بانک اس ام اس و پیامک

برای سهولت در ارسال پیام کوتاه و ارسال اس ام اس گروهی با محتوای مشخص، شما می توانید از الگوهایی که برای مناسبت ها و رویدادهای مختلف تدوین شده است استفاده کنید. این الگوها در دسته بندی های متفاوت، این امکان را فراهم می آورند که با سرعت بالاتر، پیام خود را به مخاطب ارسال کنید. باید در نظر داشته باشید که این مجموعه، روزانه توسط نیک اس ام اس به روز رسانی می شود.

گروه پیامک سخنان بزرگان / اس ام اس ژان پل سارتر

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

تا زمانی كه مطمئن نشوم، امیدم را از دست نمی دهم.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

تصمیم هایی وجود دارد كه هیچ كس نباید ناگزیر به گرفتن شان شود.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

هنگامی كه چیزی از دست می رود، دیگر نمی توان آن را پس گرفت

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

بی دانش، نه می توان امیدوار بود نه ناامید.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

همه نیاز به زمان دارند. آدم نباید پیش از اینكه بداند چه می گوید، نتیجه گیری كند.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

هیچ كس نمی داند در زمانهای بحرانی، وفاداری به كدام سو رو می كند.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

دمی بی خبری كافی است تا همه چیز را از دست بدهی و ناگهان هر چه را كه با تلاش به دست آورده ای، نابود می شود و از دست می رود.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

از همه اندوهگین تر شخصی است كه از همه بیشتر می خندد.

گروه پیامک سخنان بزرگان / اس ام اس ژان پل سارتر

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

تا زمانی كه مطمئن نشوم، امیدم را از دست نمی دهم.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

تصمیم هایی وجود دارد كه هیچ كس نباید ناگزیر به گرفتن شان شود.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

هنگامی كه چیزی از دست می رود، دیگر نمی توان آن را پس گرفت

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

بی دانش، نه می توان امیدوار بود نه ناامید.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

همه نیاز به زمان دارند. آدم نباید پیش از اینكه بداند چه می گوید، نتیجه گیری كند.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

هیچ كس نمی داند در زمانهای بحرانی، وفاداری به كدام سو رو می كند.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

دمی بی خبری كافی است تا همه چیز را از دست بدهی و ناگهان هر چه را كه با تلاش به دست آورده ای، نابود می شود و از دست می رود.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

از همه اندوهگین تر شخصی است كه از همه بیشتر می خندد.