بانک اس ام اس و پیامک

برای سهولت در ارسال پیام کوتاه و ارسال اس ام اس گروهی با محتوای مشخص، شما می توانید از الگوهایی که برای مناسبت ها و رویدادهای مختلف تدوین شده است استفاده کنید. این الگوها در دسته بندی های متفاوت، این امکان را فراهم می آورند که با سرعت بالاتر، پیام خود را به مخاطب ارسال کنید. باید در نظر داشته باشید که این مجموعه، روزانه توسط نیک اس ام اس به روز رسانی می شود.

گروه پیامک شعر / اس ام اس سهراب سپهری

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

تو مرا یاد کنی یا نکنی باورت گر بشود ، گر نشود حرفی نیست اما ... نفسم می گیرد در هوایی که نفس های تو نیست ! "سهراب سپهری"

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

  لحظـہ ها مــی گــذرد ،   آنچـہ بگذشت نمی آیــد باز   قصـہ ای هست ڪـہ هرگز دیــگر،    نتواند شد آغــاز ...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

«مادرم صبحی می گفت: موسم دلگیری است // من به او گفتم: زندگانی سیبی است، گاز باید زد با پوست»سهراب سپهری

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

 ...و خدايي که در اين نزديکي است: لاي اين شب بوها، پاي آن کاج بلند. روي آگاهي آب، روي قانون گياه .. سهراب سپهری

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

 چیز ها دیدم در روی زمین : کودکی دیدم، ماه را بو می کرد قفسی بی در دیدم که در آن، روشنی پر پر میزد نردبانی که از آن، عشق میرفت به بام ملکوت .... سهراب سپهری

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

روزی خواهم آمد، وپیامی خواهم آورد در رگها، نور خواهم ریخت و صدا خواهم در داد:ای سبد هایتان پر خواب سیب آوردم، سیب سرخ خورشید خواهم آمد، گل سرخی به گدا خواهم داد ..... سهراب سپهری

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

زندگی یعنی: یک سار پرید. از چه دلتنگ شدی؟ دلخوشی ها کم نیست مثلا این خورشید... سهراب سپهری

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

 دود می خیزد ز خلوتگاه من کس خبر کی یابد از ویرانه ام ؟ با درون سوخته دارم سخن کی به پایان می رسد افسانه ام ؟... سهراب سپهری

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

تهی بود نسیمی سیاهی بود و ستاره ای هستی بود و زمزمه ای لب بود و نیایشی من بود و تویی نماز و محرابی سهراب سپهری

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

باز آمدم از چشمه خواب کوزه تر دردستم مرغانی می خوانند نیلوفر وا میشد کوزه تر بشکستم در بستم و در ایوان تماشای تو بنشستم... سهراب سپهری

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

مادرم صبحی می گفت :‌ موسم دلگیری است من به او گفتم : زندگانی سیبی است ‚ گاز باید زد با پوست ... سهراب سپهری

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

سنگ آرایش کوهستان نیست همچنانی که فلز زیوری نیست به اندام کلنگ وکف دست زمین گوهر ناپیدائی است که رسولان همه از تابش آن خیره شدند پی گوهر باشید... سهراب سپهری

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

ماه بالای سر آبادی است اهل ابادی در خواب است باغ همسایه چراغش روشن, من چراغم خاموش. یاد من باشد تنها هستم. ماه بالای سر تنهایی است. سهراب سپهری

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

خواب کن زیر یک شاخه دور از شب اصطکاک فلزات. اگر کاشف معدن صبح آمد، صدا کن مرا. سهراب سپهری

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

من از حاصل ضرب تردید و کبریت می‌ترسم. من از سطح سیمانی قرن می‌ترسم. سهراب سپهری

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

به باغ همسفران صدا کن مرا صدای تو خوب است. صدای تو سبزینه آن گیاه عجیبی است که در انتهای صمیمیت حزن می‌روید... سهراب سپهری

گروه پیامک شعر / اس ام اس سهراب سپهری

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

تو مرا یاد کنی یا نکنی باورت گر بشود ، گر نشود حرفی نیست اما ... نفسم می گیرد در هوایی که نفس های تو نیست ! "سهراب سپهری"

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

  لحظـہ ها مــی گــذرد ،   آنچـہ بگذشت نمی آیــد باز   قصـہ ای هست ڪـہ هرگز دیــگر،    نتواند شد آغــاز ...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

«مادرم صبحی می گفت: موسم دلگیری است // من به او گفتم: زندگانی سیبی است، گاز باید زد با پوست»سهراب سپهری

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

 ...و خدايي که در اين نزديکي است: لاي اين شب بوها، پاي آن کاج بلند. روي آگاهي آب، روي قانون گياه .. سهراب سپهری

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

 چیز ها دیدم در روی زمین : کودکی دیدم، ماه را بو می کرد قفسی بی در دیدم که در آن، روشنی پر پر میزد نردبانی که از آن، عشق میرفت به بام ملکوت .... سهراب سپهری

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

روزی خواهم آمد، وپیامی خواهم آورد در رگها، نور خواهم ریخت و صدا خواهم در داد:ای سبد هایتان پر خواب سیب آوردم، سیب سرخ خورشید خواهم آمد، گل سرخی به گدا خواهم داد ..... سهراب سپهری

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

زندگی یعنی: یک سار پرید. از چه دلتنگ شدی؟ دلخوشی ها کم نیست مثلا این خورشید... سهراب سپهری

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

 دود می خیزد ز خلوتگاه من کس خبر کی یابد از ویرانه ام ؟ با درون سوخته دارم سخن کی به پایان می رسد افسانه ام ؟... سهراب سپهری

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

تهی بود نسیمی سیاهی بود و ستاره ای هستی بود و زمزمه ای لب بود و نیایشی من بود و تویی نماز و محرابی سهراب سپهری

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

باز آمدم از چشمه خواب کوزه تر دردستم مرغانی می خوانند نیلوفر وا میشد کوزه تر بشکستم در بستم و در ایوان تماشای تو بنشستم... سهراب سپهری

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

مادرم صبحی می گفت :‌ موسم دلگیری است من به او گفتم : زندگانی سیبی است ‚ گاز باید زد با پوست ... سهراب سپهری

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

سنگ آرایش کوهستان نیست همچنانی که فلز زیوری نیست به اندام کلنگ وکف دست زمین گوهر ناپیدائی است که رسولان همه از تابش آن خیره شدند پی گوهر باشید... سهراب سپهری

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

ماه بالای سر آبادی است اهل ابادی در خواب است باغ همسایه چراغش روشن, من چراغم خاموش. یاد من باشد تنها هستم. ماه بالای سر تنهایی است. سهراب سپهری

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

خواب کن زیر یک شاخه دور از شب اصطکاک فلزات. اگر کاشف معدن صبح آمد، صدا کن مرا. سهراب سپهری

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

من از حاصل ضرب تردید و کبریت می‌ترسم. من از سطح سیمانی قرن می‌ترسم. سهراب سپهری

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

به باغ همسفران صدا کن مرا صدای تو خوب است. صدای تو سبزینه آن گیاه عجیبی است که در انتهای صمیمیت حزن می‌روید... سهراب سپهری