بانک اس ام اس و پیامک

برای سهولت در ارسال پیام کوتاه و ارسال اس ام اس گروهی با محتوای مشخص، شما می توانید از الگوهایی که برای مناسبت ها و رویدادهای مختلف تدوین شده است استفاده کنید. این الگوها در دسته بندی های متفاوت، این امکان را فراهم می آورند که با سرعت بالاتر، پیام خود را به مخاطب ارسال کنید. باید در نظر داشته باشید که این مجموعه، روزانه توسط نیک اس ام اس به روز رسانی می شود.

گروه پیامک دانستنیها / اس ام اس نکات مفید

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

.. خوشبخت کسی نیست که مشکلی ندارد بلکه کسی است که با مشکلاتش مشکلی ندارد .

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

انسان های موفق امروز ، کودکان جسور دیروز بوده اند.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

تفاوت عمق اقیانــــــــــــــــــوس و برکه از بزرگــــــــی ماهیهای که بیرون می آیند مشخص میشود

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

اگر فقیر به دنیا آمده‌اید ، این اشتباه شما نیست . اما اگر فقیر بمیرید ، این اشتباه شما است

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

حتی لاك پشت ها هم هنگامی كه بدانند به كجا می روند  زودتر از خرگوش ها به مقصد می رسند..

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

وقتی تخم مرغ به وسیله یک نیرو از خارج می شکند ، یک زندگی به پایان می رسد.  وقتی تخم مرغ به وسیله نیروئی از داخل می شکند ، یک زندگی آغاز می شود. تغییرات بزرگ همیشه از داخل انسان آغاز می شود.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

هر گاه خبر هاي بد را به عنوان يك نياز به تغيير و نه يك خبر منفي پذيرفتيد  شما از آن شكست نخورده ايد بلكه از آن چيزهاي تازه آموخته ايد

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

هر چه فکر شما بزرگتر باشد، به همان اندازه بیشتر به افکار دیگران احترام میگذارید.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

همیشه مختاری که باورت را تغییر دهی و آینده ای متفاوت را برگزینی.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

هـر حـقـیـقــتی از سـه مـرحـلـه می گـذرد: ابـتـدا، بـه مـسـخره گـرفـتـه مـیـشود بـعـد بـه شـدتـــــ بـا آن مـخالـفـتـــــ مـیـشـود و در آخـر، بـه عـنـوان امـری بـدـیهـی پـذـیـرفـتـه میـشـود. 

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

تنها دو روز در سال هست که نمیتونی هیچ کاری بکنی‌! یکی‌ دیروز و یکی‌ فردا . . .

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

آرام صحبت کنید ولی سریع فکر کنید …

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

یادت باشه : اعتماد به نفس اولین گام به سوی موفقیت است !  اگر شما سه خصلت :انتقادپذیری، پوزش خواهی ، و شکرگزاری را در خود پرورش دهید  مطمئن باشید که موفقیت به زودی در خانه تان را میزند ! 

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

زندگی یك مسابقه و رقابت نیست پس دلیلی هم برای مقایسه خودت با دیگران وجود ندارد.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

رقابت تا زمانی پسندیده است که کار به حسادت نکشد

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

مواظب کلماتی که در صحبت استفاده میکنید باشید آدمها شاید شما را ببخشند ، اما هرگز فراموش نمیکنند

گروه پیامک دانستنیها / اس ام اس نکات مفید

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

.. خوشبخت کسی نیست که مشکلی ندارد بلکه کسی است که با مشکلاتش مشکلی ندارد .

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

انسان های موفق امروز ، کودکان جسور دیروز بوده اند.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

تفاوت عمق اقیانــــــــــــــــــوس و برکه از بزرگــــــــی ماهیهای که بیرون می آیند مشخص میشود

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

اگر فقیر به دنیا آمده‌اید ، این اشتباه شما نیست . اما اگر فقیر بمیرید ، این اشتباه شما است

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

حتی لاك پشت ها هم هنگامی كه بدانند به كجا می روند  زودتر از خرگوش ها به مقصد می رسند..

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

وقتی تخم مرغ به وسیله یک نیرو از خارج می شکند ، یک زندگی به پایان می رسد.  وقتی تخم مرغ به وسیله نیروئی از داخل می شکند ، یک زندگی آغاز می شود. تغییرات بزرگ همیشه از داخل انسان آغاز می شود.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

هر گاه خبر هاي بد را به عنوان يك نياز به تغيير و نه يك خبر منفي پذيرفتيد  شما از آن شكست نخورده ايد بلكه از آن چيزهاي تازه آموخته ايد

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

هر چه فکر شما بزرگتر باشد، به همان اندازه بیشتر به افکار دیگران احترام میگذارید.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

همیشه مختاری که باورت را تغییر دهی و آینده ای متفاوت را برگزینی.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

هـر حـقـیـقــتی از سـه مـرحـلـه می گـذرد: ابـتـدا، بـه مـسـخره گـرفـتـه مـیـشود بـعـد بـه شـدتـــــ بـا آن مـخالـفـتـــــ مـیـشـود و در آخـر، بـه عـنـوان امـری بـدـیهـی پـذـیـرفـتـه میـشـود. 

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

تنها دو روز در سال هست که نمیتونی هیچ کاری بکنی‌! یکی‌ دیروز و یکی‌ فردا . . .

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

آرام صحبت کنید ولی سریع فکر کنید …

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

یادت باشه : اعتماد به نفس اولین گام به سوی موفقیت است !  اگر شما سه خصلت :انتقادپذیری، پوزش خواهی ، و شکرگزاری را در خود پرورش دهید  مطمئن باشید که موفقیت به زودی در خانه تان را میزند ! 

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

زندگی یك مسابقه و رقابت نیست پس دلیلی هم برای مقایسه خودت با دیگران وجود ندارد.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

رقابت تا زمانی پسندیده است که کار به حسادت نکشد

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

مواظب کلماتی که در صحبت استفاده میکنید باشید آدمها شاید شما را ببخشند ، اما هرگز فراموش نمیکنند