بانک اس ام اس و پیامک

برای سهولت در ارسال پیام کوتاه و ارسال اس ام اس گروهی با محتوای مشخص، شما می توانید از الگوهایی که برای مناسبت ها و رویدادهای مختلف تدوین شده است استفاده کنید. این الگوها در دسته بندی های متفاوت، این امکان را فراهم می آورند که با سرعت بالاتر، پیام خود را به مخاطب ارسال کنید. باید در نظر داشته باشید که این مجموعه، روزانه توسط نیک اس ام اس به روز رسانی می شود.

گروه پیامک دانستنیها / اس ام اس نکات مفید

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

آیا می دانستید که اولين مردماني كه شيشه را كشف كردند و از آن براي منازل استفاده كردند ايرانیان بودند

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

آیا می دانستید که اولين مردماني كه حروف الفبا را ساختند در 7000 سال پيش در جنوب ايران ايرانيان بودند

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

آیا می دانستید که اولين مردماني كه ذوب فلزات را در شهر سيلك در اطراف كاشان آغاز كردند ايرانيان بودند

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

آیا می دانستید که نام قدیمی ویتنام ، آنام بود

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

آیا می دانستید که لقب کشور کوبا ، کاسه شکر است

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

آیا می دانستید که سلسله صفویه بین سال هاى 878 تا 1101 هجرى شمشی حاکم ایران بودند

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

آیا می دانستید که گلابی مفرح بخش قلب و کبد هست

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

آیا می دانستید که لقب کشور آرژانتین ، کشور نقره است

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

آیا می دانستید که به کمک رادار می توان سرعت اجسام متحرک را مشخص نمود

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

آیا می دانستید که جرم زمین 81 برابر ماه است

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

آیا می دانستید که بینانگذار سلسله صفویه شاه اسماعیل و آخرین پادشاه این سلسله شاه عباس سوم بود

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

آیا می دانستید که 2 میلیارد نفر در جهان خواندن و نوشتن بلد نیستند که جمعیت دنیا 6 میلیارد است

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

آیا می دانستید که گرانترین درخت کریسمس جهان در توکیو به 10 میلیون دلار به فروش گذاشته شده بود

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

آیا می دانستید بزرگترین دریای دنیا دریای مدیترانه هست و بیشترین عمق آن به 4500 متر می رسد

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

آیا می دانستید یک نوع وزغ  در جهان وجود دارد که در بدن خود سم کافی برای کشتن 2200 نفر آدم را دارد

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

آیا می دانستید ایرانیان اولین کسانی بودند که نخ را کشف کردند

گروه پیامک دانستنیها / اس ام اس نکات مفید

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

آیا می دانستید که اولين مردماني كه شيشه را كشف كردند و از آن براي منازل استفاده كردند ايرانیان بودند

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

آیا می دانستید که اولين مردماني كه حروف الفبا را ساختند در 7000 سال پيش در جنوب ايران ايرانيان بودند

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

آیا می دانستید که اولين مردماني كه ذوب فلزات را در شهر سيلك در اطراف كاشان آغاز كردند ايرانيان بودند

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

آیا می دانستید که نام قدیمی ویتنام ، آنام بود

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

آیا می دانستید که لقب کشور کوبا ، کاسه شکر است

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

آیا می دانستید که سلسله صفویه بین سال هاى 878 تا 1101 هجرى شمشی حاکم ایران بودند

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

آیا می دانستید که گلابی مفرح بخش قلب و کبد هست

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

آیا می دانستید که لقب کشور آرژانتین ، کشور نقره است

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

آیا می دانستید که به کمک رادار می توان سرعت اجسام متحرک را مشخص نمود

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

آیا می دانستید که جرم زمین 81 برابر ماه است

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

آیا می دانستید که بینانگذار سلسله صفویه شاه اسماعیل و آخرین پادشاه این سلسله شاه عباس سوم بود

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

آیا می دانستید که 2 میلیارد نفر در جهان خواندن و نوشتن بلد نیستند که جمعیت دنیا 6 میلیارد است

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

آیا می دانستید که گرانترین درخت کریسمس جهان در توکیو به 10 میلیون دلار به فروش گذاشته شده بود

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

آیا می دانستید بزرگترین دریای دنیا دریای مدیترانه هست و بیشترین عمق آن به 4500 متر می رسد

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

آیا می دانستید یک نوع وزغ  در جهان وجود دارد که در بدن خود سم کافی برای کشتن 2200 نفر آدم را دارد

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

آیا می دانستید ایرانیان اولین کسانی بودند که نخ را کشف کردند