بانک اس ام اس و پیامک

برای سهولت در ارسال پیام کوتاه و ارسال اس ام اس گروهی با محتوای مشخص، شما می توانید از الگوهایی که برای مناسبت ها و رویدادهای مختلف تدوین شده است استفاده کنید. این الگوها در دسته بندی های متفاوت، این امکان را فراهم می آورند که با سرعت بالاتر، پیام خود را به مخاطب ارسال کنید. باید در نظر داشته باشید که این مجموعه، روزانه توسط نیک اس ام اس به روز رسانی می شود.

گروه پیامک شعر / اس ام اس دلپسند

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

زمان همیشه حسادت خود را به من نشان داده وقتی که در کنارم بودی دقایق سریعتر میگذشتند و در نبودنت هر ثانیه برایم روزی گذشت

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

دلم غریبانه بهانه اش را می گیرد دلتنگ سیب سرخی است که همسفر هر روز و هر لحظه اش بود

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

در سختی ها ” صــبـــر “ اوج احترام به حکمت خداوند است

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

همیشه با من قایم موشک بازی می کردی، تو می بردی ! و من ! پیدایت نمی کردم “همیشه عاشق باختن به تو بودم”

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

گاهی عکس ها  دعوت نامه ای می شوند برای سفری خیالی به آرزوهایت ، نداشته هایت به سرزمینی بین آنچه که هستی و آنچه که بودی … به سرزمین سادگی ها…

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

بگذر ز من ای آشنا چون از تو من دیگر گذشتم دیگر تو هم بیگانه شو چون دیگران با سرگذشتم

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

زندگی ام به چشمانت گیر کرد و نخ کش شد …

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

حافظه ی آدم های غمگین قویست می دانند کجای آن روز مُرده اند …

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

وقتی کسی توانایی گند زدن به اعصابتون رو داره بدونید که متاسفانه دوستش دارید …

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

مرد اگر عاشق شود دشوار خوابش می برد مثل بیماری که بلاجبار خوابش می برد

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

هیچ گاه برای دیدارت زمان تعیین نمیکنم… شاید ساعت حسادت کند و خواب بماند…

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

کاش می دانستم بعد از مرگم اولین اشک از چشمان چه کسی جاری می شود و آخرین سیاه پوش که مرا به فراموشی می سپارد چه کسی خواهد بود… تا قبل از مرگم ، جانم را فدایش کنم

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

نقش مزار من کنید این دو سخن که شهریار با غم عشق زاده و با غم عشق داده جان

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

خصلت فردا… دیر بودن آنست… همین امروز… باید دوستت بدارم …

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

وقتی حصار غربت من تنگ می شود هر لحظه بین عقل و دلم جنگ می شود از بس فرار کرده ام از خویش خویشتن گاهی دلم برای خودم تنگ می شود

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

اگر نیک بختی ترا آرزو است چنان زی که دشمن شود با تو دوست

گروه پیامک شعر / اس ام اس دلپسند

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

زمان همیشه حسادت خود را به من نشان داده وقتی که در کنارم بودی دقایق سریعتر میگذشتند و در نبودنت هر ثانیه برایم روزی گذشت

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

دلم غریبانه بهانه اش را می گیرد دلتنگ سیب سرخی است که همسفر هر روز و هر لحظه اش بود

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

در سختی ها ” صــبـــر “ اوج احترام به حکمت خداوند است

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

همیشه با من قایم موشک بازی می کردی، تو می بردی ! و من ! پیدایت نمی کردم “همیشه عاشق باختن به تو بودم”

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

گاهی عکس ها  دعوت نامه ای می شوند برای سفری خیالی به آرزوهایت ، نداشته هایت به سرزمینی بین آنچه که هستی و آنچه که بودی … به سرزمین سادگی ها…

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

بگذر ز من ای آشنا چون از تو من دیگر گذشتم دیگر تو هم بیگانه شو چون دیگران با سرگذشتم

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

زندگی ام به چشمانت گیر کرد و نخ کش شد …

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

حافظه ی آدم های غمگین قویست می دانند کجای آن روز مُرده اند …

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

وقتی کسی توانایی گند زدن به اعصابتون رو داره بدونید که متاسفانه دوستش دارید …

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

مرد اگر عاشق شود دشوار خوابش می برد مثل بیماری که بلاجبار خوابش می برد

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

هیچ گاه برای دیدارت زمان تعیین نمیکنم… شاید ساعت حسادت کند و خواب بماند…

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

کاش می دانستم بعد از مرگم اولین اشک از چشمان چه کسی جاری می شود و آخرین سیاه پوش که مرا به فراموشی می سپارد چه کسی خواهد بود… تا قبل از مرگم ، جانم را فدایش کنم

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

نقش مزار من کنید این دو سخن که شهریار با غم عشق زاده و با غم عشق داده جان

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

خصلت فردا… دیر بودن آنست… همین امروز… باید دوستت بدارم …

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

وقتی حصار غربت من تنگ می شود هر لحظه بین عقل و دلم جنگ می شود از بس فرار کرده ام از خویش خویشتن گاهی دلم برای خودم تنگ می شود

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

اگر نیک بختی ترا آرزو است چنان زی که دشمن شود با تو دوست