بانک اس ام اس و پیامک

برای سهولت در ارسال پیام کوتاه و ارسال اس ام اس گروهی با محتوای مشخص، شما می توانید از الگوهایی که برای مناسبت ها و رویدادهای مختلف تدوین شده است استفاده کنید. این الگوها در دسته بندی های متفاوت، این امکان را فراهم می آورند که با سرعت بالاتر، پیام خود را به مخاطب ارسال کنید. باید در نظر داشته باشید که این مجموعه، روزانه توسط نیک اس ام اس به روز رسانی می شود.

گروه پیامک دانستنیها / اس ام اس نکات مفید

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

آیا می دانستید سس مایونز به دلیل ترکیب خاصی که دارد در کنفرانس های علمی به عنوان سم کبد معرفی می شود

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

آیا می دانستید رنگ های افزودنی در نوشابه ها ساندیس ها آدامس ها همه سرطان زا هستند

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

آیا می دانستید بهترین نوشابه سکنجبین است که ترکیب مقداری عسل سرکه می باشد

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

آیا می دانستید سس مایونز از همه غذاها مضرتر برای صدمه به پوست و جوش صورت است

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

آیا می دانستید در مصر باستان افراد تمام موهای بدن خود را می‌کندند حتی ابروها و موژه‌ها

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

آیا می دانستید مصرف زغال اخته از تنگی عروق خون جلوگیری می کند

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

آیا می دانستید یک نانومتر یک میلیاردم متر یا حدوداً به طول ۱۰ اتم هیدروژن است

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

آیا میدانستید هر بار که یک تمبر را لیس می زنید ۱/۱۰ کالری انرژی مصرف می کنید

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

آیا میدانستید جغدها قادر به حرکت دادن چشمان خود در کاسه چشم نمی باشند

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

آیا میدانستید تمام قوهای کشور انگلیس جزو دارایی های ملکه انگلیس می باشند

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

آیا میدانستید که اگر چیزی را با ایمان صد در صد از خداوند بخواهید به شما عطا خواهد شد

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

آیا میدانستید مساحت استان کرمان بیش از دو برابر و نیم کشور اتریش میباشد

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

آیا میدانستید تمامی پستانداران به استثنای انسان و میمون، کور رنگ هستند

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

آیا میدانستید مورچه می تواند بیش از پنجاه برابر وزن خودش را بلند کند

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

آیا میدانستید نوعی ملکه موریانه می تواند روزی ۸۶ هزار تخم بگذارد

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

آیا میدانستید در جهان بیش از ۵۵ هزار گونه مورچه وجود دارد

گروه پیامک دانستنیها / اس ام اس نکات مفید

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

آیا می دانستید سس مایونز به دلیل ترکیب خاصی که دارد در کنفرانس های علمی به عنوان سم کبد معرفی می شود

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

آیا می دانستید رنگ های افزودنی در نوشابه ها ساندیس ها آدامس ها همه سرطان زا هستند

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

آیا می دانستید بهترین نوشابه سکنجبین است که ترکیب مقداری عسل سرکه می باشد

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

آیا می دانستید سس مایونز از همه غذاها مضرتر برای صدمه به پوست و جوش صورت است

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

آیا می دانستید در مصر باستان افراد تمام موهای بدن خود را می‌کندند حتی ابروها و موژه‌ها

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

آیا می دانستید مصرف زغال اخته از تنگی عروق خون جلوگیری می کند

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

آیا می دانستید یک نانومتر یک میلیاردم متر یا حدوداً به طول ۱۰ اتم هیدروژن است

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

آیا میدانستید هر بار که یک تمبر را لیس می زنید ۱/۱۰ کالری انرژی مصرف می کنید

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

آیا میدانستید جغدها قادر به حرکت دادن چشمان خود در کاسه چشم نمی باشند

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

آیا میدانستید تمام قوهای کشور انگلیس جزو دارایی های ملکه انگلیس می باشند

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

آیا میدانستید که اگر چیزی را با ایمان صد در صد از خداوند بخواهید به شما عطا خواهد شد

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

آیا میدانستید مساحت استان کرمان بیش از دو برابر و نیم کشور اتریش میباشد

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

آیا میدانستید تمامی پستانداران به استثنای انسان و میمون، کور رنگ هستند

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

آیا میدانستید مورچه می تواند بیش از پنجاه برابر وزن خودش را بلند کند

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

آیا میدانستید نوعی ملکه موریانه می تواند روزی ۸۶ هزار تخم بگذارد

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

آیا میدانستید در جهان بیش از ۵۵ هزار گونه مورچه وجود دارد