بانک اس ام اس و پیامک

برای سهولت در ارسال پیام کوتاه و ارسال اس ام اس گروهی با محتوای مشخص، شما می توانید از الگوهایی که برای مناسبت ها و رویدادهای مختلف تدوین شده است استفاده کنید. این الگوها در دسته بندی های متفاوت، این امکان را فراهم می آورند که با سرعت بالاتر، پیام خود را به مخاطب ارسال کنید. باید در نظر داشته باشید که این مجموعه، روزانه توسط نیک اس ام اس به روز رسانی می شود.

گروه پیامک شعر / اس ام اس احمد شاملو

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

قصه نیستم که بگویی نغمه نیستم که بخوانی صدا نیستم که بشنوی یا چیزی چنان که ببینی یا چیزی چنان که بدانی من درد مشترکم مرا فریاد کن ...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

برای زیستن دو قلب لازم است،قلبی که دوست بدارد قلبی که دوستش بدارند

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

ای کاش میتوانستم یک لحظه میتوانستم ای کاش بر شانه های خود بنشانم این خلق بیشمار را، گرد حباب خاک بگردانم تا با دو چشم خویش ببینند که خورشیدشان کجاست و باورم کنند

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

ای کاش میتوانستند از آفتاب یاد بگیرند که بی دریغ باشند در دردها و شادیهایشان حتی با نان خشکشان و کاردهایشان را جز از برایِ قسمت کردن بیرون نیاورند ...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

کوه با نخستین سنگ ها آغاز می شود و انسان با نخستین درد در من زندانی ، ستمگری بود که به آواز زنجیرش خو نمیکرد من با نخستین نگاه تو آغاز شدم ...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

روزی ما دوباره کبوترهایمان را پرواز خواهیم داد و مهربانی دست زیبایی را خواهد گرفت و من آن روز را انتظار می کشم حتی روزی که نباشم

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

به پرواز شک کرده بودم به هنگامی که شانه هایم از توان سنگین بال خمیده بود...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

آه اگر آزادی سرودی می خواند کوچک همچون گلوگاه پرنده ای هیچ کجا دیواری فرو ریخته برجای نمی ماند سالیان بسیاری نمی بایست دریافتی را که هر ویرانه نشان از غیاب انسانی است ...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

و عشق را کنار تیرک راه بند تازیانه می زنند عشق را در پستوی خانه نهان باید کرد... روزگار غریبی است نازنین... آنکه بر در می کوبد شباهنگام به کشتن چراغ آمده است نور را در پستوی خانه نهان باید کرد...

گروه پیامک شعر / اس ام اس احمد شاملو

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

قصه نیستم که بگویی نغمه نیستم که بخوانی صدا نیستم که بشنوی یا چیزی چنان که ببینی یا چیزی چنان که بدانی من درد مشترکم مرا فریاد کن ...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

برای زیستن دو قلب لازم است،قلبی که دوست بدارد قلبی که دوستش بدارند

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

ای کاش میتوانستم یک لحظه میتوانستم ای کاش بر شانه های خود بنشانم این خلق بیشمار را، گرد حباب خاک بگردانم تا با دو چشم خویش ببینند که خورشیدشان کجاست و باورم کنند

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

ای کاش میتوانستند از آفتاب یاد بگیرند که بی دریغ باشند در دردها و شادیهایشان حتی با نان خشکشان و کاردهایشان را جز از برایِ قسمت کردن بیرون نیاورند ...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

کوه با نخستین سنگ ها آغاز می شود و انسان با نخستین درد در من زندانی ، ستمگری بود که به آواز زنجیرش خو نمیکرد من با نخستین نگاه تو آغاز شدم ...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

روزی ما دوباره کبوترهایمان را پرواز خواهیم داد و مهربانی دست زیبایی را خواهد گرفت و من آن روز را انتظار می کشم حتی روزی که نباشم

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

به پرواز شک کرده بودم به هنگامی که شانه هایم از توان سنگین بال خمیده بود...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

آه اگر آزادی سرودی می خواند کوچک همچون گلوگاه پرنده ای هیچ کجا دیواری فرو ریخته برجای نمی ماند سالیان بسیاری نمی بایست دریافتی را که هر ویرانه نشان از غیاب انسانی است ...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

و عشق را کنار تیرک راه بند تازیانه می زنند عشق را در پستوی خانه نهان باید کرد... روزگار غریبی است نازنین... آنکه بر در می کوبد شباهنگام به کشتن چراغ آمده است نور را در پستوی خانه نهان باید کرد...