بانک اس ام اس و پیامک

برای سهولت در ارسال پیام کوتاه و ارسال اس ام اس گروهی با محتوای مشخص، شما می توانید از الگوهایی که برای مناسبت ها و رویدادهای مختلف تدوین شده است استفاده کنید. این الگوها در دسته بندی های متفاوت، این امکان را فراهم می آورند که با سرعت بالاتر، پیام خود را به مخاطب ارسال کنید. باید در نظر داشته باشید که این مجموعه، روزانه توسط نیک اس ام اس به روز رسانی می شود.

گروه پیامک سخنان بزرگان / اس ام اس چارلی چاپلین

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

اگر شاد بودی آهسته بخند تا غم ناراحت نشه و اگر غمگین بودی آرام گریه کن تا شادی نا امید نشه . چارلی چاپلین 

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

در دنیا جای کافی برای همه هست پس بجای اینکه جای کسی را بگیری سعی کن جای خودت را پیدا کنی.چارلی چاپلین

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

خوشبختی، فاصله ی این بدختی تا بدبختی بعدی است . چارلی چاپلین 

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

دنیا این قدر بزرگه که هر کسی واسه خودش یه جایی داره پس سعی کنید به جای اینکه جای کسی رو بگیریدجای خودتون رو پیدا کنید . چارلی چاپلین 

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

اگر انسان فقیر و گرسنه باشد،بهتر از آنست که پست و بی عاطفه باشد."چارلی چاپلین"

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

روزی که بدون خنده سپری شود، یک روزِ تلف شده است. - چارلی چاپلین

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

وفادارترین زن ها نه موطلایی ها هستند، نه مو خرمایی ها و نه مو مشکی ها بلکه مو خاکستری ها هستند! چارلی چاپلین

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

آموخته ام که... تنها کسي که مرا در زندگي شاد مي کند کسي است که به من مي گويد: تو مرا شاد کردي. -- چارلی چاپلین

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

هرچه خواستم بفهمند فقط خندیدند(چارلی چاپلین)

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

خوشبختي چيست؟ فاصله ي اين بدبختي تا بدبختي ديگر (چارلي چاپلين)

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

هر چه خواستم بفهمند؛ فقط خندیدند! چارلی چاپلین

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

چارلی چاپلین میگه:هر چیزی آخرش خوبه.اگه دیدی خوب نیست هنوز آخرش نشده

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

یک روز بدون خنده، روزی است به هدر رفته . چارلی چاپلین

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

چارلي چاپلين ميگه:  شايد زندگي آن جشني نباشد که آرزويش را داشتي اما حال که به آن دعوت شدي تا ميتواني زيبا پايکوبي کن

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

اگر روزی خیانت دیدی ؛ بدان که قیمتت بالاست . چارلی چاپلین

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

وفادارترین زن ها نه موطلایی ها هستند ، نه مو خرمایی ها و نه مو مشکی ها.... بلکه مو خاکستری ها هستند!» چارلی چاپلین

گروه پیامک سخنان بزرگان / اس ام اس چارلی چاپلین

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

اگر شاد بودی آهسته بخند تا غم ناراحت نشه و اگر غمگین بودی آرام گریه کن تا شادی نا امید نشه . چارلی چاپلین 

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

در دنیا جای کافی برای همه هست پس بجای اینکه جای کسی را بگیری سعی کن جای خودت را پیدا کنی.چارلی چاپلین

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

خوشبختی، فاصله ی این بدختی تا بدبختی بعدی است . چارلی چاپلین 

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

دنیا این قدر بزرگه که هر کسی واسه خودش یه جایی داره پس سعی کنید به جای اینکه جای کسی رو بگیریدجای خودتون رو پیدا کنید . چارلی چاپلین 

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

اگر انسان فقیر و گرسنه باشد،بهتر از آنست که پست و بی عاطفه باشد."چارلی چاپلین"

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

روزی که بدون خنده سپری شود، یک روزِ تلف شده است. - چارلی چاپلین

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

وفادارترین زن ها نه موطلایی ها هستند، نه مو خرمایی ها و نه مو مشکی ها بلکه مو خاکستری ها هستند! چارلی چاپلین

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

آموخته ام که... تنها کسي که مرا در زندگي شاد مي کند کسي است که به من مي گويد: تو مرا شاد کردي. -- چارلی چاپلین

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

هرچه خواستم بفهمند فقط خندیدند(چارلی چاپلین)

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

خوشبختي چيست؟ فاصله ي اين بدبختي تا بدبختي ديگر (چارلي چاپلين)

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

هر چه خواستم بفهمند؛ فقط خندیدند! چارلی چاپلین

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

چارلی چاپلین میگه:هر چیزی آخرش خوبه.اگه دیدی خوب نیست هنوز آخرش نشده

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

یک روز بدون خنده، روزی است به هدر رفته . چارلی چاپلین

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

چارلي چاپلين ميگه:  شايد زندگي آن جشني نباشد که آرزويش را داشتي اما حال که به آن دعوت شدي تا ميتواني زيبا پايکوبي کن

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

اگر روزی خیانت دیدی ؛ بدان که قیمتت بالاست . چارلی چاپلین

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

وفادارترین زن ها نه موطلایی ها هستند ، نه مو خرمایی ها و نه مو مشکی ها.... بلکه مو خاکستری ها هستند!» چارلی چاپلین