بانک اس ام اس و پیامک

برای سهولت در ارسال پیام کوتاه و ارسال اس ام اس گروهی با محتوای مشخص، شما می توانید از الگوهایی که برای مناسبت ها و رویدادهای مختلف تدوین شده است استفاده کنید. این الگوها در دسته بندی های متفاوت، این امکان را فراهم می آورند که با سرعت بالاتر، پیام خود را به مخاطب ارسال کنید. باید در نظر داشته باشید که این مجموعه، روزانه توسط نیک اس ام اس به روز رسانی می شود.

گروه پیامک سخنان بزرگان / اس ام اس دكتر شريعتي

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

به سه چیز تکیه نکن ، غرور، دروغ و عشق.آدم با غرور می تازد،با دروغ می بازد و با عشق می میرد دکتر شریعتی

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

احساس می کنم در این مثنوی بزرگ طبیعت مصرع هایی ناتمامیم . بودنمان انتظار یک بیت شدن . دکتر شریعتی

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

دكتر علي شريعتي: ترجيح ميدهم با كفشهايم در خيابان راه بروم و به خدا فكركنم تا اين كه در مسجد بشينم و به كفشهايم فكر كنم

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

هرگزبه كوچه بن بست ناسزا نگو، رنج بن بست بودن براي كوچه كافي است.(دكترشريعتي)

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

خدا دوستدار آشناست ، عارف عاشق می خواهد نه مشتری بهشت . . . دکتر شریعتی

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

امروز تو به دوست داشتن رسيده اي و من هنوز در عشق مانده ام و دوست داشتن و عشق در كنارهم عذاب و رنج ميبرند...(شريعتي)

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

ديروز همسايه ام از گرسنگي مرد، در عزايش گوسفندها سر بريدند...(دكتر شريعتي)

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

انسان نقطه اي است بين دو بي نهايت . بي نهايت لجن و بي نهايت فرشته .بنگر به طرف كدام يك مي روي دکتر شریعتی

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

به من بگو نگو ، نمی گویم اما نگو نفهم که من نمی توانم نفهمم، من می فهمم. "دکتر شریعتی"

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

تا با کفش های کسی راه نرفته ای در مورد راه رفتن اون قضاوت نکن. (دکتر شریعتی )

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

قدرت نیازمند کسی است که در برابرش رام گردد. دکتر علی شریعتی

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

آدمیزاده هر چه انسان تر ، چشم به راه تر میشود(شريعتي)

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

دلمان كه ميگيرد،تاوان لحظه هاييست كه دل مي بنديم.
 خداوندا..."هرگز كسي رابه آنچه قسمتش نيست عادت نده" *دكترشريعتي*

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

روزگاریست که شیطان فریاد می زند: آدم پیدا کنید! سجده خواهم کرد. ( شریعتی )

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

خدا و انسان و عشق ، این است امانتی که بر دوش ما سنگینی می کند. دکتر علی شریعتی

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

آنجا كه چشمان مشتاقي براي انساني اشك مي ريزد،زندگي به رنج كشيدنش مي ارزد."
دكتر شريعتي"

گروه پیامک سخنان بزرگان / اس ام اس دكتر شريعتي

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

به سه چیز تکیه نکن ، غرور، دروغ و عشق.آدم با غرور می تازد،با دروغ می بازد و با عشق می میرد دکتر شریعتی

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

احساس می کنم در این مثنوی بزرگ طبیعت مصرع هایی ناتمامیم . بودنمان انتظار یک بیت شدن . دکتر شریعتی

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

دكتر علي شريعتي: ترجيح ميدهم با كفشهايم در خيابان راه بروم و به خدا فكركنم تا اين كه در مسجد بشينم و به كفشهايم فكر كنم

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

هرگزبه كوچه بن بست ناسزا نگو، رنج بن بست بودن براي كوچه كافي است.(دكترشريعتي)

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

خدا دوستدار آشناست ، عارف عاشق می خواهد نه مشتری بهشت . . . دکتر شریعتی

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

امروز تو به دوست داشتن رسيده اي و من هنوز در عشق مانده ام و دوست داشتن و عشق در كنارهم عذاب و رنج ميبرند...(شريعتي)

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

ديروز همسايه ام از گرسنگي مرد، در عزايش گوسفندها سر بريدند...(دكتر شريعتي)

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

انسان نقطه اي است بين دو بي نهايت . بي نهايت لجن و بي نهايت فرشته .بنگر به طرف كدام يك مي روي دکتر شریعتی

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

به من بگو نگو ، نمی گویم اما نگو نفهم که من نمی توانم نفهمم، من می فهمم. "دکتر شریعتی"

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

تا با کفش های کسی راه نرفته ای در مورد راه رفتن اون قضاوت نکن. (دکتر شریعتی )

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

قدرت نیازمند کسی است که در برابرش رام گردد. دکتر علی شریعتی

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

آدمیزاده هر چه انسان تر ، چشم به راه تر میشود(شريعتي)

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

دلمان كه ميگيرد،تاوان لحظه هاييست كه دل مي بنديم.
 خداوندا..."هرگز كسي رابه آنچه قسمتش نيست عادت نده" *دكترشريعتي*

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

روزگاریست که شیطان فریاد می زند: آدم پیدا کنید! سجده خواهم کرد. ( شریعتی )

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

خدا و انسان و عشق ، این است امانتی که بر دوش ما سنگینی می کند. دکتر علی شریعتی

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

آنجا كه چشمان مشتاقي براي انساني اشك مي ريزد،زندگي به رنج كشيدنش مي ارزد."
دكتر شريعتي"