بانک اس ام اس و پیامک

برای سهولت در ارسال پیام کوتاه و ارسال اس ام اس گروهی با محتوای مشخص، شما می توانید از الگوهایی که برای مناسبت ها و رویدادهای مختلف تدوین شده است استفاده کنید. این الگوها در دسته بندی های متفاوت، این امکان را فراهم می آورند که با سرعت بالاتر، پیام خود را به مخاطب ارسال کنید. باید در نظر داشته باشید که این مجموعه، روزانه توسط نیک اس ام اس به روز رسانی می شود.

گروه پیامک شعر / اس ام اس رهی معیری

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

هر چه کمتر شود فروغ حیات؛؛ رنج را جانگدازتر بینی؛؛ سوی مغرب چو رو کند خورشید؛؛ سایه ها را درازتر بینی؛؛ رهی معیری

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

آیـــد وصـــال و هجــــر غـــم انگـــیز بگـــذرد ساقــی بیـــار باده کــــه ایـن نیز بگـــذرد ای دل به سردمهری دوران،صبور باش کــز پی رسد بهار،چو پائیز بگذرد

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

مستان خرابات ز خود بی خبرند جمعنـد و ز بـوی گــل پراکـــنده تـرند ای زاهــد خـــودپرســت با ما منشین مستـــان دگــــرند و خـــودپرستان دگرند

گروه پیامک شعر / اس ام اس رهی معیری

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

هر چه کمتر شود فروغ حیات؛؛ رنج را جانگدازتر بینی؛؛ سوی مغرب چو رو کند خورشید؛؛ سایه ها را درازتر بینی؛؛ رهی معیری

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

آیـــد وصـــال و هجــــر غـــم انگـــیز بگـــذرد ساقــی بیـــار باده کــــه ایـن نیز بگـــذرد ای دل به سردمهری دوران،صبور باش کــز پی رسد بهار،چو پائیز بگذرد

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

مستان خرابات ز خود بی خبرند جمعنـد و ز بـوی گــل پراکـــنده تـرند ای زاهــد خـــودپرســت با ما منشین مستـــان دگــــرند و خـــودپرستان دگرند