بانک اس ام اس و پیامک

برای سهولت در ارسال پیام کوتاه و ارسال اس ام اس گروهی با محتوای مشخص، شما می توانید از الگوهایی که برای مناسبت ها و رویدادهای مختلف تدوین شده است استفاده کنید. این الگوها در دسته بندی های متفاوت، این امکان را فراهم می آورند که با سرعت بالاتر، پیام خود را به مخاطب ارسال کنید. باید در نظر داشته باشید که این مجموعه، روزانه توسط نیک اس ام اس به روز رسانی می شود.

گروه پیامک شعر / اس ام اس سهراب سپهری

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

...کسی نیست، بیا زندگی را بدزدیم، آن وقت  میان دو دیدار قسمت کنیم. سهراب سپهری

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

..نقش هایی که کشیدم در روز، شب ز راه آمد و با دود اندود. طرح هایی که فکندم در شب، روز پیدا شد و با پنبه زدود... سهراب سپهری

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

 من‌ از نوشتن‌ مي‌ترسم‌. با ترس‌ به‌ زيبايي‌ و هنر نزديك‌ مي‌شوم‌.  سهراب سپهری

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

بهترین چیز رسیدن به نگاهی است که از حادثه عشق تر است سهراب سپهری

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

هر کجا هستم باشم آسمان مال من است پنجره ، فکر، هوا، عشق، زمین مال من است چه اهمیت دارد گاه اگر می رویند قارچ های غربت ؟ سهراب سپهری

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

چرا مردم نمی دانند که لادن اتفاقی نیست نمی دانند در چشمان دم جنبانک امروز برق آبهای شط دیروز است ؟ چرا مردم نمی دانند که در گلهای ناممکن هوا سرد است؟ سهراب سپهری

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

هر که با مرغ هوا دوست شود خوابش آرام ترین خواب جهان خواهد بود سهراب سپهری

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

زندگی خالی نیست مهربانی هست،سیب هست،ایمان هست  آری تا شقایق هست زندگی باید کرد  سهراب سپهری

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

بهترین چیز رسیدن به نگاهی است که از حادثه عشق تر است

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

چرا مردم نمی دانند که لادن اتفاقی نیست نمی دانند در چشمان دم جنبانک امروز برق آبهای شط دیروز است ؟ چرا مردم نمی دانند که در گلهای ناممکن هوا سرد است؟

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

هر که با مرغ هوا دوست شود خوابش آرام ترین خواب جهان خواهد بود

گروه پیامک شعر / اس ام اس سهراب سپهری

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

...کسی نیست، بیا زندگی را بدزدیم، آن وقت  میان دو دیدار قسمت کنیم. سهراب سپهری

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

..نقش هایی که کشیدم در روز، شب ز راه آمد و با دود اندود. طرح هایی که فکندم در شب، روز پیدا شد و با پنبه زدود... سهراب سپهری

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

 من‌ از نوشتن‌ مي‌ترسم‌. با ترس‌ به‌ زيبايي‌ و هنر نزديك‌ مي‌شوم‌.  سهراب سپهری

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

بهترین چیز رسیدن به نگاهی است که از حادثه عشق تر است سهراب سپهری

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

هر کجا هستم باشم آسمان مال من است پنجره ، فکر، هوا، عشق، زمین مال من است چه اهمیت دارد گاه اگر می رویند قارچ های غربت ؟ سهراب سپهری

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

چرا مردم نمی دانند که لادن اتفاقی نیست نمی دانند در چشمان دم جنبانک امروز برق آبهای شط دیروز است ؟ چرا مردم نمی دانند که در گلهای ناممکن هوا سرد است؟ سهراب سپهری

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

هر که با مرغ هوا دوست شود خوابش آرام ترین خواب جهان خواهد بود سهراب سپهری

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

زندگی خالی نیست مهربانی هست،سیب هست،ایمان هست  آری تا شقایق هست زندگی باید کرد  سهراب سپهری

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

بهترین چیز رسیدن به نگاهی است که از حادثه عشق تر است

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

چرا مردم نمی دانند که لادن اتفاقی نیست نمی دانند در چشمان دم جنبانک امروز برق آبهای شط دیروز است ؟ چرا مردم نمی دانند که در گلهای ناممکن هوا سرد است؟

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

هر که با مرغ هوا دوست شود خوابش آرام ترین خواب جهان خواهد بود