بانک اس ام اس و پیامک

برای سهولت در ارسال پیام کوتاه و ارسال اس ام اس گروهی با محتوای مشخص، شما می توانید از الگوهایی که برای مناسبت ها و رویدادهای مختلف تدوین شده است استفاده کنید. این الگوها در دسته بندی های متفاوت، این امکان را فراهم می آورند که با سرعت بالاتر، پیام خود را به مخاطب ارسال کنید. باید در نظر داشته باشید که این مجموعه، روزانه توسط نیک اس ام اس به روز رسانی می شود.

گروه پیامک شعر / اس ام اس شاه نعمت الله

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

ذکر حق ای یار من بسیار کن تا توانی کار خوش در کار کن پاک باش و بی وضو یک دم مباش جز که با پاکان دمی همدم مباش دور باش از مجلس نقش خیال صحبتی می دار با اهل کمال

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

عشق است که جان عاشقان زنده از اوست نوری است که آفتاب تابنده از اوست هر چیز که در غیب و شهادت یابی موجود بود ز عشق و پاینده از اوست

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

کار دل در عشقبازی بندگی است بندگی در عاشقی پایندگی است بندهٔ فرمان و فرمان می دهیم وین شهنشاهی ما زان بندگی است همچو زلفش سر به پا افکنده ایم این سرافرازی از آن افکندگی است

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

عین دریائیم و دریا عین ما نیست مارا ابتدا و انتها بر درمیخانه مست افتاده ایم خانه ما خوشتر است از دو سرا بینوایان خوش نوایی یافتند

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

ای آنکه طلب کار خدایی به خود آ از خود بطلب کز تو خدا نیست جدا اول به خود آ چون به خود آیی به خدا اقرار بیاری به خدایی خدا

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

ما عاشق و مستیم و طلبکار خدائیم ما باده پرستیم و از این خلق جدائیم بر طور وجودیم چو موسی شده ازدست بی پا و سر آشفته و جویای لقائیم

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

دل به دلبر گر سپاری دل بری دل بری کن تا بیابی دلبری هرکه انسانست از این سان خوانمش آن چنان انسان بسی به از پری

گروه پیامک شعر / اس ام اس شاه نعمت الله

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

ذکر حق ای یار من بسیار کن تا توانی کار خوش در کار کن پاک باش و بی وضو یک دم مباش جز که با پاکان دمی همدم مباش دور باش از مجلس نقش خیال صحبتی می دار با اهل کمال

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

عشق است که جان عاشقان زنده از اوست نوری است که آفتاب تابنده از اوست هر چیز که در غیب و شهادت یابی موجود بود ز عشق و پاینده از اوست

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

کار دل در عشقبازی بندگی است بندگی در عاشقی پایندگی است بندهٔ فرمان و فرمان می دهیم وین شهنشاهی ما زان بندگی است همچو زلفش سر به پا افکنده ایم این سرافرازی از آن افکندگی است

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

عین دریائیم و دریا عین ما نیست مارا ابتدا و انتها بر درمیخانه مست افتاده ایم خانه ما خوشتر است از دو سرا بینوایان خوش نوایی یافتند

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

ای آنکه طلب کار خدایی به خود آ از خود بطلب کز تو خدا نیست جدا اول به خود آ چون به خود آیی به خدا اقرار بیاری به خدایی خدا

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

ما عاشق و مستیم و طلبکار خدائیم ما باده پرستیم و از این خلق جدائیم بر طور وجودیم چو موسی شده ازدست بی پا و سر آشفته و جویای لقائیم

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

دل به دلبر گر سپاری دل بری دل بری کن تا بیابی دلبری هرکه انسانست از این سان خوانمش آن چنان انسان بسی به از پری