بانک اس ام اس و پیامک

برای سهولت در ارسال پیام کوتاه و ارسال اس ام اس گروهی با محتوای مشخص، شما می توانید از الگوهایی که برای مناسبت ها و رویدادهای مختلف تدوین شده است استفاده کنید. این الگوها در دسته بندی های متفاوت، این امکان را فراهم می آورند که با سرعت بالاتر، پیام خود را به مخاطب ارسال کنید. باید در نظر داشته باشید که این مجموعه، روزانه توسط نیک اس ام اس به روز رسانی می شود.

گروه پیامک دانستنیها / اس ام اس نکات مفید

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

ایا میدانید قلب همه ي پستانداران در طول عمرشان حدود 11.2 ميليارد بار ميزند

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

ایا میدانید يك حلزون معمولي 10 هزار دندان دارد كه همه انها روي زبانش است

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

ایا میدانید سگ ماهي درياچه بيش از 150 سال عمر ميكند

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

ایا میدانید مرگ بارترين جانور پشه است که بيمارهاي مثل مالاريا را منتقل و سبب مرگ ميشود

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

ایا میدانید شكم عنكبوت ابي انقدر كوچك است كه روده هايش درون پاهايش قرار دارد

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

ایا میدانید يك بار پلك بزنيد عقرب همين زمان را نياز دارد تا دشمنش را نيش بزند

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

ایا میدانید کشتی نوح به طول يک زمين فوتبال و به وزن 32,000 تن است

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

ایا میدانید بقایای کشتی نوح را در کوه های آرارات ترکیه (جودی) کشف شده است

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

ایا میدانید طاسی از خانواده مادرى به ارث میرسد نه از خانواده پدرى

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

ایا میدانید آلودگی هوا هر 2 ساعت یک نفر را میکشد

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

ایا میدانید فقط 10 ثانیه لازم است که یک گلبول قرمز بتواند از قلب به مغز برسد

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

ایا میدانید در مدت 24 ساعت قلب 15 ساعت استراحت میکند

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

ایا میدانید پیکاسو نقاش اسپانیای سال 1970 م تابلوی معروف زنان جوان اویگنون را نقاشی کرد

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

ایا میدانید میانگین قد یا ارتفاع قامت 25 ٪ از آقایان انگلیسی بیش از 180 سانتیمتر است

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

ایا میدانید نام قدیمی ژاپن، دنی پالگو بود

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

ایا میدانید یک نوع درخت کاج که توسط ساقه هایش روزانه 300 گالن آب را تا 200 پا بالا میبرد

گروه پیامک دانستنیها / اس ام اس نکات مفید

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

ایا میدانید قلب همه ي پستانداران در طول عمرشان حدود 11.2 ميليارد بار ميزند

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

ایا میدانید يك حلزون معمولي 10 هزار دندان دارد كه همه انها روي زبانش است

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

ایا میدانید سگ ماهي درياچه بيش از 150 سال عمر ميكند

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

ایا میدانید مرگ بارترين جانور پشه است که بيمارهاي مثل مالاريا را منتقل و سبب مرگ ميشود

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

ایا میدانید شكم عنكبوت ابي انقدر كوچك است كه روده هايش درون پاهايش قرار دارد

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

ایا میدانید يك بار پلك بزنيد عقرب همين زمان را نياز دارد تا دشمنش را نيش بزند

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

ایا میدانید کشتی نوح به طول يک زمين فوتبال و به وزن 32,000 تن است

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

ایا میدانید بقایای کشتی نوح را در کوه های آرارات ترکیه (جودی) کشف شده است

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

ایا میدانید طاسی از خانواده مادرى به ارث میرسد نه از خانواده پدرى

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

ایا میدانید آلودگی هوا هر 2 ساعت یک نفر را میکشد

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

ایا میدانید فقط 10 ثانیه لازم است که یک گلبول قرمز بتواند از قلب به مغز برسد

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

ایا میدانید در مدت 24 ساعت قلب 15 ساعت استراحت میکند

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

ایا میدانید پیکاسو نقاش اسپانیای سال 1970 م تابلوی معروف زنان جوان اویگنون را نقاشی کرد

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

ایا میدانید میانگین قد یا ارتفاع قامت 25 ٪ از آقایان انگلیسی بیش از 180 سانتیمتر است

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

ایا میدانید نام قدیمی ژاپن، دنی پالگو بود

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

ایا میدانید یک نوع درخت کاج که توسط ساقه هایش روزانه 300 گالن آب را تا 200 پا بالا میبرد