بانک اس ام اس و پیامک

برای سهولت در ارسال پیام کوتاه و ارسال اس ام اس گروهی با محتوای مشخص، شما می توانید از الگوهایی که برای مناسبت ها و رویدادهای مختلف تدوین شده است استفاده کنید. این الگوها در دسته بندی های متفاوت، این امکان را فراهم می آورند که با سرعت بالاتر، پیام خود را به مخاطب ارسال کنید. باید در نظر داشته باشید که این مجموعه، روزانه توسط نیک اس ام اس به روز رسانی می شود.

گروه پیامک شعر / اس ام اس اکبر اکسیر

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

صفر را بستند تا ما به بیرون زنگ نزنیم از شما چه پنهان ما از درون زنگ زدیم!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

در راه کشف حقیقت سقراط به شوکران رسید مسیح به میخ و صلیب ما نه اشتهای شوکران داریم نه طاقت میخ و صلیب پس بهتر است بجای کشف حقیقت برگردیم و کشکمان را بسابیم!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

شب خیرات مادر ،یک ریز دعای باران خواند نزدیک های صبح رود کنار خانه پر شد از روی پل گذشت یواشکی به اتاق رفت پدر غسل ارتماسی کرد مادر ادامه داد: واجِب قریه اِلی ا... و ما به خیر و خوشی یتیم شدیم!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

مواظب وسایلتون باشین! من بودم و جمشید و یک پادگان چشم قربان! از سلمانی که برگشتیم سرباز شدیم در تخت های دوطبقه، خوابهای مشترک دیدیم یک روز که من نبودم تخت جمشید را غارت کرده بودند!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

این پارک پارکینگ می شود این درخت ،تیر برق این زمین چمن ، آسفالت و من که امروز به اصطلاح شاعرم روزی یک تکه سنگ می شوم با لوح یادبودی بر سینه درست،وسط همین میدان

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

جهان در اول دایره بود بعد از تصادف با یک کفشدوزک ذوزنقه شد تا در چهار گوشه ناهمگون آن بنشینیم و برای هم پاپوش بدوزیم! و شانه تخم مرغ، بوي كتاب ندهد!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

نيروي جاذبه شاعران را سر به زير كرده است بر خلاف منج‍ّمها كه هنوز سر به هوايند تمام سيبها افتاده‌اند و نيوتن، پشت وانت سيب‌زميني مي‌فروشد آهاي، آقاي تلسكوپ! گشتم نبود، نگرد نيست!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

بهزیستی نوشته بود: شیر مادر ،مهر مادر ،جانشین ندارد شیر مادر نخورده،مهر مادر پرداخت شد پدر یک گاو خرید و من بزرگ شدم اما هیچ کس حقیقت مرا نشناخت جز معلم عزیز ریاضی ام که همیشه میگفت: گوساله ، بتمرگ!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

پزشکان اصطلاحاتی دارند که ما نمی فهمیم ما دردهای داریم که آنها نمی فهمند نفهمی بد دردی است خوش به حال دامپزشکان!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

من تعجب می کنم چطور روز روشن دو ئیدروژن با یک اکسیژن؛ ترکیب می شوند وآب ازآب تکان نمی خورد!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

ازآجیل سفره عید چند پسته لال مانده است آنها که لب گشودند؛خورده شدند آنها که لال مانده اند ؛می شکنند دندانساز راست می گفت: پسته لال ؛سکوت دندان شکن است !

گروه پیامک شعر / اس ام اس اکبر اکسیر

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

صفر را بستند تا ما به بیرون زنگ نزنیم از شما چه پنهان ما از درون زنگ زدیم!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

در راه کشف حقیقت سقراط به شوکران رسید مسیح به میخ و صلیب ما نه اشتهای شوکران داریم نه طاقت میخ و صلیب پس بهتر است بجای کشف حقیقت برگردیم و کشکمان را بسابیم!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

شب خیرات مادر ،یک ریز دعای باران خواند نزدیک های صبح رود کنار خانه پر شد از روی پل گذشت یواشکی به اتاق رفت پدر غسل ارتماسی کرد مادر ادامه داد: واجِب قریه اِلی ا... و ما به خیر و خوشی یتیم شدیم!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

مواظب وسایلتون باشین! من بودم و جمشید و یک پادگان چشم قربان! از سلمانی که برگشتیم سرباز شدیم در تخت های دوطبقه، خوابهای مشترک دیدیم یک روز که من نبودم تخت جمشید را غارت کرده بودند!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

این پارک پارکینگ می شود این درخت ،تیر برق این زمین چمن ، آسفالت و من که امروز به اصطلاح شاعرم روزی یک تکه سنگ می شوم با لوح یادبودی بر سینه درست،وسط همین میدان

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

جهان در اول دایره بود بعد از تصادف با یک کفشدوزک ذوزنقه شد تا در چهار گوشه ناهمگون آن بنشینیم و برای هم پاپوش بدوزیم! و شانه تخم مرغ، بوي كتاب ندهد!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

نيروي جاذبه شاعران را سر به زير كرده است بر خلاف منج‍ّمها كه هنوز سر به هوايند تمام سيبها افتاده‌اند و نيوتن، پشت وانت سيب‌زميني مي‌فروشد آهاي، آقاي تلسكوپ! گشتم نبود، نگرد نيست!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

بهزیستی نوشته بود: شیر مادر ،مهر مادر ،جانشین ندارد شیر مادر نخورده،مهر مادر پرداخت شد پدر یک گاو خرید و من بزرگ شدم اما هیچ کس حقیقت مرا نشناخت جز معلم عزیز ریاضی ام که همیشه میگفت: گوساله ، بتمرگ!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

پزشکان اصطلاحاتی دارند که ما نمی فهمیم ما دردهای داریم که آنها نمی فهمند نفهمی بد دردی است خوش به حال دامپزشکان!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

من تعجب می کنم چطور روز روشن دو ئیدروژن با یک اکسیژن؛ ترکیب می شوند وآب ازآب تکان نمی خورد!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

ازآجیل سفره عید چند پسته لال مانده است آنها که لب گشودند؛خورده شدند آنها که لال مانده اند ؛می شکنند دندانساز راست می گفت: پسته لال ؛سکوت دندان شکن است !