بانک اس ام اس و پیامک

برای سهولت در ارسال پیام کوتاه و ارسال اس ام اس گروهی با محتوای مشخص، شما می توانید از الگوهایی که برای مناسبت ها و رویدادهای مختلف تدوین شده است استفاده کنید. این الگوها در دسته بندی های متفاوت، این امکان را فراهم می آورند که با سرعت بالاتر، پیام خود را به مخاطب ارسال کنید. باید در نظر داشته باشید که این مجموعه، روزانه توسط نیک اس ام اس به روز رسانی می شود.

گروه پیامک شعر / اس ام اس شعر زیبا

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

در نيمه ى ماه رمضان ماه برامد سالار كريمان جهان از سفر امد افطار كنيد از رطب ذكر حسن جان چون بر على و فاطمه زيبا پسر امد

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

دل من در سبد عشق به نيل تو فتاد / نگهش دار، به موسي شدنش مي ارزد...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

نازنين مثل قناري در قفس هر شب هوايت مي کنم / آسمان کوچکي دارم فدايت مي کنم

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

کاش مي شد همدلي را قاب کرد / ساکنان شهر غم را خواب کرد کاش مي شد نور چشمان تو را / جانشين ثابت مهتاب کرد

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

گرچه از فاصله ماه ز من دورتري / ولي انگار همين جا و همين دور و بري ماه مي تابد و انگار تويي مي خندي / باد مي آيد و انگار تويي مي گذري.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

سرود انتظار تو ترانه دلم شده / باز اميد ديدنت بهانه دلم شده

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

دلت آينه ايثار عشق است / نگاهت معني بيدار عشق است تو در آبادي دل خانه داري / تو را ديدن همان ديدار عشق است

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

مهربونيات زياده که هنوز خوب و صبورى مثل يه حس قشنگى، حتى وقتى خيلى دورى

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

تو مرجاني، تو در جاني تو مرواريد غلطاني اگر قلبم صدف باشد، ميان آن تو پنهاني

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

نکند يوسف عمرم رود از مصر خيالت باز آواره تنهايي چاهم بکني...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

تو اين دنيا، تو اين عالم، ميون اين همه آدم ببين من دل به کي دادم، به اون کس که نمي خوادم دلم شيشه، دلش سنگه، واسه سنگه دلم تنگه

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

تو صميمي تر از آني که دلم مي پنداشت دل تو با همه آينه ها نسبت داشت!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

کاسب کهنه کار من! باز بساط مي کني؟ جنس دلت به شهر ما، خوب فروش مي کند، عشق حراج مي کني؟ قلب اجاره مي دهي؟ نرخ خريدنت مرا، خانه به دوش مي کند...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

نمي دانم که بودي يا چه بودي ولي بي حرف، قلبم را ربودي نمي دانم که هستم يا چه هستم ولي هر لحظه در فکر تو هستم

گروه پیامک شعر / اس ام اس شعر زیبا

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

در نيمه ى ماه رمضان ماه برامد سالار كريمان جهان از سفر امد افطار كنيد از رطب ذكر حسن جان چون بر على و فاطمه زيبا پسر امد

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

دل من در سبد عشق به نيل تو فتاد / نگهش دار، به موسي شدنش مي ارزد...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

نازنين مثل قناري در قفس هر شب هوايت مي کنم / آسمان کوچکي دارم فدايت مي کنم

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

کاش مي شد همدلي را قاب کرد / ساکنان شهر غم را خواب کرد کاش مي شد نور چشمان تو را / جانشين ثابت مهتاب کرد

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

گرچه از فاصله ماه ز من دورتري / ولي انگار همين جا و همين دور و بري ماه مي تابد و انگار تويي مي خندي / باد مي آيد و انگار تويي مي گذري.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

سرود انتظار تو ترانه دلم شده / باز اميد ديدنت بهانه دلم شده

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

دلت آينه ايثار عشق است / نگاهت معني بيدار عشق است تو در آبادي دل خانه داري / تو را ديدن همان ديدار عشق است

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

مهربونيات زياده که هنوز خوب و صبورى مثل يه حس قشنگى، حتى وقتى خيلى دورى

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

تو مرجاني، تو در جاني تو مرواريد غلطاني اگر قلبم صدف باشد، ميان آن تو پنهاني

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

نکند يوسف عمرم رود از مصر خيالت باز آواره تنهايي چاهم بکني...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

تو اين دنيا، تو اين عالم، ميون اين همه آدم ببين من دل به کي دادم، به اون کس که نمي خوادم دلم شيشه، دلش سنگه، واسه سنگه دلم تنگه

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

تو صميمي تر از آني که دلم مي پنداشت دل تو با همه آينه ها نسبت داشت!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

کاسب کهنه کار من! باز بساط مي کني؟ جنس دلت به شهر ما، خوب فروش مي کند، عشق حراج مي کني؟ قلب اجاره مي دهي؟ نرخ خريدنت مرا، خانه به دوش مي کند...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

نمي دانم که بودي يا چه بودي ولي بي حرف، قلبم را ربودي نمي دانم که هستم يا چه هستم ولي هر لحظه در فکر تو هستم