بانک اس ام اس و پیامک

برای سهولت در ارسال پیام کوتاه و ارسال اس ام اس گروهی با محتوای مشخص، شما می توانید از الگوهایی که برای مناسبت ها و رویدادهای مختلف تدوین شده است استفاده کنید. این الگوها در دسته بندی های متفاوت، این امکان را فراهم می آورند که با سرعت بالاتر، پیام خود را به مخاطب ارسال کنید. باید در نظر داشته باشید که این مجموعه، روزانه توسط نیک اس ام اس به روز رسانی می شود.

گروه پیامک شعر / اس ام اس دلپسند

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

ﺑﻪ ﺟﺮﻡ ﺍﯾﻨﮑﻪ ﺩﻟﻢ ﺁﻩ ﻫﺴﺖ ﻭ ﺁﻫﻦ ﻧﯿﺴﺖ ﮐﺴﯽ ﺑﻪ ﺟﺰ ﺗﻮ ﺩﺭ ﺍﯾﻦ ﺭﻭﺯﮔﺎﺭ ﺑﺎ ﻣﻦ ﻧﯿﺴﺖ ﺧﻮﺵ ﺁﻣﺪﯼ ﺑﻨﺸﯿﻦ ، ﺁﻓﺘﺎﺏ ﺩﻡ ﮐﺮﺩﻡ ﮐﻪ ﭼﺎﯼ ﺩﻏﺪﻏﻪ ﯼ ﻋﺎﺷﻘﺎﻧﻪ ﯼ ﻣﻦ ﻧﯿﺴﺖ !

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

دل زمزمه می‌کرد ، هلاکش کردند با تیغِ برهنه چاک چاکش کردند دل ، دهکده ای بود پر از چشمه و گل از لوث وجود عشق پاکش کردند !

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

موی افشان میکنی رفع خطر کردم عزیز عقل حیران میکنی رفع خطر کردم عزیز کشته ها را دیده ام ، زین پس فراری ام ز تو وَان یکادی خوانده ام رفع خطر کردم عزیز

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

عشق بازی کار فرهاد است و بس دل به شیرین داد و دیگر هیچکس مهر امروزی فریبی بیش نیست مانده ام حیران که اصل عشق چیست ؟

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

تا مثل من تو هم بشوی مبتلای تو باید که از خودت بنویسم برای تو من شانه ام پر از گسل است و بلا به دور امشب چه گریه خیز شده شانه های تو ؟!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

تو را می خواهم و دانم که هرگز به کام دل در آغوشت نگیرم تویی آن آسمان صاف و روشن من این کنج قفس مرغی اسیرم

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

به مژگان سیه کردی هزاران رخنه در دینم بیا کز چشم بیمارت هزاران درد برچینم الا ای همنشین دل که یارانت برفت از یاد مرا روزی مباد آن دم که بی یاد تو بنشینم

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

غم ، حادثه ، تردید ، من و تنهایی یک شیشه ی می لبالب و تنهایی من مانده کنار جاده ی خاطره ها با یک چمدان سوز و تب و تنهایی

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

عاشقی دانی چه باشد ؟ بی دل و جان زیستن جان و دل بر باختن ، بر روی جانان زیستن سوختن در هجر و خوش بودن به امید وصال ساختن با درد و پس با بوی درمان زیستن

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

مَردم از ماتم من شاد و من از غم خشنود شادمانم کن و اندوه مکرر برسان مرگ یا خواب ؟! چقدر این دو برادر دورند مژده‌ی وصل برادر به برادر برسان

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

آن حرف که از دلت غمی بگشاید در صحبت دل شکستگان می باید هر شیشه که بشکند ندارد قیمت جز شیشه دل که قیمتش افزاید !

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

لبانت قند مصری ، گونه هایت سیب لبنان را روایت می کند چشمانت آهوی خراسان را من از هر جای دنیا هرکه هستم عاشقت هستم به مهرت بسته ام دل را ، به دستت داده ام جان را

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

ﺷﺒﻬﺎ ﮔﺬﺭﺩ ﮐﻪ ﺩﯾﺪﻩ ﻧﺘﻮﺍﻧﻢ ﺑﺴﺖ ﻣﺮﺩﻡ ﻫﻤﻪ ﺍﺯ ﺧﻮﺍﺏ ﻭ ﻣﻦ ﺍﺯ ﻓﮑﺮ ﺗﻮ ﻣﺴﺖ ﺑﺎﺷﺪ ﮐﻪ ﺑﻪ ﺩﺳﺖ ﺧﻮﯾﺶ ﺧﻮﻧﻢ ﺭﯾﺰﯼ ﺗﺎ ﺟﺎﻥ ﺑﺪﻫﻢ ﺩﺍﻣﻦ ﻣﻘﺼﻮﺩ ﺑﻪ ﺩﺳﺖ !

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

شد کوچه به کوچه جستجو عاشق او شد با شب و گریه رو به رو عاشق او پایان حکایتم شنیدن دارد من عاشق او بودم و او عاشق او

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

بعد من با یاد من افسوس مى ماند به جا در میان کلبه ها فانوس مى ماند به جا میروم تا گم شوم در جاده هاى ناشناس کس نمی یابد مرا ، افسوس مى ماند بجا

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

چه بگویم که زبانم دگر گویا نیست قصه غصه و غم به همین آسانیست !

گروه پیامک شعر / اس ام اس دلپسند

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

ﺑﻪ ﺟﺮﻡ ﺍﯾﻨﮑﻪ ﺩﻟﻢ ﺁﻩ ﻫﺴﺖ ﻭ ﺁﻫﻦ ﻧﯿﺴﺖ ﮐﺴﯽ ﺑﻪ ﺟﺰ ﺗﻮ ﺩﺭ ﺍﯾﻦ ﺭﻭﺯﮔﺎﺭ ﺑﺎ ﻣﻦ ﻧﯿﺴﺖ ﺧﻮﺵ ﺁﻣﺪﯼ ﺑﻨﺸﯿﻦ ، ﺁﻓﺘﺎﺏ ﺩﻡ ﮐﺮﺩﻡ ﮐﻪ ﭼﺎﯼ ﺩﻏﺪﻏﻪ ﯼ ﻋﺎﺷﻘﺎﻧﻪ ﯼ ﻣﻦ ﻧﯿﺴﺖ !

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

دل زمزمه می‌کرد ، هلاکش کردند با تیغِ برهنه چاک چاکش کردند دل ، دهکده ای بود پر از چشمه و گل از لوث وجود عشق پاکش کردند !

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

موی افشان میکنی رفع خطر کردم عزیز عقل حیران میکنی رفع خطر کردم عزیز کشته ها را دیده ام ، زین پس فراری ام ز تو وَان یکادی خوانده ام رفع خطر کردم عزیز

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

عشق بازی کار فرهاد است و بس دل به شیرین داد و دیگر هیچکس مهر امروزی فریبی بیش نیست مانده ام حیران که اصل عشق چیست ؟

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

تا مثل من تو هم بشوی مبتلای تو باید که از خودت بنویسم برای تو من شانه ام پر از گسل است و بلا به دور امشب چه گریه خیز شده شانه های تو ؟!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

تو را می خواهم و دانم که هرگز به کام دل در آغوشت نگیرم تویی آن آسمان صاف و روشن من این کنج قفس مرغی اسیرم

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

به مژگان سیه کردی هزاران رخنه در دینم بیا کز چشم بیمارت هزاران درد برچینم الا ای همنشین دل که یارانت برفت از یاد مرا روزی مباد آن دم که بی یاد تو بنشینم

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

غم ، حادثه ، تردید ، من و تنهایی یک شیشه ی می لبالب و تنهایی من مانده کنار جاده ی خاطره ها با یک چمدان سوز و تب و تنهایی

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

عاشقی دانی چه باشد ؟ بی دل و جان زیستن جان و دل بر باختن ، بر روی جانان زیستن سوختن در هجر و خوش بودن به امید وصال ساختن با درد و پس با بوی درمان زیستن

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

مَردم از ماتم من شاد و من از غم خشنود شادمانم کن و اندوه مکرر برسان مرگ یا خواب ؟! چقدر این دو برادر دورند مژده‌ی وصل برادر به برادر برسان

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

آن حرف که از دلت غمی بگشاید در صحبت دل شکستگان می باید هر شیشه که بشکند ندارد قیمت جز شیشه دل که قیمتش افزاید !

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

لبانت قند مصری ، گونه هایت سیب لبنان را روایت می کند چشمانت آهوی خراسان را من از هر جای دنیا هرکه هستم عاشقت هستم به مهرت بسته ام دل را ، به دستت داده ام جان را

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

ﺷﺒﻬﺎ ﮔﺬﺭﺩ ﮐﻪ ﺩﯾﺪﻩ ﻧﺘﻮﺍﻧﻢ ﺑﺴﺖ ﻣﺮﺩﻡ ﻫﻤﻪ ﺍﺯ ﺧﻮﺍﺏ ﻭ ﻣﻦ ﺍﺯ ﻓﮑﺮ ﺗﻮ ﻣﺴﺖ ﺑﺎﺷﺪ ﮐﻪ ﺑﻪ ﺩﺳﺖ ﺧﻮﯾﺶ ﺧﻮﻧﻢ ﺭﯾﺰﯼ ﺗﺎ ﺟﺎﻥ ﺑﺪﻫﻢ ﺩﺍﻣﻦ ﻣﻘﺼﻮﺩ ﺑﻪ ﺩﺳﺖ !

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

شد کوچه به کوچه جستجو عاشق او شد با شب و گریه رو به رو عاشق او پایان حکایتم شنیدن دارد من عاشق او بودم و او عاشق او

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

بعد من با یاد من افسوس مى ماند به جا در میان کلبه ها فانوس مى ماند به جا میروم تا گم شوم در جاده هاى ناشناس کس نمی یابد مرا ، افسوس مى ماند بجا

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

چه بگویم که زبانم دگر گویا نیست قصه غصه و غم به همین آسانیست !