بانک اس ام اس و پیامک

برای سهولت در ارسال پیام کوتاه و ارسال اس ام اس گروهی با محتوای مشخص، شما می توانید از الگوهایی که برای مناسبت ها و رویدادهای مختلف تدوین شده است استفاده کنید. این الگوها در دسته بندی های متفاوت، این امکان را فراهم می آورند که با سرعت بالاتر، پیام خود را به مخاطب ارسال کنید. باید در نظر داشته باشید که این مجموعه، روزانه توسط نیک اس ام اس به روز رسانی می شود.

گروه پیامک شعر / اس ام اس شیخ محمود شبستری

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

ز چشمش خاست بیماری و مستی ز لعلش گشت پیدا عین هستی

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

نگر کز چشم شاهد چیست پیدا رعایت کن لوازم را بدینجا

گروه پیامک شعر / اس ام اس شیخ محمود شبستری

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

ز چشمش خاست بیماری و مستی ز لعلش گشت پیدا عین هستی

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

نگر کز چشم شاهد چیست پیدا رعایت کن لوازم را بدینجا