بانک اس ام اس و پیامک

برای سهولت در ارسال پیام کوتاه و ارسال اس ام اس گروهی با محتوای مشخص، شما می توانید از الگوهایی که برای مناسبت ها و رویدادهای مختلف تدوین شده است استفاده کنید. این الگوها در دسته بندی های متفاوت، این امکان را فراهم می آورند که با سرعت بالاتر، پیام خود را به مخاطب ارسال کنید. باید در نظر داشته باشید که این مجموعه، روزانه توسط نیک اس ام اس به روز رسانی می شود.

گروه پیامک شعر / اس ام اس آقاسی

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

خبر آمد خبری در راه است سر خوش آن دل که از آن آگاه است شاید این جمعه بیاید شاید پرده از چهره گشاید شاید... آقاسی

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

شيعيان فرهنگ عاشورا چه شد پرچم خون رنگ عاشورا چه شد کيست تا پرچم به دوش خون کشد شيعه را از خواب خوش بيرون کشد... آقاسی

گروه پیامک شعر / اس ام اس آقاسی

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

خبر آمد خبری در راه است سر خوش آن دل که از آن آگاه است شاید این جمعه بیاید شاید پرده از چهره گشاید شاید... آقاسی

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

شيعيان فرهنگ عاشورا چه شد پرچم خون رنگ عاشورا چه شد کيست تا پرچم به دوش خون کشد شيعه را از خواب خوش بيرون کشد... آقاسی