که دارمَت

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

فرشته گفت:  پس قرارمان این باشد هر چه انسان روی زمین انجام داد  نتیجه اش را ببیند خدا گفت: غیر از دل شکستن که جواب آن را خودم می دهم

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

هیچ چیز سر جایش نیستــــ نه من... نه تو... نه باورهایم که بدان امید بسته بودمــ تابـــ کودکیم انگار، سالهاستـــــ که نمیداند مقصد کجاستــــ ...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

مثل هر شب هوس عشق خودت زد به سرم چند ساعـــت شده از زندگیــــم بی خبرم این همه فاصله، ده جاده و صد ریل قطار بال پرواز دلـم کو که به سویت بپرم ؟

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

شانــه هایتــــ تکیــه گاهیستــــ بــی چــون و چــرا از آن مــن . . .

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

تعریف من از عشق همان بود که گفتم در بند کسی باش که در بند کسی نیست

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

♥♥♥ گفته ی خود خـدا درباره بخشنده بودنش ♥♥♥ ♥و به يقين من آمرزنده كسى هستم كه تــوبه كند و ايمان بياورد و كار شايسته نمايد و به راه راست راهسپر شود♥

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

چشمانم هزاران ماراتن دوید برای دیدنت . کاش سراب نگاهت هیچ وقت نمی گفت ببخشید اشتباه گرفتم.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

آدمــــا... یادشــــون میـــــره... بعــــدم... "یادشـــــون" میرهـــ....

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

نــگاهم کــه مــی کنی لال مــی شـوم............ آخــر چــشم هایت حــرف نــدارنـد..............

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

کاش همه چیز دست به دست هم میداد تا تو  دست به دست من بدهی

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

تو را داشتن را به چــــه تشبیه کنم ؛ به بــــهار یا به آبی زلال دریــــا  ســـــاده تر می گویم تــو تمام حس های خوب منی

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

من و تو  وقتی کنار همیم قشنگترین ترکیب دنیایم...