بانک اس ام اس و پیامک

برای سهولت در ارسال پیام کوتاه و ارسال اس ام اس گروهی با محتوای مشخص، شما می توانید از الگوهایی که برای مناسبت ها و رویدادهای مختلف تدوین شده است استفاده کنید. این الگوها در دسته بندی های متفاوت، این امکان را فراهم می آورند که با سرعت بالاتر، پیام خود را به مخاطب ارسال کنید. باید در نظر داشته باشید که این مجموعه، روزانه توسط نیک اس ام اس به روز رسانی می شود.

گروه پیامک دانستنیها / اس ام اس نکات مفید

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

آیا می دانستید که از 9 میلیون جمعیت سوئد 8.1 میلیونش خارجی و یا ریشه خارجی دارند

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

آیا می دانستید که 51 درصد از جمعیت جهان را زنان و 49 درصد را مردان تشکیل می دهند

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

آیا می دانستید اسم فارسی تلویزیون دورنشان می باشد

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

آیا می دانستید فلاند بهترین آب آشامیدنی و هندوستان بدترین آب آشامیدنی را در دنیا داراست

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

آیا می دانستید مار ناشنواست و محیط اطراف خود را با ارتعاشاتی که از زمین می گیرد احساس می کند

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

آیا می دانید که 350000 نوع کفشدوزک در جهان وجود دارد

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

آیا می دانید که رشد کودک در بهار بیشتر است

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

آیا می دانید که حلزون می تواند 3 سال بخوابد

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

آیا می دانستید که گرانترین درخت کریسمس جهان در توکیو به 10 میلیون دلار به فروش گذاشته شده بود

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

آیا می دانستید که 2 میلیارد نفر در جهان خواندن و نوشتن بلد نیستند که جمعیت دنیا 6 میلیارد است

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

آیا می دانستید که بینانگذار سلسله صفویه شاه اسماعیل و آخرین پادشاه این سلسله شاه عباس سوم بود

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

آیا می دانستید که اولین مردمانی که آتش را در جهان کشف کردند ایرانیان بودند

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

آیا می دانستید اولین مردمانی که عطر را برای خوشبو شدن بدن ساختند ایرانیان بودند

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

آیا می دانستید اولین مردمانی که مقیاس سنجش اجسام را کشف کردند ایرانیان بودند

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

آیا میدانید هنگامی که عطسه می کنید قلب شما به اندازه 1.5 میلیون ثانیه می ایستد

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

آیا میدانید تا وقتی که غذا با بزاق مخلوط نشده مزه آن حس نمیشود

گروه پیامک دانستنیها / اس ام اس نکات مفید

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

آیا می دانستید که از 9 میلیون جمعیت سوئد 8.1 میلیونش خارجی و یا ریشه خارجی دارند

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

آیا می دانستید که 51 درصد از جمعیت جهان را زنان و 49 درصد را مردان تشکیل می دهند

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

آیا می دانستید اسم فارسی تلویزیون دورنشان می باشد

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

آیا می دانستید فلاند بهترین آب آشامیدنی و هندوستان بدترین آب آشامیدنی را در دنیا داراست

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

آیا می دانستید مار ناشنواست و محیط اطراف خود را با ارتعاشاتی که از زمین می گیرد احساس می کند

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

آیا می دانید که 350000 نوع کفشدوزک در جهان وجود دارد

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

آیا می دانید که رشد کودک در بهار بیشتر است

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

آیا می دانید که حلزون می تواند 3 سال بخوابد

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

آیا می دانستید که گرانترین درخت کریسمس جهان در توکیو به 10 میلیون دلار به فروش گذاشته شده بود

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

آیا می دانستید که 2 میلیارد نفر در جهان خواندن و نوشتن بلد نیستند که جمعیت دنیا 6 میلیارد است

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

آیا می دانستید که بینانگذار سلسله صفویه شاه اسماعیل و آخرین پادشاه این سلسله شاه عباس سوم بود

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

آیا می دانستید که اولین مردمانی که آتش را در جهان کشف کردند ایرانیان بودند

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

آیا می دانستید اولین مردمانی که عطر را برای خوشبو شدن بدن ساختند ایرانیان بودند

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

آیا می دانستید اولین مردمانی که مقیاس سنجش اجسام را کشف کردند ایرانیان بودند

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

آیا میدانید هنگامی که عطسه می کنید قلب شما به اندازه 1.5 میلیون ثانیه می ایستد

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

آیا میدانید تا وقتی که غذا با بزاق مخلوط نشده مزه آن حس نمیشود