بانک اس ام اس و پیامک

برای سهولت در ارسال پیام کوتاه و ارسال اس ام اس گروهی با محتوای مشخص، شما می توانید از الگوهایی که برای مناسبت ها و رویدادهای مختلف تدوین شده است استفاده کنید. این الگوها در دسته بندی های متفاوت، این امکان را فراهم می آورند که با سرعت بالاتر، پیام خود را به مخاطب ارسال کنید. باید در نظر داشته باشید که این مجموعه، روزانه توسط نیک اس ام اس به روز رسانی می شود.

گروه پیامک سخنان بزرگان / اس ام اس افلاطون

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

عوام ثروتمندان را محترم می دانند و خواص دانشمندان را.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

زینت انسان به سه چیز است علم ،محبت ،آزادی.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

نیرومند ترین مردم كسی است كه بر خشم خود غلبه كند.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

در جهان یگانه مایه نیكبختی انسان محبت است.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

آنچه شايسته نيست به آرزو مخواه،و بدان كه انتقام  خدا از بنده، به خشمِ بي رحمانه و بي حرمتي و سرزنش نبـُود،بلكه به متحول كردن و ادب كردن از فرط  عشق باشد.

گروه پیامک سخنان بزرگان / اس ام اس افلاطون

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

عوام ثروتمندان را محترم می دانند و خواص دانشمندان را.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

زینت انسان به سه چیز است علم ،محبت ،آزادی.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

نیرومند ترین مردم كسی است كه بر خشم خود غلبه كند.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

در جهان یگانه مایه نیكبختی انسان محبت است.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

آنچه شايسته نيست به آرزو مخواه،و بدان كه انتقام  خدا از بنده، به خشمِ بي رحمانه و بي حرمتي و سرزنش نبـُود،بلكه به متحول كردن و ادب كردن از فرط  عشق باشد.