بانک اس ام اس و پیامک

برای سهولت در ارسال پیام کوتاه و ارسال اس ام اس گروهی با محتوای مشخص، شما می توانید از الگوهایی که برای مناسبت ها و رویدادهای مختلف تدوین شده است استفاده کنید. این الگوها در دسته بندی های متفاوت، این امکان را فراهم می آورند که با سرعت بالاتر، پیام خود را به مخاطب ارسال کنید. باید در نظر داشته باشید که این مجموعه، روزانه توسط نیک اس ام اس به روز رسانی می شود.

گروه پیامک سخنان بزرگان / اس ام اس آندره موروا

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

فن پير شدن عبارت است از جنگ و نبرد در برابر بدي ها و معايب پيري، كه در پايان زندگاني ما، يعني دوره ي نيكبختي و خوشبختي ما پا به عرصه ي ظهور مي گذارد

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

آنچه را كه ديروز انجام شده است امروز نيز مي توان انجام داد، اما آنچه كه انجام نشده براي هميشه از دست به در شده است

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

رمز پاس داشتن چابكي و نرمي و ظرافت آن است كه انسان هيچ گاه ورزش را ترك نكند

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

زندگاني، يك نمايش و سينماي هميشگي است. تماشاچيان صحنه ي زندگاني يكي پس از ديگري برمي خيزند و از سينماي زندگاني بيرون مي روند.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

دگرگوني هاي پرشتاب و نوآوريهاي شگفت انگيز دليل پيروزي جواني است و استقامت و پايداري، ثبات و استحكام سنن و عادت ها، دليل بر حيثيت و شرف پيري است

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

گرگ پير تا زماني كه قدرت آن را دارد كه طعمه اي به چنگ آورد و آن را از هم بدرد مورد احترام [ =بزرگ داشتن ] است.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

هيچ رهبري نمي تواند قدرت خود را پاس دارد، مگر اينكه هر روز خود را سزاوار آن قدرت نشان دهد

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

بسيار اشخاص كم و نادري هستند كه با سرشت هاي مشخص بتوانند در برابر قدرت بلامنازع [ =بي مدعي ] كه به آنها داده شده مقاومت كنند و به بيان ديگر، خود را گم نكنند.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

راز اينكه انسان را دوست بدارند، اين است كه او دوست بدارد

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

مدير واقعي و حقيقي به بشريت اعتماد نمي كند، اما به چند تن از مردان به تمامي اعتماد مي كند

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

در دنيا عده ي اندك شماري يافت مي شوند كه مي توان به آنها اعتماد كرد؛ بايد گشت و اينها را يافت.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

گاهي عامل زمان آنقدر مهم است كه بايد تنها عامل روشن و فرضيه ي اساسي و اصلي براي پاسخ به مسأله قرار گيرد.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

ارتش بزرگ هميشه فرمانده ي خود را سرمشق عمل خويش قرار مي دهد.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

باغي كه خوب از آن مراقبت به عمل آمده است اگر مدت زماني به حال خود رها شود، همه ي آن را علف هاي هرزه و بد فرا مي گيرد

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

يك مدير حقيقي هيچگاه گمان و باور ندارد كه يك هدف كه برآورده شد، ديگر همه ي كارها جاودانه و منظم و روبه راه شده است

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

نمود شخصي همان ميزان حكومت مي كند كه خود شخص

گروه پیامک سخنان بزرگان / اس ام اس آندره موروا

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

فن پير شدن عبارت است از جنگ و نبرد در برابر بدي ها و معايب پيري، كه در پايان زندگاني ما، يعني دوره ي نيكبختي و خوشبختي ما پا به عرصه ي ظهور مي گذارد

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

آنچه را كه ديروز انجام شده است امروز نيز مي توان انجام داد، اما آنچه كه انجام نشده براي هميشه از دست به در شده است

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

رمز پاس داشتن چابكي و نرمي و ظرافت آن است كه انسان هيچ گاه ورزش را ترك نكند

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

زندگاني، يك نمايش و سينماي هميشگي است. تماشاچيان صحنه ي زندگاني يكي پس از ديگري برمي خيزند و از سينماي زندگاني بيرون مي روند.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

دگرگوني هاي پرشتاب و نوآوريهاي شگفت انگيز دليل پيروزي جواني است و استقامت و پايداري، ثبات و استحكام سنن و عادت ها، دليل بر حيثيت و شرف پيري است

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

گرگ پير تا زماني كه قدرت آن را دارد كه طعمه اي به چنگ آورد و آن را از هم بدرد مورد احترام [ =بزرگ داشتن ] است.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

هيچ رهبري نمي تواند قدرت خود را پاس دارد، مگر اينكه هر روز خود را سزاوار آن قدرت نشان دهد

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

بسيار اشخاص كم و نادري هستند كه با سرشت هاي مشخص بتوانند در برابر قدرت بلامنازع [ =بي مدعي ] كه به آنها داده شده مقاومت كنند و به بيان ديگر، خود را گم نكنند.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

راز اينكه انسان را دوست بدارند، اين است كه او دوست بدارد

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

مدير واقعي و حقيقي به بشريت اعتماد نمي كند، اما به چند تن از مردان به تمامي اعتماد مي كند

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

در دنيا عده ي اندك شماري يافت مي شوند كه مي توان به آنها اعتماد كرد؛ بايد گشت و اينها را يافت.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

گاهي عامل زمان آنقدر مهم است كه بايد تنها عامل روشن و فرضيه ي اساسي و اصلي براي پاسخ به مسأله قرار گيرد.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

ارتش بزرگ هميشه فرمانده ي خود را سرمشق عمل خويش قرار مي دهد.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

باغي كه خوب از آن مراقبت به عمل آمده است اگر مدت زماني به حال خود رها شود، همه ي آن را علف هاي هرزه و بد فرا مي گيرد

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

يك مدير حقيقي هيچگاه گمان و باور ندارد كه يك هدف كه برآورده شد، ديگر همه ي كارها جاودانه و منظم و روبه راه شده است

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

نمود شخصي همان ميزان حكومت مي كند كه خود شخص