بانک اس ام اس و پیامک

برای سهولت در ارسال پیام کوتاه و ارسال اس ام اس گروهی با محتوای مشخص، شما می توانید از الگوهایی که برای مناسبت ها و رویدادهای مختلف تدوین شده است استفاده کنید. این الگوها در دسته بندی های متفاوت، این امکان را فراهم می آورند که با سرعت بالاتر، پیام خود را به مخاطب ارسال کنید. باید در نظر داشته باشید که این مجموعه، روزانه توسط نیک اس ام اس به روز رسانی می شود.

گروه پیامک شعر / اس ام اس دلپسند

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

سوخته چون لاله عمری در فراق لاله‌رویی بر لب آمد جان و ما را بر نیامد آرزویی

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

اگر به دامن وصل تو دست ما نرسد کشیده‌ایم در آغوش آرزوی ترا

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

همه هست آرزویم که به بینم از تو رویی چه زیان ترا که من هم برسم به آرزویی ؟

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

چند در دل آرزو را خاک غم بر سر کنم ؟ آتشی را تا به کی در زیر خاکستر کنم ؟

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

دگر آرزو نجویم پی آرزو نپویم همه از تو شکر گویم که تویی شکارم امشب

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

فریب دورنماهای آرزو خوردم ره سراب گرفتم ز تشنگی مردم

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

شبی در عالم مستی همین قدر آرزو دارم که مست از جای برخیزی و بنشینی به دامانم

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

داری هوس که غیر برای تو جان دهد؟ آه این چه آرزو است مگر مرده‌ایم ما

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

صفایی بود دیشب با خیالت خلوت ما را ولی من باز پنهانی ، ترا هم آرزو کردم

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

چنان بدیدن روی تو آرزومندم که گر بدادن جان ممکن است خرسندم

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

ز بس زخم زبان خوردم ، دهان از گفتگو بستم در دل را ز نومیدی به روی آرزو بستم

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

اینکه هر سو میکشم با خود نه پنداری تن است گور گردان است و در او آرزوهای من است

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

عمرم چنان گذشته به سختی که مرگ را فرصت نکرده‌ام که کنم آرزو هنوز

گروه پیامک شعر / اس ام اس دلپسند

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

سوخته چون لاله عمری در فراق لاله‌رویی بر لب آمد جان و ما را بر نیامد آرزویی

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

اگر به دامن وصل تو دست ما نرسد کشیده‌ایم در آغوش آرزوی ترا

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

همه هست آرزویم که به بینم از تو رویی چه زیان ترا که من هم برسم به آرزویی ؟

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

چند در دل آرزو را خاک غم بر سر کنم ؟ آتشی را تا به کی در زیر خاکستر کنم ؟

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

دگر آرزو نجویم پی آرزو نپویم همه از تو شکر گویم که تویی شکارم امشب

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

فریب دورنماهای آرزو خوردم ره سراب گرفتم ز تشنگی مردم

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

شبی در عالم مستی همین قدر آرزو دارم که مست از جای برخیزی و بنشینی به دامانم

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

داری هوس که غیر برای تو جان دهد؟ آه این چه آرزو است مگر مرده‌ایم ما

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

صفایی بود دیشب با خیالت خلوت ما را ولی من باز پنهانی ، ترا هم آرزو کردم

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

چنان بدیدن روی تو آرزومندم که گر بدادن جان ممکن است خرسندم

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

ز بس زخم زبان خوردم ، دهان از گفتگو بستم در دل را ز نومیدی به روی آرزو بستم

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

اینکه هر سو میکشم با خود نه پنداری تن است گور گردان است و در او آرزوهای من است

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

عمرم چنان گذشته به سختی که مرگ را فرصت نکرده‌ام که کنم آرزو هنوز