بانک اس ام اس و پیامک

برای سهولت در ارسال پیام کوتاه و ارسال اس ام اس گروهی با محتوای مشخص، شما می توانید از الگوهایی که برای مناسبت ها و رویدادهای مختلف تدوین شده است استفاده کنید. این الگوها در دسته بندی های متفاوت، این امکان را فراهم می آورند که با سرعت بالاتر، پیام خود را به مخاطب ارسال کنید. باید در نظر داشته باشید که این مجموعه، روزانه توسط نیک اس ام اس به روز رسانی می شود.

گروه پیامک شعر / اس ام اس صائب تبریزی

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

عیش امروز علاج غم فردا نکند مستی شب ندهد سود به خمیازه صبح

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

نیست پروا تلخکامان را ز تلخی های عشق آب دریا در مذاق ماهی دریا خوش است

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

طومار زندگی را، طی می‌کند به یک شب از شمع یاد گیرید، آداب زندگانی

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

آن که گریان به سر خاک من آمد چون شمع کاش در زندگی از خاک مرا بر می‌داشت

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

شاه و گدا به دیدهٔ دریادلان یکی است پوشیده است پست و بلند زمین در آب

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

تیره روزان جهان را به چراغی دریاب تا پس از مرگ ترا شمع مزاری باشد

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

دلم به پاکی دامان غنچه می‌لرزد که بلبلان همه مستند و باغبان تنها

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

ای گل شوخ که مغرور بهاران شده‌ای خبرت نیست که در پی چه خزانی داری

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

از حادثه لرزند به خود قصر نشینان ما خانه بدوشان غم سیلاب نداریم

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

حضور خاطر اگر در نماز معتبرست امید ما به نماز نکرده بیشترست

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

از زاهدان خشک مجو پیچ و تاب عشق ابروی قبله را خبری از اشاره نیست

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

گر محتسب شکست خم میفروش را دست دعای باده پرستان شکسته نیست

گروه پیامک شعر / اس ام اس صائب تبریزی

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

عیش امروز علاج غم فردا نکند مستی شب ندهد سود به خمیازه صبح

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

نیست پروا تلخکامان را ز تلخی های عشق آب دریا در مذاق ماهی دریا خوش است

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

طومار زندگی را، طی می‌کند به یک شب از شمع یاد گیرید، آداب زندگانی

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

آن که گریان به سر خاک من آمد چون شمع کاش در زندگی از خاک مرا بر می‌داشت

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

شاه و گدا به دیدهٔ دریادلان یکی است پوشیده است پست و بلند زمین در آب

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

تیره روزان جهان را به چراغی دریاب تا پس از مرگ ترا شمع مزاری باشد

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

دلم به پاکی دامان غنچه می‌لرزد که بلبلان همه مستند و باغبان تنها

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

ای گل شوخ که مغرور بهاران شده‌ای خبرت نیست که در پی چه خزانی داری

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

از حادثه لرزند به خود قصر نشینان ما خانه بدوشان غم سیلاب نداریم

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

حضور خاطر اگر در نماز معتبرست امید ما به نماز نکرده بیشترست

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

از زاهدان خشک مجو پیچ و تاب عشق ابروی قبله را خبری از اشاره نیست

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

گر محتسب شکست خم میفروش را دست دعای باده پرستان شکسته نیست