بانک اس ام اس و پیامک

برای سهولت در ارسال پیام کوتاه و ارسال اس ام اس گروهی با محتوای مشخص، شما می توانید از الگوهایی که برای مناسبت ها و رویدادهای مختلف تدوین شده است استفاده کنید. این الگوها در دسته بندی های متفاوت، این امکان را فراهم می آورند که با سرعت بالاتر، پیام خود را به مخاطب ارسال کنید. باید در نظر داشته باشید که این مجموعه، روزانه توسط نیک اس ام اس به روز رسانی می شود.

گروه پیامک دانستنیها / اس ام اس نکات مفید

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

آیا میدانید یک میلیون و دویست هزار پشه لازم است تا به طور کامل خون بدن انسان معمولی را تخلیه کنند!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

آیا میدانید رکورد حبس کردن نفس در زیر آب ۲۲ دقیقه می‌باشد

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

آیا میدانید سخت‌کارترین عضلات بدن انسان چشمانش هست

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

آیا میدانید نزدیک به ۱۲ درصد دنیا خواب سیاه سفید می بینند

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

آیا میدانید طولانی ترین موی گوش ثبت شده ۲۵ سانت است

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

آیا میدانید طولانی ترین مورد سک سکه ۶۹ سال طول کشید

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

آیا میدانید یک انسان به طور میانگین دو سال پای تلفن است

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

آیا میدانید یک انسان به طور متوسط در روز ۴ دروغ می‌گوید

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

آیا میدانید 85 درصد مردم از موسیقی استفاده می نکند تا از استرس روزمره زندگی خود را دور کنند

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

آیا میدانید کوسه ها ۱۲ نفر را در سال و انسان ها ۱۱,۴۱۷ کوسه را در ساعت به قتل می‌رسانند

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

آیا میدانید سیگار نام دهستانی از توابع بخش مرکزی شهرستان لامرد در جنوب استان فارس است

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

آیا میدانید در حدود 200 جسد از کوهنوردان ناکام در میان دره های اورست، باقی مانده است!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

آیا میدانید به طور میانگین هر فرد روزانه 60هزار فکر دارد که 80 درصد آنها منفی است

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

آیا میدانید افراد نوشته با جوهر آبی را بهتر از نوشته با جوهر مشکی‌ به یاد میاورند

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

آیا میدانید یکی از رنگ های مدال های المپیک حتما در پرچم کشور شما وجود دارد

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

آیا میدانید برای هر ۱۰ سال که سیگار می کشید صورت ۱۵ سال پیر می شود

گروه پیامک دانستنیها / اس ام اس نکات مفید

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

آیا میدانید یک میلیون و دویست هزار پشه لازم است تا به طور کامل خون بدن انسان معمولی را تخلیه کنند!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

آیا میدانید رکورد حبس کردن نفس در زیر آب ۲۲ دقیقه می‌باشد

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

آیا میدانید سخت‌کارترین عضلات بدن انسان چشمانش هست

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

آیا میدانید نزدیک به ۱۲ درصد دنیا خواب سیاه سفید می بینند

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

آیا میدانید طولانی ترین موی گوش ثبت شده ۲۵ سانت است

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

آیا میدانید طولانی ترین مورد سک سکه ۶۹ سال طول کشید

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

آیا میدانید یک انسان به طور میانگین دو سال پای تلفن است

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

آیا میدانید یک انسان به طور متوسط در روز ۴ دروغ می‌گوید

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

آیا میدانید 85 درصد مردم از موسیقی استفاده می نکند تا از استرس روزمره زندگی خود را دور کنند

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

آیا میدانید کوسه ها ۱۲ نفر را در سال و انسان ها ۱۱,۴۱۷ کوسه را در ساعت به قتل می‌رسانند

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

آیا میدانید سیگار نام دهستانی از توابع بخش مرکزی شهرستان لامرد در جنوب استان فارس است

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

آیا میدانید در حدود 200 جسد از کوهنوردان ناکام در میان دره های اورست، باقی مانده است!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

آیا میدانید به طور میانگین هر فرد روزانه 60هزار فکر دارد که 80 درصد آنها منفی است

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

آیا میدانید افراد نوشته با جوهر آبی را بهتر از نوشته با جوهر مشکی‌ به یاد میاورند

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

آیا میدانید یکی از رنگ های مدال های المپیک حتما در پرچم کشور شما وجود دارد

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

آیا میدانید برای هر ۱۰ سال که سیگار می کشید صورت ۱۵ سال پیر می شود