بانک اس ام اس و پیامک

برای سهولت در ارسال پیام کوتاه و ارسال اس ام اس گروهی با محتوای مشخص، شما می توانید از الگوهایی که برای مناسبت ها و رویدادهای مختلف تدوین شده است استفاده کنید. این الگوها در دسته بندی های متفاوت، این امکان را فراهم می آورند که با سرعت بالاتر، پیام خود را به مخاطب ارسال کنید. باید در نظر داشته باشید که این مجموعه، روزانه توسط نیک اس ام اس به روز رسانی می شود.

گروه پیامک شعر / اس ام اس احمد شاملو

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

گر بدین سان زیست باید پاک… من چه ناپاکم اگر ننشانم از ایمان خود، چون کوه یادگاری جاودانه بر تراز بی بقای خاک! شاملو

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

ایستادگی کن تا روشن بمانی  شمع های افتاده خاموش می شوند  (احمد شاملو)

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

هرگز از مرگ نهراسیده ام ... اگر چه دستانش از ابتذال شکننده تر بود ... هراس من یاری همه از مردن در سرزمینی است که مزد گورکن از بهای جان آدمی افزون باشد. احمد شاملو

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

من عاشقانه دوستش دارم و او عاقلانه طردم می کند منطق او، حتی از حماقت من هم احمقانه تر است احمد شاملو

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

تو نمي‌داني نگاهِ بي‌مژه‌ي محکومِِ يک اطمينان وقتي که در چشمِِ حاکمِ يک هراس خيره مي‌شود چه دريایِی‌ست! تو نمي‌داني مُردن وقتي که انسان مرگ را شکست داده است چه زنده‌گي‌ست! شاملو  

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

بی تو مهتاب تنهای دشتم بی تو خورشيد سرد غروبم بی تو بی‌نام و بی‌سرگذشتم. بی تو خاکسترم بی تو، ‌ای دوست! شاملو

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

قصه نیستم که بگویی نغمه نیستم که بخوانی صدا نیستم که بشنوی یا چیزی چنان که ببینی یا چیزی چنان که بدانی من درد مشترکم مرا فریاد کن ... شاملو

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

برای زیستن دو قلب لازم است،قلبی که دوست بدارد قلبی که دوستش بدارند شاملو

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

ای کاش میتوانستم یک لحظه میتوانستم ای کاش بر شانه های خود بنشانم این خلق بیشمار را، گرد حباب خاک بگردانم تا با دو چشم خویش ببینند که خورشیدشان کجاست و باورم کنند شاملو

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

ای کاش میتوانستند از آفتاب یاد بگیرند که بی دریغ باشند در دردها و شادیهایشان حتی با نان خشکشان و کاردهایشان را جز از برایِ قسمت کردن بیرون نیاورند ... شاملو

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

کوه با نخستین سنگ ها آغاز می شود و انسان با نخستین درد در من زندانی ، ستمگری بود که به آواز زنجیرش خو نمیکرد من با نخستین نگاه تو آغاز شدم ... شاملو

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

روزی ما دوباره کبوترهایمان را پرواز خواهیم داد و مهربانی دست زیبایی را خواهد گرفت و من آن روز را انتظار می کشم حتی روزی که نباشم شاملو

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

به پرواز شک کرده بودم به هنگامی که شانه هایم از توان سنگین بال خمیده بود... شاملو

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

زندگی یک تصادف است ، مرگ یک واقعیت

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

تو نمي‌داني نگاهِ بي‌مژه‌ي محکومِِ يک اطمينان وقتي که در چشمِِ حاکمِ يک هراس خيره مي‌شود چه دريایِی‌ست! تو نمي‌داني مُردن وقتي که انسان مرگ را شکست داده است چه زنده‌گي‌ست!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

بی تو مهتاب تنهای دشتم بی تو خورشيد سرد غروبم بی تو بی‌نام و بی‌سرگذشتم. بی تو خاکسترم بی تو، ‌ای دوست!

گروه پیامک شعر / اس ام اس احمد شاملو

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

گر بدین سان زیست باید پاک… من چه ناپاکم اگر ننشانم از ایمان خود، چون کوه یادگاری جاودانه بر تراز بی بقای خاک! شاملو

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

ایستادگی کن تا روشن بمانی  شمع های افتاده خاموش می شوند  (احمد شاملو)

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

هرگز از مرگ نهراسیده ام ... اگر چه دستانش از ابتذال شکننده تر بود ... هراس من یاری همه از مردن در سرزمینی است که مزد گورکن از بهای جان آدمی افزون باشد. احمد شاملو

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

من عاشقانه دوستش دارم و او عاقلانه طردم می کند منطق او، حتی از حماقت من هم احمقانه تر است احمد شاملو

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

تو نمي‌داني نگاهِ بي‌مژه‌ي محکومِِ يک اطمينان وقتي که در چشمِِ حاکمِ يک هراس خيره مي‌شود چه دريایِی‌ست! تو نمي‌داني مُردن وقتي که انسان مرگ را شکست داده است چه زنده‌گي‌ست! شاملو  

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

بی تو مهتاب تنهای دشتم بی تو خورشيد سرد غروبم بی تو بی‌نام و بی‌سرگذشتم. بی تو خاکسترم بی تو، ‌ای دوست! شاملو

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

قصه نیستم که بگویی نغمه نیستم که بخوانی صدا نیستم که بشنوی یا چیزی چنان که ببینی یا چیزی چنان که بدانی من درد مشترکم مرا فریاد کن ... شاملو

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

برای زیستن دو قلب لازم است،قلبی که دوست بدارد قلبی که دوستش بدارند شاملو

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

ای کاش میتوانستم یک لحظه میتوانستم ای کاش بر شانه های خود بنشانم این خلق بیشمار را، گرد حباب خاک بگردانم تا با دو چشم خویش ببینند که خورشیدشان کجاست و باورم کنند شاملو

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

ای کاش میتوانستند از آفتاب یاد بگیرند که بی دریغ باشند در دردها و شادیهایشان حتی با نان خشکشان و کاردهایشان را جز از برایِ قسمت کردن بیرون نیاورند ... شاملو

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

کوه با نخستین سنگ ها آغاز می شود و انسان با نخستین درد در من زندانی ، ستمگری بود که به آواز زنجیرش خو نمیکرد من با نخستین نگاه تو آغاز شدم ... شاملو

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

روزی ما دوباره کبوترهایمان را پرواز خواهیم داد و مهربانی دست زیبایی را خواهد گرفت و من آن روز را انتظار می کشم حتی روزی که نباشم شاملو

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

به پرواز شک کرده بودم به هنگامی که شانه هایم از توان سنگین بال خمیده بود... شاملو

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

زندگی یک تصادف است ، مرگ یک واقعیت

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

تو نمي‌داني نگاهِ بي‌مژه‌ي محکومِِ يک اطمينان وقتي که در چشمِِ حاکمِ يک هراس خيره مي‌شود چه دريایِی‌ست! تو نمي‌داني مُردن وقتي که انسان مرگ را شکست داده است چه زنده‌گي‌ست!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

بی تو مهتاب تنهای دشتم بی تو خورشيد سرد غروبم بی تو بی‌نام و بی‌سرگذشتم. بی تو خاکسترم بی تو، ‌ای دوست!