بانک اس ام اس و پیامک

برای سهولت در ارسال پیام کوتاه و ارسال اس ام اس گروهی با محتوای مشخص، شما می توانید از الگوهایی که برای مناسبت ها و رویدادهای مختلف تدوین شده است استفاده کنید. این الگوها در دسته بندی های متفاوت، این امکان را فراهم می آورند که با سرعت بالاتر، پیام خود را به مخاطب ارسال کنید. باید در نظر داشته باشید که این مجموعه، روزانه توسط نیک اس ام اس به روز رسانی می شود.

گروه پیامک شعر / اس ام اس دلپسند

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

ساعت عشق به سر میکوبد که زمان رفت و نیامد یارت گفتمش ساعت دیوانه بخواب تا نگاهم ندهد آزارت !

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

شنیدمت که نظر می کنی به حال ضعیفان تبم گرفت و دلم خوش به انتظار عیادت

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

آزرده دل از کوی تو رفتیم و نگفتی کی بود ؟ کجا رفت ؟ چرا بود ؟ چرا نیست ؟

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

گرچه می دانم نمی آیی ولی هردم ز شوق سوی در می آیم و هر سو نگاهی می کنم !

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

ما زخم ترین شاخه ی این جنگل خشکیم تیغ و تبری نیست که ما را نشِناسد !

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

سنگدل با من مدارا کن ، فراموشم مکن بر مزارم این غبار از سنگ هم سنگین تر است

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

دریا اگر سر می زند بر سنگ ، حق دارد تنها دوای درد عاشق ناشکیبایی است !

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

شهید نیستم اما تو کوچه ی خود را به پاس این همه سرگشتگی به نامم کن !

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

بی تو هر روز مرا ماهی و هر شب سالی است شب چنین ، روز چنان ، آه چه مشکل حالی است !

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

تا رفته ای ، شمار شب و روزها کنم ایام عمر من همه یوم الحساب بود !

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

تسبیح شیخ پاره شد و دانه دانه شد از بس که استخاره زدم تا ببینمت !

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

همه خفتند به غیر از من و پروانه و شمع قصه ی ما دو سه دیوانه دراز است هنوز !

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

بر لبم کس خنده ای هرگز مدید الا مگر در میان گریه بر احوال خود خندیده ام

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

در سینه پنهان کرده ام گنجینه ای از داغ غم تا می توانی سعی کن ای عشق، در ویرانی ام

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

چرخ بر هم زنم ار غیر مرادم گردد من نه آنم که زبونی کشم از چرخ و فلک

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

بر هر کسی که می نگرم، در شکایت است درحیرتم که گردش گردون به کام کیست؟

گروه پیامک شعر / اس ام اس دلپسند

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

ساعت عشق به سر میکوبد که زمان رفت و نیامد یارت گفتمش ساعت دیوانه بخواب تا نگاهم ندهد آزارت !

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

شنیدمت که نظر می کنی به حال ضعیفان تبم گرفت و دلم خوش به انتظار عیادت

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

آزرده دل از کوی تو رفتیم و نگفتی کی بود ؟ کجا رفت ؟ چرا بود ؟ چرا نیست ؟

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

گرچه می دانم نمی آیی ولی هردم ز شوق سوی در می آیم و هر سو نگاهی می کنم !

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

ما زخم ترین شاخه ی این جنگل خشکیم تیغ و تبری نیست که ما را نشِناسد !

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

سنگدل با من مدارا کن ، فراموشم مکن بر مزارم این غبار از سنگ هم سنگین تر است

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

دریا اگر سر می زند بر سنگ ، حق دارد تنها دوای درد عاشق ناشکیبایی است !

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

شهید نیستم اما تو کوچه ی خود را به پاس این همه سرگشتگی به نامم کن !

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

بی تو هر روز مرا ماهی و هر شب سالی است شب چنین ، روز چنان ، آه چه مشکل حالی است !

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

تا رفته ای ، شمار شب و روزها کنم ایام عمر من همه یوم الحساب بود !

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

تسبیح شیخ پاره شد و دانه دانه شد از بس که استخاره زدم تا ببینمت !

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

همه خفتند به غیر از من و پروانه و شمع قصه ی ما دو سه دیوانه دراز است هنوز !

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

بر لبم کس خنده ای هرگز مدید الا مگر در میان گریه بر احوال خود خندیده ام

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

در سینه پنهان کرده ام گنجینه ای از داغ غم تا می توانی سعی کن ای عشق، در ویرانی ام

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

چرخ بر هم زنم ار غیر مرادم گردد من نه آنم که زبونی کشم از چرخ و فلک

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

بر هر کسی که می نگرم، در شکایت است درحیرتم که گردش گردون به کام کیست؟