بانک اس ام اس و پیامک

برای سهولت در ارسال پیام کوتاه و ارسال اس ام اس گروهی با محتوای مشخص، شما می توانید از الگوهایی که برای مناسبت ها و رویدادهای مختلف تدوین شده است استفاده کنید. این الگوها در دسته بندی های متفاوت، این امکان را فراهم می آورند که با سرعت بالاتر، پیام خود را به مخاطب ارسال کنید. باید در نظر داشته باشید که این مجموعه، روزانه توسط نیک اس ام اس به روز رسانی می شود.

گروه پیامک سخنان بزرگان / اس ام اس زرتشت

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

راه جهان یکی است و آن راستیست

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

در دوره ای که از آن اوباش است بهتر است که اعتماد و اندیشه تان را پنهان کنید

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

آنچه را می شنوید به عقل سلیم و منش پاک و روشن بسنجید و آنگاه بپذیرید

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

همیشه اشتباهات مردم را ببخش نه به خاطر اینکه آنها سزاوار بخشش اند بلکه تو سزاوار آرامش هستی

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

انسانهایی که تنها هستند،همیشه در معرض خطر عشق

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

بردباری ، هنگامی خوب است که مبدأ منزهی داشته باشد ، وگرنه در مقابل بیدادگری ، بردباری ناتوانی ، و ناتوانی مقدمه نابودی است

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

کسی که بر نفس خود غلبه نکرد بر هیچ چیز غالب نخواهد شد.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

اگر کسی را دوست داری، به او بگو . زیرا قلبها معمولاً با کلماتی که ناگفته میمانند، میشکنند

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

خوشبختی از آن کسانیست که خواهان خوشبختی دیگران باشند

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

خورشید باش که اگر خواستی برکسی نتابی نتوانی

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

شریف ترین دلها دلی است که اندیشه ی آزار کسان درآن نباشد

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

عاشق عاشقی باش و دوست داشتن را دوست بدار، از تنفر متنفر باش و به مهربانی مهر بورز، با آشتی آشتی کن و از جدایی جدا باش

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

  نیکی و سود خویش را در زیان دیگران مخواه.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

شریف ترین دلها دلی است که اندیشه ی آزار کسان درآن نباشد

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

فاش نکردن اسرار مردم دلیل کرامت و بلندی همت است

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

عاشق عاشقی باش و دوست داشتن را دوست بدار، از تنفر متنفر باش و به مهربانی مهر بورز، با آشتی آشتی کن و از جدایی جدا باش 

گروه پیامک سخنان بزرگان / اس ام اس زرتشت

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

راه جهان یکی است و آن راستیست

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

در دوره ای که از آن اوباش است بهتر است که اعتماد و اندیشه تان را پنهان کنید

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

آنچه را می شنوید به عقل سلیم و منش پاک و روشن بسنجید و آنگاه بپذیرید

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

همیشه اشتباهات مردم را ببخش نه به خاطر اینکه آنها سزاوار بخشش اند بلکه تو سزاوار آرامش هستی

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

انسانهایی که تنها هستند،همیشه در معرض خطر عشق

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

بردباری ، هنگامی خوب است که مبدأ منزهی داشته باشد ، وگرنه در مقابل بیدادگری ، بردباری ناتوانی ، و ناتوانی مقدمه نابودی است

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

کسی که بر نفس خود غلبه نکرد بر هیچ چیز غالب نخواهد شد.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

اگر کسی را دوست داری، به او بگو . زیرا قلبها معمولاً با کلماتی که ناگفته میمانند، میشکنند

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

خوشبختی از آن کسانیست که خواهان خوشبختی دیگران باشند

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

خورشید باش که اگر خواستی برکسی نتابی نتوانی

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

شریف ترین دلها دلی است که اندیشه ی آزار کسان درآن نباشد

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

عاشق عاشقی باش و دوست داشتن را دوست بدار، از تنفر متنفر باش و به مهربانی مهر بورز، با آشتی آشتی کن و از جدایی جدا باش

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

  نیکی و سود خویش را در زیان دیگران مخواه.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

شریف ترین دلها دلی است که اندیشه ی آزار کسان درآن نباشد

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

فاش نکردن اسرار مردم دلیل کرامت و بلندی همت است

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

عاشق عاشقی باش و دوست داشتن را دوست بدار، از تنفر متنفر باش و به مهربانی مهر بورز، با آشتی آشتی کن و از جدایی جدا باش