بانک اس ام اس و پیامک

برای سهولت در ارسال پیام کوتاه و ارسال اس ام اس گروهی با محتوای مشخص، شما می توانید از الگوهایی که برای مناسبت ها و رویدادهای مختلف تدوین شده است استفاده کنید. این الگوها در دسته بندی های متفاوت، این امکان را فراهم می آورند که با سرعت بالاتر، پیام خود را به مخاطب ارسال کنید. باید در نظر داشته باشید که این مجموعه، روزانه توسط نیک اس ام اس به روز رسانی می شود.

گروه پیامک دانستنیها / اس ام اس نکات مفید

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

ایا میدانید نام قدیمی کشور فلاند ، سوئومی بوده است

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

ایا میدانید 60% کسانی که در سوئد ازدواج میکنند طلاق میگیرند   ایا میدانید در طول قرون وسطی همه تصور میکردند که قلب مرکز هوش و درایت انسان است

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

ایا میدانید پژوهشگران عمر انسان عصر حجر را 19 سال برآورد نموده اند

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

ایا میدانید چین با تولید 25 ٪ تخم مرغ جهان معادل 130 میلیارد تخم مرغ رتبه اول را دارد

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

آیا میدانید سم مار کبرا میتواند 150 نفر را بکشد

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

آیا میدانید 85 درصد گیاهان در اقیانوس ها رشد میکنند

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

آیا میدانید اسب ها دربرابر گاز اشک آور مصون هستند

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

آیا میدانید تا وقتی که غذا با بزاق مخلوط نشده مزه آن حس نمیشود

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

آیا میدانید هنگامی که عطسه می کنید قلب شما به اندازه 1.5 میلیون ثانیه می ایستد

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

ایا میدانید عمر خیام در سال 1048 م در نیشاپور بدنیا آمد و در سال 1131 میلادى در همانجا مرد

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

ایا میدانید یک انسان در طول عمرش بطور متوسط 1300 لیتر عرق میکند

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

ایا میدانید ابو على سینا در بین سال هاى 980 تا 1037 میلادى مى زیسته

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

ایا میدانید انسان بطور متوسط 6 ماه از عمرش را در توالت به سر می برد

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

ایا میدانید قدیمیترین شرابی را که پیدا کرده اند قدمتش از 3000 سال بیشتر است

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

ایا میدانید زنبورها براي جمع كردن 1 كيلو عسل بايد شهد 10 ميليون گل را جمع كند

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

ایا میدانید ماهي اصلا پلك ندارد و نميتوان مژه بزند يا هنگام خواب چشمهايش را ببندد

گروه پیامک دانستنیها / اس ام اس نکات مفید

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

ایا میدانید نام قدیمی کشور فلاند ، سوئومی بوده است

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

ایا میدانید 60% کسانی که در سوئد ازدواج میکنند طلاق میگیرند   ایا میدانید در طول قرون وسطی همه تصور میکردند که قلب مرکز هوش و درایت انسان است

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

ایا میدانید پژوهشگران عمر انسان عصر حجر را 19 سال برآورد نموده اند

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

ایا میدانید چین با تولید 25 ٪ تخم مرغ جهان معادل 130 میلیارد تخم مرغ رتبه اول را دارد

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

آیا میدانید سم مار کبرا میتواند 150 نفر را بکشد

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

آیا میدانید 85 درصد گیاهان در اقیانوس ها رشد میکنند

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

آیا میدانید اسب ها دربرابر گاز اشک آور مصون هستند

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

آیا میدانید تا وقتی که غذا با بزاق مخلوط نشده مزه آن حس نمیشود

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

آیا میدانید هنگامی که عطسه می کنید قلب شما به اندازه 1.5 میلیون ثانیه می ایستد

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

ایا میدانید عمر خیام در سال 1048 م در نیشاپور بدنیا آمد و در سال 1131 میلادى در همانجا مرد

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

ایا میدانید یک انسان در طول عمرش بطور متوسط 1300 لیتر عرق میکند

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

ایا میدانید ابو على سینا در بین سال هاى 980 تا 1037 میلادى مى زیسته

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

ایا میدانید انسان بطور متوسط 6 ماه از عمرش را در توالت به سر می برد

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

ایا میدانید قدیمیترین شرابی را که پیدا کرده اند قدمتش از 3000 سال بیشتر است

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

ایا میدانید زنبورها براي جمع كردن 1 كيلو عسل بايد شهد 10 ميليون گل را جمع كند

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

ایا میدانید ماهي اصلا پلك ندارد و نميتوان مژه بزند يا هنگام خواب چشمهايش را ببندد