بانک اس ام اس و پیامک

برای سهولت در ارسال پیام کوتاه و ارسال اس ام اس گروهی با محتوای مشخص، شما می توانید از الگوهایی که برای مناسبت ها و رویدادهای مختلف تدوین شده است استفاده کنید. این الگوها در دسته بندی های متفاوت، این امکان را فراهم می آورند که با سرعت بالاتر، پیام خود را به مخاطب ارسال کنید. باید در نظر داشته باشید که این مجموعه، روزانه توسط نیک اس ام اس به روز رسانی می شود.

گروه پیامک شعر / اس ام اس سنایی

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

من نديدم سلامتي ز خسان گر تو ديدي، سلامِ من برسان                       

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

جز ز تویی تو بگو چیست که ملک تو نیست چشم بدت دور باد چشم بد بدبویی

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

همره درد تو باد دولت بی‌دولتی هم تک عشق تو باد نیروی بی‌نیرویی

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

با رخ تو بیهدست بلعجبی چشم تو با کف موسی کرا دست دهد جادویی

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

روبه بازی مکن در صف عشاق از آنک زشت بود پیش گرگ شیر کند آهویی

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

یک دم و یک رنگ باش چون گهر آفتاب چند چو چرخ کهن هر دم رسم دویی

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

نازی در سر که چه یعنی من نیکوم تا تو بدین سیرتی نه تو و نه نیکویی

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

صدر زمانه تویی پس چو زمانه چرا گه همه دردی کنی گاه همه دارویی

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

نایب عیسی شدی قبله یکی کن چنو بر دل ترسا نگار رقم دویی و تویی

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

گلشن گلخن شود چون به ستیزه کنند در یک خانه دو تن دعوی کدبانویی

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

آخر شرمی بدار چند ازین بدخویی چون تو من و من توام چند منی و تویی

گروه پیامک شعر / اس ام اس سنایی

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

من نديدم سلامتي ز خسان گر تو ديدي، سلامِ من برسان                       

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

جز ز تویی تو بگو چیست که ملک تو نیست چشم بدت دور باد چشم بد بدبویی

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

همره درد تو باد دولت بی‌دولتی هم تک عشق تو باد نیروی بی‌نیرویی

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

با رخ تو بیهدست بلعجبی چشم تو با کف موسی کرا دست دهد جادویی

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

روبه بازی مکن در صف عشاق از آنک زشت بود پیش گرگ شیر کند آهویی

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

یک دم و یک رنگ باش چون گهر آفتاب چند چو چرخ کهن هر دم رسم دویی

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

نازی در سر که چه یعنی من نیکوم تا تو بدین سیرتی نه تو و نه نیکویی

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

صدر زمانه تویی پس چو زمانه چرا گه همه دردی کنی گاه همه دارویی

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

نایب عیسی شدی قبله یکی کن چنو بر دل ترسا نگار رقم دویی و تویی

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

گلشن گلخن شود چون به ستیزه کنند در یک خانه دو تن دعوی کدبانویی

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

آخر شرمی بدار چند ازین بدخویی چون تو من و من توام چند منی و تویی