بانک اس ام اس و پیامک

برای سهولت در ارسال پیام کوتاه و ارسال اس ام اس گروهی با محتوای مشخص، شما می توانید از الگوهایی که برای مناسبت ها و رویدادهای مختلف تدوین شده است استفاده کنید. این الگوها در دسته بندی های متفاوت، این امکان را فراهم می آورند که با سرعت بالاتر، پیام خود را به مخاطب ارسال کنید. باید در نظر داشته باشید که این مجموعه، روزانه توسط نیک اس ام اس به روز رسانی می شود.

گروه پیامک سخنان بزرگان / اس ام اس گالیله

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

قدر زمان حال را بدانید که گذشته هرگز برنمی گردد و آینده شاید نیاید.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

اینقدر نگوییم گل ها خار دارند،بگوییم خارها گل دارند

گروه پیامک سخنان بزرگان / اس ام اس گالیله

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

قدر زمان حال را بدانید که گذشته هرگز برنمی گردد و آینده شاید نیاید.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

اینقدر نگوییم گل ها خار دارند،بگوییم خارها گل دارند