بانک اس ام اس و پیامک

برای سهولت در ارسال پیام کوتاه و ارسال اس ام اس گروهی با محتوای مشخص، شما می توانید از الگوهایی که برای مناسبت ها و رویدادهای مختلف تدوین شده است استفاده کنید. این الگوها در دسته بندی های متفاوت، این امکان را فراهم می آورند که با سرعت بالاتر، پیام خود را به مخاطب ارسال کنید. باید در نظر داشته باشید که این مجموعه، روزانه توسط نیک اس ام اس به روز رسانی می شود.

گروه پیامک سخنان بزرگان / اس ام اس فلسفه

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

از اندیشه ها و آرزوهای دیگران ، برای موفقیت خود کمک بگیرید. پاندر

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

بزرگترین داروی خشم ، صبر و درنگ است. سنکا

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

تا خود را از هرجهت کامل و شایسته ندیدی ، قضاوت نکن . پوشکین

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

اغلب آنهائی پیروز و موفق می شوند که کمتر تعریف و تمجید شنیده باشند. زولا

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

دانای بی وجدان هیچ گاه صاحب روحی پاک نخواهد بود . رابله

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

معلم نفس خود و شاگرد وجدان خویش باش. پور سینا

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

شناختن وظیفه کار مشکلی نیست ولی انجام وظیفه مشکل است. لرد آیبوری

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

خداوند برای ما نیکی و شادی را پسندیده است این ماییک که از میان هزاران شادی به دنبال حاشیه غمگین شادی ها می رویم . فرانک 

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

چنانچه به خورشید نگاه کنی ، سایه ای نخواهی یافت . هلن کلر 

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

بهترین خوشبختی ها ، یاری به دیگران است. آلبرت هوبار 

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

سعی نکنیم بهتر یا بدتر از دیگران باشیم ، بکوشیم نسبت به خودمان بهترین باشیم . مارکوس گداویر

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

مهم این نیست که در کجای این جهان ایستاده ایم ، مهم این است که در چه راستایی گام بر می داریم . هولمز

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

در تاریخ جهان ، هر لحظه عظیم و تعیین کننده ، پیروزی نوعی عشق است.امرسون

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

وقتی انسان آرامش را در خود نیابد ، جستجوی آن در جای دیگر کار بیهوده ای است.لارو شفوکو

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

دوست داشتن انسان‌ها به معنای دوست داشتن خود به اندازه ی دیگری است. اسکات پک 

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

زندگی بسیار مسحور کننده است فقط باید با عینک مناسبی به آن نگریست. دوما 

گروه پیامک سخنان بزرگان / اس ام اس فلسفه

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

از اندیشه ها و آرزوهای دیگران ، برای موفقیت خود کمک بگیرید. پاندر

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

بزرگترین داروی خشم ، صبر و درنگ است. سنکا

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

تا خود را از هرجهت کامل و شایسته ندیدی ، قضاوت نکن . پوشکین

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

اغلب آنهائی پیروز و موفق می شوند که کمتر تعریف و تمجید شنیده باشند. زولا

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

دانای بی وجدان هیچ گاه صاحب روحی پاک نخواهد بود . رابله

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

معلم نفس خود و شاگرد وجدان خویش باش. پور سینا

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

شناختن وظیفه کار مشکلی نیست ولی انجام وظیفه مشکل است. لرد آیبوری

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

خداوند برای ما نیکی و شادی را پسندیده است این ماییک که از میان هزاران شادی به دنبال حاشیه غمگین شادی ها می رویم . فرانک 

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

چنانچه به خورشید نگاه کنی ، سایه ای نخواهی یافت . هلن کلر 

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

بهترین خوشبختی ها ، یاری به دیگران است. آلبرت هوبار 

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

سعی نکنیم بهتر یا بدتر از دیگران باشیم ، بکوشیم نسبت به خودمان بهترین باشیم . مارکوس گداویر

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

مهم این نیست که در کجای این جهان ایستاده ایم ، مهم این است که در چه راستایی گام بر می داریم . هولمز

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

در تاریخ جهان ، هر لحظه عظیم و تعیین کننده ، پیروزی نوعی عشق است.امرسون

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

وقتی انسان آرامش را در خود نیابد ، جستجوی آن در جای دیگر کار بیهوده ای است.لارو شفوکو

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

دوست داشتن انسان‌ها به معنای دوست داشتن خود به اندازه ی دیگری است. اسکات پک 

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

زندگی بسیار مسحور کننده است فقط باید با عینک مناسبی به آن نگریست. دوما