بانک اس ام اس و پیامک

برای سهولت در ارسال پیام کوتاه و ارسال اس ام اس گروهی با محتوای مشخص، شما می توانید از الگوهایی که برای مناسبت ها و رویدادهای مختلف تدوین شده است استفاده کنید. این الگوها در دسته بندی های متفاوت، این امکان را فراهم می آورند که با سرعت بالاتر، پیام خود را به مخاطب ارسال کنید. باید در نظر داشته باشید که این مجموعه، روزانه توسط نیک اس ام اس به روز رسانی می شود.

گروه پیامک شعر / اس ام اس صادق سرمد

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

علی ز روز صغر از کبار امت بود اگرچه در شمر سال و مه صغیر آمد

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

علی به خدمت اسلام فضل سبقت داشت که پاس خدمت دیرینه ناگزیر آمد

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

به پاس خدمت پیمان، شه ولایت شد که مست جام ولا از خم غدیر آمد

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

بدان مثابه که هارون وزیر موسی بود علی معین رسول آمد و وزیر آمد

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

علی ولی خدا صاحب ولایت بود که به‌هر نصرت حق ناصر و نصیر آمد

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

نخست مرد خدایی که دست بیعت داد رسول را به صباح و مسا ظهیر آمد

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

بساط ظلم برافتاد از بسیط زمین بشیر عدل الهی چو بر سریر آمد

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

به قدرت صمدی در صنم شکست افتاد که دور سلطنت واحد قدیر آمد

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

عقول ناقصه از شرم دم فرو بستند که عقل کامل و کل در سخن دلیر آمد

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

زآسمان رسالت بتافت ختم رسل که چرخ معدلت از طلعتش منیر آمد

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

به دور پادشه عادلی که پیش درش قصور عالیۀ قیصری قصیر آمد

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

مزاج عالمیان چون به شور و شر گردید به خیر جامعه خیرالبشر بشیر آمد

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

اگر هزار بشیر آمد و نذیر آمد محمد است که بی مثل و بی نظیر آمد

گروه پیامک شعر / اس ام اس صادق سرمد

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

علی ز روز صغر از کبار امت بود اگرچه در شمر سال و مه صغیر آمد

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

علی به خدمت اسلام فضل سبقت داشت که پاس خدمت دیرینه ناگزیر آمد

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

به پاس خدمت پیمان، شه ولایت شد که مست جام ولا از خم غدیر آمد

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

بدان مثابه که هارون وزیر موسی بود علی معین رسول آمد و وزیر آمد

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

علی ولی خدا صاحب ولایت بود که به‌هر نصرت حق ناصر و نصیر آمد

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

نخست مرد خدایی که دست بیعت داد رسول را به صباح و مسا ظهیر آمد

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

بساط ظلم برافتاد از بسیط زمین بشیر عدل الهی چو بر سریر آمد

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

به قدرت صمدی در صنم شکست افتاد که دور سلطنت واحد قدیر آمد

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

عقول ناقصه از شرم دم فرو بستند که عقل کامل و کل در سخن دلیر آمد

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

زآسمان رسالت بتافت ختم رسل که چرخ معدلت از طلعتش منیر آمد

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

به دور پادشه عادلی که پیش درش قصور عالیۀ قیصری قصیر آمد

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

مزاج عالمیان چون به شور و شر گردید به خیر جامعه خیرالبشر بشیر آمد

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

اگر هزار بشیر آمد و نذیر آمد محمد است که بی مثل و بی نظیر آمد