بانک اس ام اس و پیامک

برای سهولت در ارسال پیام کوتاه و ارسال اس ام اس گروهی با محتوای مشخص، شما می توانید از الگوهایی که برای مناسبت ها و رویدادهای مختلف تدوین شده است استفاده کنید. این الگوها در دسته بندی های متفاوت، این امکان را فراهم می آورند که با سرعت بالاتر، پیام خود را به مخاطب ارسال کنید. باید در نظر داشته باشید که این مجموعه، روزانه توسط نیک اس ام اس به روز رسانی می شود.

گروه پیامک شعر / اس ام اس سلمان هراتی

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

من هم می‌ميرم اما در خيابانی شلوغ دربرابر بی‌تفاوتی چشم‌های تماشا زير چرخ‌های بی رحم ماشين ماشين يک پزشک عصبانی وقتی که از بيمارستان بر می‌گردد پس دو روز بعد در ستون تسليت روزنامه

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

بهار فلسفه ساده ای است برای آنکه بدانيم زمين عرصه کوچ است و غفلت آه غفلت چه دريغ مطولئ دارد

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

سلام بر آنان‌ كه در پنهان خويش ‌بهاری برای شكفتن دارند و می‌دانند هياهوی گنجشكهای حقير ربطی با بهار ندارد حتی كنايه‌وار بهار غنچه‌ی سبزی است‌

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

هوا کبود شد، اين ابتدای باران است دلا دوباره شب دلگشای باران است نگاه تا خلاء وهم می‌کشاندمان مرا به کوچه ببر، اين صدای باران است اگرچه سينه من شوره زار تنهايی است

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

آدم را میل جاودانه شدن از پله های عصیان بالا برد و در سراشیبی دلهره ها توقف داد از پس آدم،آدمها تمام خاک را دنبال آب حیات دویدند سرانجام انسان به بیشه های نگرانی کوچید

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

پیش ازتو آب معنی دریا شدن نداشت شب مانده بود و جرئت فردا شدن نداشت بسیار بود رود در آن برزخ کبود اما دریغ زهرهٔ دریا شدن نداشت در آن کویر سوخته، آن خاک بی بهار

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

مثل ستاره پر از تازگی بودی و نور و در دستت انگشتری بود از عشق و پاکیزه مثل درختی که از جنگل ابر برگشته باشد سرآغاز تو مثل یک غنچه سرشار پاکی زمین روشنی تو را حدس می زد

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

جهان، قرآن مصور است و آيه ها در آن به جاي آن كه بنشينند، ايستاده اند درخت يك مفهوم است دريا يك مفهوم است جنگل و خاك و ابر خورشيد و ماه و گياه با چشم هاي عاشق بيا تا جهان را تلاوت كنيم

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

سجاده ام كجاست؟ مي خواهم از هميشه ي اين اضطراب برخيزم اين دل گرفتگي مداوم شايد، تأثير سايه ي من است، كه اين سان گستاخ و سنگوار بين خدا و دلم ايستاده ام سجاده ام كجاست؟

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

زندگی ساعت تفریحی نیست که فقط با بازی یا با خوردن آجیل و خوراک بگذرانیم آن را هیچ می دانی آیا ساعت بعد چه درسی داریم؟ زنگ اول دینی آخرین زنگ حساب!

گروه پیامک شعر / اس ام اس سلمان هراتی

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

من هم می‌ميرم اما در خيابانی شلوغ دربرابر بی‌تفاوتی چشم‌های تماشا زير چرخ‌های بی رحم ماشين ماشين يک پزشک عصبانی وقتی که از بيمارستان بر می‌گردد پس دو روز بعد در ستون تسليت روزنامه

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

بهار فلسفه ساده ای است برای آنکه بدانيم زمين عرصه کوچ است و غفلت آه غفلت چه دريغ مطولئ دارد

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

سلام بر آنان‌ كه در پنهان خويش ‌بهاری برای شكفتن دارند و می‌دانند هياهوی گنجشكهای حقير ربطی با بهار ندارد حتی كنايه‌وار بهار غنچه‌ی سبزی است‌

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

هوا کبود شد، اين ابتدای باران است دلا دوباره شب دلگشای باران است نگاه تا خلاء وهم می‌کشاندمان مرا به کوچه ببر، اين صدای باران است اگرچه سينه من شوره زار تنهايی است

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

آدم را میل جاودانه شدن از پله های عصیان بالا برد و در سراشیبی دلهره ها توقف داد از پس آدم،آدمها تمام خاک را دنبال آب حیات دویدند سرانجام انسان به بیشه های نگرانی کوچید

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

پیش ازتو آب معنی دریا شدن نداشت شب مانده بود و جرئت فردا شدن نداشت بسیار بود رود در آن برزخ کبود اما دریغ زهرهٔ دریا شدن نداشت در آن کویر سوخته، آن خاک بی بهار

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

مثل ستاره پر از تازگی بودی و نور و در دستت انگشتری بود از عشق و پاکیزه مثل درختی که از جنگل ابر برگشته باشد سرآغاز تو مثل یک غنچه سرشار پاکی زمین روشنی تو را حدس می زد

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

جهان، قرآن مصور است و آيه ها در آن به جاي آن كه بنشينند، ايستاده اند درخت يك مفهوم است دريا يك مفهوم است جنگل و خاك و ابر خورشيد و ماه و گياه با چشم هاي عاشق بيا تا جهان را تلاوت كنيم

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

سجاده ام كجاست؟ مي خواهم از هميشه ي اين اضطراب برخيزم اين دل گرفتگي مداوم شايد، تأثير سايه ي من است، كه اين سان گستاخ و سنگوار بين خدا و دلم ايستاده ام سجاده ام كجاست؟

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

زندگی ساعت تفریحی نیست که فقط با بازی یا با خوردن آجیل و خوراک بگذرانیم آن را هیچ می دانی آیا ساعت بعد چه درسی داریم؟ زنگ اول دینی آخرین زنگ حساب!