بانک اس ام اس و پیامک

برای سهولت در ارسال پیام کوتاه و ارسال اس ام اس گروهی با محتوای مشخص، شما می توانید از الگوهایی که برای مناسبت ها و رویدادهای مختلف تدوین شده است استفاده کنید. این الگوها در دسته بندی های متفاوت، این امکان را فراهم می آورند که با سرعت بالاتر، پیام خود را به مخاطب ارسال کنید. باید در نظر داشته باشید که این مجموعه، روزانه توسط نیک اس ام اس به روز رسانی می شود.

گروه پیامک سخنان بزرگان / اس ام اس ارد بزرگ

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

پیشرفت آدمی زمانی بدست می آید که بر کردار و رفتار خود فرمانروا باشد .

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

آنانی که به ناگهان رشد کرده اند همچون کسی اند که بر تنابی باریک در حال گذرند .

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

بخش بزرگی از ادب آدمی برآیند ریشه نژادی و خانوادگی است .

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

 با ولخرجی تنها مال نمی رود ، زمان ارزشش فراتر است ، و آن هم نابود می شود .

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

وقتی دیوانسالاران از نزدیکان فرمانروایان شدند دیگر امیدی به رشد کشور نیست .

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

خواست فرمانروا باید هم آهنگ با مردم باشد پیشداری او به نابودی اش می انجامد .

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

آدم مادیگرا ، جاده های احساسش کم رفت و آمد است .

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

با خرد ، به سرچشمه ها بیاندیش . آدمی گاهی سرآغاز را اشتباه می گیرد ، برسان زمانی که رودها را سر چشمه دریاها می نامد ، حال آنکه ابرها از دریاها برمی خیزند و رودها و چشمه ها را لبریز می کنند .

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

آدم های بزرگ به خوشی های کوتاه هنگام تن نمی دهند .

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

آدمی می تواند بارها و بارها به شیوه های گوناگون قهرمان شود .

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

خبرچین ، بزودی بی خبرترین آدم خواهد بود .

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

آگاهی هدف را نزدیک می کند و از دوباره روی بازمان می دارد .

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

فریبکاری زرنگی نیست که رسوای ست .

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

 فریبنده همیشه در حال فریب خوردن است .

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

 با فریب شاید بتوان چیزی بدست آورد اما در نهایت همان دستاورد مایه تباهی خواهد بود .

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

آنانی که چیزی برای گفتن ندارند با لودگی و ریشخند تلاش می کنند خودی نشان دهند .

گروه پیامک سخنان بزرگان / اس ام اس ارد بزرگ

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

پیشرفت آدمی زمانی بدست می آید که بر کردار و رفتار خود فرمانروا باشد .

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

آنانی که به ناگهان رشد کرده اند همچون کسی اند که بر تنابی باریک در حال گذرند .

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

بخش بزرگی از ادب آدمی برآیند ریشه نژادی و خانوادگی است .

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

 با ولخرجی تنها مال نمی رود ، زمان ارزشش فراتر است ، و آن هم نابود می شود .

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

وقتی دیوانسالاران از نزدیکان فرمانروایان شدند دیگر امیدی به رشد کشور نیست .

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

خواست فرمانروا باید هم آهنگ با مردم باشد پیشداری او به نابودی اش می انجامد .

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

آدم مادیگرا ، جاده های احساسش کم رفت و آمد است .

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

با خرد ، به سرچشمه ها بیاندیش . آدمی گاهی سرآغاز را اشتباه می گیرد ، برسان زمانی که رودها را سر چشمه دریاها می نامد ، حال آنکه ابرها از دریاها برمی خیزند و رودها و چشمه ها را لبریز می کنند .

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

آدم های بزرگ به خوشی های کوتاه هنگام تن نمی دهند .

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

آدمی می تواند بارها و بارها به شیوه های گوناگون قهرمان شود .

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

خبرچین ، بزودی بی خبرترین آدم خواهد بود .

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

آگاهی هدف را نزدیک می کند و از دوباره روی بازمان می دارد .

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

فریبکاری زرنگی نیست که رسوای ست .

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

 فریبنده همیشه در حال فریب خوردن است .

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

 با فریب شاید بتوان چیزی بدست آورد اما در نهایت همان دستاورد مایه تباهی خواهد بود .

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

آنانی که چیزی برای گفتن ندارند با لودگی و ریشخند تلاش می کنند خودی نشان دهند .