بانک اس ام اس و پیامک

برای سهولت در ارسال پیام کوتاه و ارسال اس ام اس گروهی با محتوای مشخص، شما می توانید از الگوهایی که برای مناسبت ها و رویدادهای مختلف تدوین شده است استفاده کنید. این الگوها در دسته بندی های متفاوت، این امکان را فراهم می آورند که با سرعت بالاتر، پیام خود را به مخاطب ارسال کنید. باید در نظر داشته باشید که این مجموعه، روزانه توسط نیک اس ام اس به روز رسانی می شود.

گروه پیامک دانستنیها / اس ام اس نکات مفید

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

آیا می دانستید که اولین اسکناس در ایران در سال 1269 شمشی چاپ شده است

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

آیا می دانستید چشم انسان همانند یک دوربین 135 مگاپیکسلی است

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

آیا می دانستید یک نوع عنکبوت می تواند 300 برابر وزن خودش را بلند کند

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

آیا می دانستید یک انسان می تواند حداکثر با سرعت 40 کیلومتر در ساعت بدود

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

آیا می دانستید ماه در هر سال 4 سانتی متر از زمین دور می شود

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

آیا می دانستید بلندترین موی سر دنیا 6 متر است

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

آیا می دانستید بازى شطرنج یک بازى قدیمی که در سال 500 میلادى در کشور هند ساخته شده است

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

آیا می دانستید کشور ژاپن بیش از 125 میلیون نفر جمعیت دارد

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

آیا می دانستید انسان در طول عمرش بین 30 تا 40 هزار لیتر ادرار می کند

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

آیا می دانستید تقریبا 1 میلیارد از 6 میلیارد جمعیت جهان دیدشان ضعیف است و احتیاج به عینک دارند

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

آیا می دانستید از هر 8500 نفر فقط یک نفر قلبش در سمت راست هست

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

آیا می دانستید روى هم رفته روزانه 75 میلیون بشکه نفت در جهان تولید می شود

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

آیا می دانستید کشور شیلی خشک ترین آب و هواى دنیا را دارد

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

آیا می دانستید مار ناشنواست و محیط اطراف خود را با ارتعاشاتی که از زمین می گیرد احساس می کند

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

آیا می دانستید فلاند بهترین آب آشامیدنی و هندوستان بدترین آب آشامیدنی را در دنیا داراست

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

آیا می دانستید اسم فارسی تلویزیون دورنشان می باشد

گروه پیامک دانستنیها / اس ام اس نکات مفید

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

آیا می دانستید که اولین اسکناس در ایران در سال 1269 شمشی چاپ شده است

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

آیا می دانستید چشم انسان همانند یک دوربین 135 مگاپیکسلی است

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

آیا می دانستید یک نوع عنکبوت می تواند 300 برابر وزن خودش را بلند کند

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

آیا می دانستید یک انسان می تواند حداکثر با سرعت 40 کیلومتر در ساعت بدود

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

آیا می دانستید ماه در هر سال 4 سانتی متر از زمین دور می شود

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

آیا می دانستید بلندترین موی سر دنیا 6 متر است

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

آیا می دانستید بازى شطرنج یک بازى قدیمی که در سال 500 میلادى در کشور هند ساخته شده است

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

آیا می دانستید کشور ژاپن بیش از 125 میلیون نفر جمعیت دارد

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

آیا می دانستید انسان در طول عمرش بین 30 تا 40 هزار لیتر ادرار می کند

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

آیا می دانستید تقریبا 1 میلیارد از 6 میلیارد جمعیت جهان دیدشان ضعیف است و احتیاج به عینک دارند

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

آیا می دانستید از هر 8500 نفر فقط یک نفر قلبش در سمت راست هست

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

آیا می دانستید روى هم رفته روزانه 75 میلیون بشکه نفت در جهان تولید می شود

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

آیا می دانستید کشور شیلی خشک ترین آب و هواى دنیا را دارد

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

آیا می دانستید مار ناشنواست و محیط اطراف خود را با ارتعاشاتی که از زمین می گیرد احساس می کند

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

آیا می دانستید فلاند بهترین آب آشامیدنی و هندوستان بدترین آب آشامیدنی را در دنیا داراست

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

آیا می دانستید اسم فارسی تلویزیون دورنشان می باشد