بانک اس ام اس و پیامک

برای سهولت در ارسال پیام کوتاه و ارسال اس ام اس گروهی با محتوای مشخص، شما می توانید از الگوهایی که برای مناسبت ها و رویدادهای مختلف تدوین شده است استفاده کنید. این الگوها در دسته بندی های متفاوت، این امکان را فراهم می آورند که با سرعت بالاتر، پیام خود را به مخاطب ارسال کنید. باید در نظر داشته باشید که این مجموعه، روزانه توسط نیک اس ام اس به روز رسانی می شود.

گروه پیامک دانستنیها / اس ام اس نکات مفید

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

اگر امانت را به اهلش نسپارید ، خیانت پس می گیرید.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

در جشنواره گل وسبزه ، حلقه گل را باید به گردن آب انداخت .

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

بخشنده بودن بیش از آنکه توانایی مالی بخواهد  قلب بزرگ میخواهد......

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

اگر عنان مال خود را بی تفکر به دست ناکسان دادید، لطفاً کاسه گدایی خود را همراه داشته باشید لازم می شود .

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

آنان که خود شیرینی میکنند، حتی مگسهایِ اطرافشان، وزوزشان مصنوعیست .

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

طبیعت تنها کتابی است که کلیه  صفحاتش پرمعنی است .

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

سکوت آب می تواند خشکی باشد و فریاد عطش؛ سکوت گندم می تواند گرسنه گی باشد و غریو پیروزمند قحط؛ سکوت آفتاب ظ  لمات است- اما "سکوت آدمی" فقدان جهان و خداست غریو را تصویر کن!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

از کنار شیری که چکه می کند ،  ساعتی که باطری ندارد،  چراغی که بی فایده روشن است ،  زباله ای که در کناری افتاده است و ...  به سادگی  عبور نکن .

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

زن حکم آب را دارد که از شدت لطافت، در هر محیطی که قرار گیرد شکل آن را به خود می گیرد ، پس هر شوهری که از همسر خود ناراضی است علت را در خود جستجو کند .

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

از خواجه بهاء الدین پرسیدند که سلسله شما به کجا می رسد ؟ خواجه فرمود: از سلسله کسی به جایی نمی رسد !!!!!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

دوراه برای افزایش روشنایی وجود ندارد  یا شمــــــــــــــــع باشید ،  ویا آینـــــــــــه ای  که نور شمع  را منعــــکس می کند .

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

اگر نتوانید  خشم  خود را  کنترل  کنید، همچون شهری بدون دیوار هستید که در انتظار حمله است. اگر حق با شماست خشمگین شدن نیازی نیست واگر حق با شما نیست ،هیـچ حقی برای عصبانی بودن ندارید .

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

 کسی که چهارسکه بیشتر ندارد  ولی پنج سکه خرج می کند  احتیاجی به کیف پول ندارد .

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

 سکوت  خطرناکتر از حرفهای نیشدار است کسی که سکوت میکند ، روزی  سرنوشت  حرفهایش را به شما خواهد گفت

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

هیچ چیز زودتر از یک اندیشه نو در ذهنی بسته نمی میرد   ذهن آدمی مانند ساعتی است كه مدام از كار می ایستد ، ذهن انسان موفق مدام با اندیشه های خوب كوك مي شود

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

در تصاویر حکاکی شده برسنگهای تخت جمشید هیچکس عصبانی نیست، هیچ کس سوار بر اسب نیست. هیچ کس در حال تعظیم نیست. در بین این همه پیکر تراشیده شده حتی تصویری برهنه نیست یادمان باشد که چه بودیم و چه شدیم...

گروه پیامک دانستنیها / اس ام اس نکات مفید

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

اگر امانت را به اهلش نسپارید ، خیانت پس می گیرید.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

در جشنواره گل وسبزه ، حلقه گل را باید به گردن آب انداخت .

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

بخشنده بودن بیش از آنکه توانایی مالی بخواهد  قلب بزرگ میخواهد......

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

اگر عنان مال خود را بی تفکر به دست ناکسان دادید، لطفاً کاسه گدایی خود را همراه داشته باشید لازم می شود .

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

آنان که خود شیرینی میکنند، حتی مگسهایِ اطرافشان، وزوزشان مصنوعیست .

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

طبیعت تنها کتابی است که کلیه  صفحاتش پرمعنی است .

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

سکوت آب می تواند خشکی باشد و فریاد عطش؛ سکوت گندم می تواند گرسنه گی باشد و غریو پیروزمند قحط؛ سکوت آفتاب ظ  لمات است- اما "سکوت آدمی" فقدان جهان و خداست غریو را تصویر کن!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

از کنار شیری که چکه می کند ،  ساعتی که باطری ندارد،  چراغی که بی فایده روشن است ،  زباله ای که در کناری افتاده است و ...  به سادگی  عبور نکن .

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

زن حکم آب را دارد که از شدت لطافت، در هر محیطی که قرار گیرد شکل آن را به خود می گیرد ، پس هر شوهری که از همسر خود ناراضی است علت را در خود جستجو کند .

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

از خواجه بهاء الدین پرسیدند که سلسله شما به کجا می رسد ؟ خواجه فرمود: از سلسله کسی به جایی نمی رسد !!!!!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

دوراه برای افزایش روشنایی وجود ندارد  یا شمــــــــــــــــع باشید ،  ویا آینـــــــــــه ای  که نور شمع  را منعــــکس می کند .

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

اگر نتوانید  خشم  خود را  کنترل  کنید، همچون شهری بدون دیوار هستید که در انتظار حمله است. اگر حق با شماست خشمگین شدن نیازی نیست واگر حق با شما نیست ،هیـچ حقی برای عصبانی بودن ندارید .

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

 کسی که چهارسکه بیشتر ندارد  ولی پنج سکه خرج می کند  احتیاجی به کیف پول ندارد .

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

 سکوت  خطرناکتر از حرفهای نیشدار است کسی که سکوت میکند ، روزی  سرنوشت  حرفهایش را به شما خواهد گفت

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

هیچ چیز زودتر از یک اندیشه نو در ذهنی بسته نمی میرد   ذهن آدمی مانند ساعتی است كه مدام از كار می ایستد ، ذهن انسان موفق مدام با اندیشه های خوب كوك مي شود

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

در تصاویر حکاکی شده برسنگهای تخت جمشید هیچکس عصبانی نیست، هیچ کس سوار بر اسب نیست. هیچ کس در حال تعظیم نیست. در بین این همه پیکر تراشیده شده حتی تصویری برهنه نیست یادمان باشد که چه بودیم و چه شدیم...