بانک اس ام اس و پیامک

برای سهولت در ارسال پیام کوتاه و ارسال اس ام اس گروهی با محتوای مشخص، شما می توانید از الگوهایی که برای مناسبت ها و رویدادهای مختلف تدوین شده است استفاده کنید. این الگوها در دسته بندی های متفاوت، این امکان را فراهم می آورند که با سرعت بالاتر، پیام خود را به مخاطب ارسال کنید. باید در نظر داشته باشید که این مجموعه، روزانه توسط نیک اس ام اس به روز رسانی می شود.

گروه پیامک دانستنیها / اس ام اس نکات مفید

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

آیا می دانید که کنه که حشره اى ریز است می تواند 1 سال تمام بدون غذا زنده بماند

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

آیا می دانید که بچه هاى بین 3 تا 8 سال نمی توانند بین تخیل و حقیقت مرزى را به درستی قائل باشند

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

آیا می دانید که مریخ تقریبا نصف کره زمین می باشد

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

آیا می دانید که اگر به درخت نارگیل خوب رسیدگی شودسالیانه 100 عدد نارگیل می دهد

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

آیا می دانید که پودر سیب زمینی از خونریزی جلوگیری می کند

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

آیا می دانید که زالو در یک دفعه 2 تا 3 سانتیمتر مکعب خون می مکد و بعد از آن 1 سال چیزى نمیخورد

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

آیا می دانید که اولین کامپیوتر در سال 1942 در آمریکا ساخته شد

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

آیا می دانید که سلسله ساسانیان بین سال هاى 224 تا 631 میلادى حکومت می کردند

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

آیا می دانید کهنام قدیمی کشور سویس هلوسیا بوده است

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

آیا می دانید که فقط قورباغه های نر قورقور می کنن

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

آیا می دانید کهشن خیس از شن خشک سبک تر است

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

آیا می دانید که حلزون می تواند 3 سال بخوابد

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

آیا می دانید که رشد کودک در بهار بیشتر است

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

آیا می دانید که 350000 نوع کفشدوزک در جهان وجود دارد

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

آیا می دانستید که اولين مردماني كه اگو يا فاضلاب را جهت تخليه آب به بيرون از شهر اختراع كرد ايرانيان بودند

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

آیا می دانستید که اولين مردماني كه به فرمان يكي از پادشاهان زن ايراني كشتي را ساختند ايرانيان بودند

گروه پیامک دانستنیها / اس ام اس نکات مفید

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

آیا می دانید که کنه که حشره اى ریز است می تواند 1 سال تمام بدون غذا زنده بماند

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

آیا می دانید که بچه هاى بین 3 تا 8 سال نمی توانند بین تخیل و حقیقت مرزى را به درستی قائل باشند

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

آیا می دانید که مریخ تقریبا نصف کره زمین می باشد

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

آیا می دانید که اگر به درخت نارگیل خوب رسیدگی شودسالیانه 100 عدد نارگیل می دهد

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

آیا می دانید که پودر سیب زمینی از خونریزی جلوگیری می کند

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

آیا می دانید که زالو در یک دفعه 2 تا 3 سانتیمتر مکعب خون می مکد و بعد از آن 1 سال چیزى نمیخورد

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

آیا می دانید که اولین کامپیوتر در سال 1942 در آمریکا ساخته شد

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

آیا می دانید که سلسله ساسانیان بین سال هاى 224 تا 631 میلادى حکومت می کردند

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

آیا می دانید کهنام قدیمی کشور سویس هلوسیا بوده است

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

آیا می دانید که فقط قورباغه های نر قورقور می کنن

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

آیا می دانید کهشن خیس از شن خشک سبک تر است

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

آیا می دانید که حلزون می تواند 3 سال بخوابد

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

آیا می دانید که رشد کودک در بهار بیشتر است

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

آیا می دانید که 350000 نوع کفشدوزک در جهان وجود دارد

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

آیا می دانستید که اولين مردماني كه اگو يا فاضلاب را جهت تخليه آب به بيرون از شهر اختراع كرد ايرانيان بودند

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

آیا می دانستید که اولين مردماني كه به فرمان يكي از پادشاهان زن ايراني كشتي را ساختند ايرانيان بودند