بانک اس ام اس و پیامک

برای سهولت در ارسال پیام کوتاه و ارسال اس ام اس گروهی با محتوای مشخص، شما می توانید از الگوهایی که برای مناسبت ها و رویدادهای مختلف تدوین شده است استفاده کنید. این الگوها در دسته بندی های متفاوت، این امکان را فراهم می آورند که با سرعت بالاتر، پیام خود را به مخاطب ارسال کنید. باید در نظر داشته باشید که این مجموعه، روزانه توسط نیک اس ام اس به روز رسانی می شود.

گروه پیامک دانستنیها / اس ام اس نکات مفید

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

ﺧﺪﺍﻭﻧﺪ ﺑﻪ ﻫﺮ ﭘﺮﻧﺪﻩ ﺍﯼ ﺩﺍﻧﻪ ﺍﯼ ﻣﯿﺪﻫﺪ ، ﺍﻣﺎ ﺁﻥ ﺭﺍ ﺩﺭ ﺩﺍﺧﻞ ﻻﻧﻪ ﺍﺵ ﻧﻤﯽ ﺍﻧﺪﺍﺯﺩ

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

در سقوط هم می توان سهمگین،باشکوه،با صلابت و زیبا بود  این را آبشار به من آموخت

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

درد من حصار برکه نیست  درد من زیستن با ماهیانی است که فکر دریا به ذهنشان خطور نکرده

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

کساني که دنيا را تکان داده اند در استعدادهاي طبيعي نابغه نبوده اند ،  ولي به يک صفت.. ممتاز بوده اند : ثبات و استقامت

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

فاصله ی بین دیدن خوب و خوب دیدن بسیار زیاد است،  انسانهای زیادی هستند که بینایی ندارند  اما دنیا را بسیار زیباتر از من می بینند …

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

گاهی گردش پرگار تقدیر در دست تو نیست باید بنیشینی و نظاره کنی  اما "مرکــــــــــــــــز" را که درست انتخاب کرده باشی "دلت قرص باشد" دیگر هر چه می خواهد بچرخد!!!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

توی مار پله زندگی مهره نباش که هر چی گفتن بگی باشه، تاس باش که هر چی گفتی بگن باشه ...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

اگه یه روز چشاتو باز کردی و خودت رو وسط یه کوره دیدی ، نترس و سعی کن پخته بیرون بیای ، وگرنه سوختن رو همه بلدن ...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

آرزوهای زندگیمان را به اهداف زندگیمان تبدیل کنیم تا برای رسیدن به آنها تلاش کنیم نه اینکه فقط دعا کنیم !!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

هر ساختمان بزرگ ، زمانی فقط یک نقشه ساده بوده مهم نیست که امروز در چه مرحله ای هستید مهم آینده شماست و چیزی که به آن خواهید رسید . . .

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

در رندگی مهم نیست به کجا می رویم، مهم آن است که با چه کسی سفر میکنید

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

از جوانمردی به دور است که انسان آرزو یا دعاکند رقیبش شکست بخورد تا خودیک قدم جلو برود .

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

وجدان ، دادگاه سیاری است که  حتی در صحرای بی قانونی هم مارا  محاکمه صحرایی میکند .

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

مطمئن باشید اگر فکر شما درست آب بندی شده باشد، حرفهای آبکی از دهانتان خارج نمی شود .

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

موقعی که دیدید دایه مهربان تر از مادر است ، شک نکنید که مهربانی بازیچه شده است

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

کسی که آبکی فکر می کند، معمولا بر مرکب حباب سوار است .

گروه پیامک دانستنیها / اس ام اس نکات مفید

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

ﺧﺪﺍﻭﻧﺪ ﺑﻪ ﻫﺮ ﭘﺮﻧﺪﻩ ﺍﯼ ﺩﺍﻧﻪ ﺍﯼ ﻣﯿﺪﻫﺪ ، ﺍﻣﺎ ﺁﻥ ﺭﺍ ﺩﺭ ﺩﺍﺧﻞ ﻻﻧﻪ ﺍﺵ ﻧﻤﯽ ﺍﻧﺪﺍﺯﺩ

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

در سقوط هم می توان سهمگین،باشکوه،با صلابت و زیبا بود  این را آبشار به من آموخت

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

درد من حصار برکه نیست  درد من زیستن با ماهیانی است که فکر دریا به ذهنشان خطور نکرده

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

کساني که دنيا را تکان داده اند در استعدادهاي طبيعي نابغه نبوده اند ،  ولي به يک صفت.. ممتاز بوده اند : ثبات و استقامت

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

فاصله ی بین دیدن خوب و خوب دیدن بسیار زیاد است،  انسانهای زیادی هستند که بینایی ندارند  اما دنیا را بسیار زیباتر از من می بینند …

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

گاهی گردش پرگار تقدیر در دست تو نیست باید بنیشینی و نظاره کنی  اما "مرکــــــــــــــــز" را که درست انتخاب کرده باشی "دلت قرص باشد" دیگر هر چه می خواهد بچرخد!!!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

توی مار پله زندگی مهره نباش که هر چی گفتن بگی باشه، تاس باش که هر چی گفتی بگن باشه ...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

اگه یه روز چشاتو باز کردی و خودت رو وسط یه کوره دیدی ، نترس و سعی کن پخته بیرون بیای ، وگرنه سوختن رو همه بلدن ...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

آرزوهای زندگیمان را به اهداف زندگیمان تبدیل کنیم تا برای رسیدن به آنها تلاش کنیم نه اینکه فقط دعا کنیم !!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

هر ساختمان بزرگ ، زمانی فقط یک نقشه ساده بوده مهم نیست که امروز در چه مرحله ای هستید مهم آینده شماست و چیزی که به آن خواهید رسید . . .

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

در رندگی مهم نیست به کجا می رویم، مهم آن است که با چه کسی سفر میکنید

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

از جوانمردی به دور است که انسان آرزو یا دعاکند رقیبش شکست بخورد تا خودیک قدم جلو برود .

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

وجدان ، دادگاه سیاری است که  حتی در صحرای بی قانونی هم مارا  محاکمه صحرایی میکند .

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

مطمئن باشید اگر فکر شما درست آب بندی شده باشد، حرفهای آبکی از دهانتان خارج نمی شود .

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

موقعی که دیدید دایه مهربان تر از مادر است ، شک نکنید که مهربانی بازیچه شده است

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

کسی که آبکی فکر می کند، معمولا بر مرکب حباب سوار است .