بانک اس ام اس و پیامک

برای سهولت در ارسال پیام کوتاه و ارسال اس ام اس گروهی با محتوای مشخص، شما می توانید از الگوهایی که برای مناسبت ها و رویدادهای مختلف تدوین شده است استفاده کنید. این الگوها در دسته بندی های متفاوت، این امکان را فراهم می آورند که با سرعت بالاتر، پیام خود را به مخاطب ارسال کنید. باید در نظر داشته باشید که این مجموعه، روزانه توسط نیک اس ام اس به روز رسانی می شود.

گروه پیامک شعر / اس ام اس برتولت برشت

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

من در روزگاری تیره زندگی میکنم در روزگاری که سخن گفتن ساده،نشان بیخردی است و پیشانی بی چین،نشان بی تفاوتی آری،آنکه می خندد خبر فاجعه را دریافت نکرده است...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

در حالی که ما نیز آگاهیم حتی نفرت از فرودستان هم چهره را زشت میکند حتی خشم از ستم نیز صدا را خشن می سازد نتوانستیم خود،انسان باشیم...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

صورت حسابت را خودت جمع بزن این تویی که باید بپردازی اش روی هر رقمی انگشت بگذار و بپرس: این برای چیست؟

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

تنگ غروب،مردان را گرد خود می‌آورم ما یكدیگر را "نجیب‌زاده" می‌نامیم آنها پاهایشان را روی میز من دراز می‌كنند و می‌گویند:"وضع ما بهتر خواهد شد."و من نمی‌پرسم:كی؟

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

با مردم، مهربانم به سنت ایشان، كلاهی اطو شده بر سر می‌گذارم می‌گویم:آنها جانوران بسیار گندی هستند و می‌گویم:مهم نیست. من خود نیز چنینم...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

ای دوست ، از پرسیدن شرم مكن! مگذار كه با زور ، مجبور به پذیرفتن شوی. خود به دنبال اش بگرد! آن چه را كه خود نیاموخته یی، انگار كن كه نمی‌دانی...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

پسرم می پرسد : چرا باید ریاضی بخوانم ؟ دلم می خواهد بگویم لازم نیست بی خواندن هم خواهی دانست دو تکه نان بیش از یک تکه است....

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

می گویند:زمانی که داری، بخور، بنوش و شادباش. اما چگونه می توانم بخورم و بیاشامم هنگامی که می دانم آن چه را که خوردنی است از دست گرسنه ای ربوده ام و تشنه ای به لیوان آب من محتاج است

گروه پیامک شعر / اس ام اس برتولت برشت

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

من در روزگاری تیره زندگی میکنم در روزگاری که سخن گفتن ساده،نشان بیخردی است و پیشانی بی چین،نشان بی تفاوتی آری،آنکه می خندد خبر فاجعه را دریافت نکرده است...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

در حالی که ما نیز آگاهیم حتی نفرت از فرودستان هم چهره را زشت میکند حتی خشم از ستم نیز صدا را خشن می سازد نتوانستیم خود،انسان باشیم...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

صورت حسابت را خودت جمع بزن این تویی که باید بپردازی اش روی هر رقمی انگشت بگذار و بپرس: این برای چیست؟

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

تنگ غروب،مردان را گرد خود می‌آورم ما یكدیگر را "نجیب‌زاده" می‌نامیم آنها پاهایشان را روی میز من دراز می‌كنند و می‌گویند:"وضع ما بهتر خواهد شد."و من نمی‌پرسم:كی؟

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

با مردم، مهربانم به سنت ایشان، كلاهی اطو شده بر سر می‌گذارم می‌گویم:آنها جانوران بسیار گندی هستند و می‌گویم:مهم نیست. من خود نیز چنینم...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

ای دوست ، از پرسیدن شرم مكن! مگذار كه با زور ، مجبور به پذیرفتن شوی. خود به دنبال اش بگرد! آن چه را كه خود نیاموخته یی، انگار كن كه نمی‌دانی...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

پسرم می پرسد : چرا باید ریاضی بخوانم ؟ دلم می خواهد بگویم لازم نیست بی خواندن هم خواهی دانست دو تکه نان بیش از یک تکه است....

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

می گویند:زمانی که داری، بخور، بنوش و شادباش. اما چگونه می توانم بخورم و بیاشامم هنگامی که می دانم آن چه را که خوردنی است از دست گرسنه ای ربوده ام و تشنه ای به لیوان آب من محتاج است