بانک اس ام اس و پیامک

برای سهولت در ارسال پیام کوتاه و ارسال اس ام اس گروهی با محتوای مشخص، شما می توانید از الگوهایی که برای مناسبت ها و رویدادهای مختلف تدوین شده است استفاده کنید. این الگوها در دسته بندی های متفاوت، این امکان را فراهم می آورند که با سرعت بالاتر، پیام خود را به مخاطب ارسال کنید. باید در نظر داشته باشید که این مجموعه، روزانه توسط نیک اس ام اس به روز رسانی می شود.

گروه پیامک دانستنیها / اس ام اس نکات مفید

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

عظیم ترین آتش  سوزی جهان می  تواند به وسیله یک فنجان آب خاموش شود البته اگر به موقع ریخته شود.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

وقتی حرف راست می زنید فقط انسان هایی از دستتان عصبانی می شوند که تمام زندگیشان بر دروغ استوار است . . .

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

  کسی که روی پای خود بایستد، به عصای دیگران محتاج نمی شود.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

کســـــــی که نمی تواند با منطــــــــــــق و استدلال از خود دفــــــــــــاع کند سلاح زشــــــــــت گویی را به دســــــــــــت می گیرد...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

متـــــکبر سرکش  حتی در مقابل آینـــــه هم،  برای خودش قَدعَلم می کند .

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

 زندگی رادوربزن و   آن گاه که برتارک بلندترین قله هارسیدی لبخندخودرانثارتمام سنگریزه هایی کن  که پاهایت راخراشیدند

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

فتیله خشم را پایین بکشید  تا شیشه دلتان دودی نشود

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

پاییز زیبا و عروس فصل هاست برگ ریزان درخت و خواب ناز غنچه هاست خش خش برگ و نسیم باد را بی انتهاست هرچه خواهی آرزو کن ُ فصل فصل قصه هاست

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

اقیانوس با همه بزرگی و توفندگی هایش ، فرزندِ پدری کوچک ، بنام قطره است .

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

آرزوهایت را خواهد دزدید تنبلــــــــــــــــی . به تن بله گفتی می شوی تنبل.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

آنان که با خاطره ای خوش از هم جدا می شوند ، هرگز از هم جدا نمی شوند .

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

خاطرات آدم مثل یه تیغ کند میمونه که رو رگت میکشی! نمیبره اما تا میتونه زخمیت میکنه کاش میشد به جای نان خشک خاطره های خشک جمع میکردند!!! خاطره ی خشک شده میدادیم درعوض زمان میگیرفتیم حتی به نصف قیمت !

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

چندان دلخوش نباش که آزادی ، چه بسا در زندانهای تو در تو،  با دیوارهای ضخیم وبلند ، در بند باشی و ندانی

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

طلاق زمین لرزه ای است که ارکان یک خانواده را می لرزاند و آوارش هم بیشتر بر سر کودکان معصوم می ریزد .

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

مرگ یعنی دگرگونی شتابان و نابهنگام فعل مضارع به فعل ماضی

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

اگر خار نبود ،گل هم خوار می نمود .

گروه پیامک دانستنیها / اس ام اس نکات مفید

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

عظیم ترین آتش  سوزی جهان می  تواند به وسیله یک فنجان آب خاموش شود البته اگر به موقع ریخته شود.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

وقتی حرف راست می زنید فقط انسان هایی از دستتان عصبانی می شوند که تمام زندگیشان بر دروغ استوار است . . .

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

  کسی که روی پای خود بایستد، به عصای دیگران محتاج نمی شود.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

کســـــــی که نمی تواند با منطــــــــــــق و استدلال از خود دفــــــــــــاع کند سلاح زشــــــــــت گویی را به دســــــــــــت می گیرد...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

متـــــکبر سرکش  حتی در مقابل آینـــــه هم،  برای خودش قَدعَلم می کند .

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

 زندگی رادوربزن و   آن گاه که برتارک بلندترین قله هارسیدی لبخندخودرانثارتمام سنگریزه هایی کن  که پاهایت راخراشیدند

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

فتیله خشم را پایین بکشید  تا شیشه دلتان دودی نشود

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

پاییز زیبا و عروس فصل هاست برگ ریزان درخت و خواب ناز غنچه هاست خش خش برگ و نسیم باد را بی انتهاست هرچه خواهی آرزو کن ُ فصل فصل قصه هاست

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

اقیانوس با همه بزرگی و توفندگی هایش ، فرزندِ پدری کوچک ، بنام قطره است .

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

آرزوهایت را خواهد دزدید تنبلــــــــــــــــی . به تن بله گفتی می شوی تنبل.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

آنان که با خاطره ای خوش از هم جدا می شوند ، هرگز از هم جدا نمی شوند .

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

خاطرات آدم مثل یه تیغ کند میمونه که رو رگت میکشی! نمیبره اما تا میتونه زخمیت میکنه کاش میشد به جای نان خشک خاطره های خشک جمع میکردند!!! خاطره ی خشک شده میدادیم درعوض زمان میگیرفتیم حتی به نصف قیمت !

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

چندان دلخوش نباش که آزادی ، چه بسا در زندانهای تو در تو،  با دیوارهای ضخیم وبلند ، در بند باشی و ندانی

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

طلاق زمین لرزه ای است که ارکان یک خانواده را می لرزاند و آوارش هم بیشتر بر سر کودکان معصوم می ریزد .

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

مرگ یعنی دگرگونی شتابان و نابهنگام فعل مضارع به فعل ماضی

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

اگر خار نبود ،گل هم خوار می نمود .