بانک اس ام اس و پیامک

برای سهولت در ارسال پیام کوتاه و ارسال اس ام اس گروهی با محتوای مشخص، شما می توانید از الگوهایی که برای مناسبت ها و رویدادهای مختلف تدوین شده است استفاده کنید. این الگوها در دسته بندی های متفاوت، این امکان را فراهم می آورند که با سرعت بالاتر، پیام خود را به مخاطب ارسال کنید. باید در نظر داشته باشید که این مجموعه، روزانه توسط نیک اس ام اس به روز رسانی می شود.

گروه پیامک دانستنیها / اس ام اس نکات مفید

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

آیا می دانستید جمعیت میمون های هند بیش از 50 میلیون است

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

آیا می دانستید بیشتر هواپیما ها صندلی شماره 13 را ندارند

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

آیا می دانستید اولين مردماني كه اسب را به جهان هديه كردند ايرانيان بودند

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

آیا می دانستید اولين مردماني كه سکه را در جهان ضرب كردند ايرانيان بودند

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

آیا می دانستید اولين مردماني كه زغال سنگ را كشف كردند ايرانيان بودند

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

آیا می دانستید اولين مردماني كه به كرويت زمين پي بردند ايرانيان بودند

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

آیا می دانستید اولين مردماني كه مس را كشف كردند ايرانيان بودند

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

آیا می دانستید اولين مردماني كه كشاورزي را جهت كاشت و برداشت كشف كردند ايرانيان بودند

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

آیا می دانستید اولين مردماني كه نخ را كشف كردند و موفق به ريسيدن آن شدند ايرانيان بودند

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

آیا می دانستید اولين مردماني كه مقياس سنجش اجسام را كشف كردند ايرانيان بودند

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

آیا می دانستید اولين مردماني كه عطر را براي خوشبو شدن بدن ساختند ايرانيان بودند

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

آیا می دانستید که اولين مردماني كه آتش را در جهان كشف كردند ايرانيان بودند

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

ایا میدانید مایع سفیدی که بنام چرک زخم در اطراف جراحت جمع میشود لاشه گلبولهاى سفیدند

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

ایا میدانید بهترین رساناى برق نقره ست ولی به علت گرانی نقره از مس استفاده میشود

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

ایا میدانید نام قدیمی ترکستان ، ماوراءنهر بوده است

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

ایا میدانید هر لیتر خون انسان بین 5 تا 6 گرم نمک دارد و نمک زیادی کار کلیه ها را سخت تر میکند

گروه پیامک دانستنیها / اس ام اس نکات مفید

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

آیا می دانستید جمعیت میمون های هند بیش از 50 میلیون است

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

آیا می دانستید بیشتر هواپیما ها صندلی شماره 13 را ندارند

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

آیا می دانستید اولين مردماني كه اسب را به جهان هديه كردند ايرانيان بودند

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

آیا می دانستید اولين مردماني كه سکه را در جهان ضرب كردند ايرانيان بودند

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

آیا می دانستید اولين مردماني كه زغال سنگ را كشف كردند ايرانيان بودند

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

آیا می دانستید اولين مردماني كه به كرويت زمين پي بردند ايرانيان بودند

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

آیا می دانستید اولين مردماني كه مس را كشف كردند ايرانيان بودند

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

آیا می دانستید اولين مردماني كه كشاورزي را جهت كاشت و برداشت كشف كردند ايرانيان بودند

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

آیا می دانستید اولين مردماني كه نخ را كشف كردند و موفق به ريسيدن آن شدند ايرانيان بودند

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

آیا می دانستید اولين مردماني كه مقياس سنجش اجسام را كشف كردند ايرانيان بودند

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

آیا می دانستید اولين مردماني كه عطر را براي خوشبو شدن بدن ساختند ايرانيان بودند

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

آیا می دانستید که اولين مردماني كه آتش را در جهان كشف كردند ايرانيان بودند

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

ایا میدانید مایع سفیدی که بنام چرک زخم در اطراف جراحت جمع میشود لاشه گلبولهاى سفیدند

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

ایا میدانید بهترین رساناى برق نقره ست ولی به علت گرانی نقره از مس استفاده میشود

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

ایا میدانید نام قدیمی ترکستان ، ماوراءنهر بوده است

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

ایا میدانید هر لیتر خون انسان بین 5 تا 6 گرم نمک دارد و نمک زیادی کار کلیه ها را سخت تر میکند