بانک اس ام اس و پیامک

برای سهولت در ارسال پیام کوتاه و ارسال اس ام اس گروهی با محتوای مشخص، شما می توانید از الگوهایی که برای مناسبت ها و رویدادهای مختلف تدوین شده است استفاده کنید. این الگوها در دسته بندی های متفاوت، این امکان را فراهم می آورند که با سرعت بالاتر، پیام خود را به مخاطب ارسال کنید. باید در نظر داشته باشید که این مجموعه، روزانه توسط نیک اس ام اس به روز رسانی می شود.

گروه پیامک شعر / اس ام اس شعر زیبا

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

شه ملك لافتا براى تو كم باشد نور چشم عالمى عالم فدايت باشد صبح هنگام نماز در قنوتم گفتم هر كجا هستى خدا پشت و پناهت باشد

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

حرامیان ک بخودننگ جاودانه زدید بدون اذن علی قدم ب خانه زدید کبوتری ک هنوزاشیانه اش میسوخت چ کرده بود ک او را در اشیانه زدید

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

دلی کز درد عشق آگاه شد راحت چه میداند نمیگنجد در یک چشم با هم خواب و بیداری

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

از هرچه بهار ، هست بالا دستت بالاست ز هر بهار زیبا دستت هر طرح که در فکر طبیعت باشد آن طرح کلید می خورد با دستت

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

ما که راضی شده ایم رزق مقدر شده را نکشیم ناز گدایان توانگر شده را

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

ای که دل بردی ز دلدارم....ازارش مکن انچه او در کار من کرد تو در کارش مکن

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

ببین گاه حادثه ها از روزنه ها می ایند وگاه ازهمین روزنه ها معجزه هامی ایند

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

فردِ مغرور شعر های من ، حسرتم را ببين و باور كن تو اگر در كنار من بودی ، این همه غم نبود می فهمی؟ مثلا فکر کن تو آرژانتين ، مثلا فكر كن كه من ایران  مثلا فكر کن خدا داور ، باخت حقم نبود می فهمی؟

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

اگر نیک بختی ترا آرزو است / چنان زی که دشمن شود با تو دوست:-)

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

گر سینه شود تنگ ، خدا با ماهست/ گر پای شود لنگ ، خدا باماهست دل را به حریم عشق بسپار و برو / فرسنگ به فرسنگ خدا با ماهست

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

رمضان آمد و دلتنگ حبیبم هستم فکر بی یاوری یار غریبم هستم بی وفایم همه دانند چه گویم آقا کی منتظر لحظه ی دیدار طبیبم هستم

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

دوست دارد يار اين آشفتگي كوشش بيهوده به از خفتگي حضرت مولانا

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

زندگیم تا الان همش بوده عذاب و بس یاد گرفتم که برم جلو عصا به دست حس می کردم که به انتها رسیده طاقت خودم رها کردم و زدم به سیم آخر

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

من اونیم که سایه هم نداشت دلش رو تو یه کوچه جا گذاشت همون که تو دلش غم هارو کاشت غیر از این سکوت چیزی بر نداشت

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

ترسم که شعر سنگ مزارم این شود او هم جمال یوسف زهرا ندیدو رفت

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

عاشقانه ای کوتاه: "نمیدانم نهان از من چه نیکی کرده ای با دل که چون غافل شوم از آن دوان سوی تو می آید...

گروه پیامک شعر / اس ام اس شعر زیبا

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

شه ملك لافتا براى تو كم باشد نور چشم عالمى عالم فدايت باشد صبح هنگام نماز در قنوتم گفتم هر كجا هستى خدا پشت و پناهت باشد

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

حرامیان ک بخودننگ جاودانه زدید بدون اذن علی قدم ب خانه زدید کبوتری ک هنوزاشیانه اش میسوخت چ کرده بود ک او را در اشیانه زدید

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

دلی کز درد عشق آگاه شد راحت چه میداند نمیگنجد در یک چشم با هم خواب و بیداری

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

از هرچه بهار ، هست بالا دستت بالاست ز هر بهار زیبا دستت هر طرح که در فکر طبیعت باشد آن طرح کلید می خورد با دستت

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

ما که راضی شده ایم رزق مقدر شده را نکشیم ناز گدایان توانگر شده را

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

ای که دل بردی ز دلدارم....ازارش مکن انچه او در کار من کرد تو در کارش مکن

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

ببین گاه حادثه ها از روزنه ها می ایند وگاه ازهمین روزنه ها معجزه هامی ایند

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

فردِ مغرور شعر های من ، حسرتم را ببين و باور كن تو اگر در كنار من بودی ، این همه غم نبود می فهمی؟ مثلا فکر کن تو آرژانتين ، مثلا فكر كن كه من ایران  مثلا فكر کن خدا داور ، باخت حقم نبود می فهمی؟

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

اگر نیک بختی ترا آرزو است / چنان زی که دشمن شود با تو دوست:-)

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

گر سینه شود تنگ ، خدا با ماهست/ گر پای شود لنگ ، خدا باماهست دل را به حریم عشق بسپار و برو / فرسنگ به فرسنگ خدا با ماهست

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

رمضان آمد و دلتنگ حبیبم هستم فکر بی یاوری یار غریبم هستم بی وفایم همه دانند چه گویم آقا کی منتظر لحظه ی دیدار طبیبم هستم

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

دوست دارد يار اين آشفتگي كوشش بيهوده به از خفتگي حضرت مولانا

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

زندگیم تا الان همش بوده عذاب و بس یاد گرفتم که برم جلو عصا به دست حس می کردم که به انتها رسیده طاقت خودم رها کردم و زدم به سیم آخر

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

من اونیم که سایه هم نداشت دلش رو تو یه کوچه جا گذاشت همون که تو دلش غم هارو کاشت غیر از این سکوت چیزی بر نداشت

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

ترسم که شعر سنگ مزارم این شود او هم جمال یوسف زهرا ندیدو رفت

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

عاشقانه ای کوتاه: "نمیدانم نهان از من چه نیکی کرده ای با دل که چون غافل شوم از آن دوان سوی تو می آید...