بانک اس ام اس و پیامک

برای سهولت در ارسال پیام کوتاه و ارسال اس ام اس گروهی با محتوای مشخص، شما می توانید از الگوهایی که برای مناسبت ها و رویدادهای مختلف تدوین شده است استفاده کنید. این الگوها در دسته بندی های متفاوت، این امکان را فراهم می آورند که با سرعت بالاتر، پیام خود را به مخاطب ارسال کنید. باید در نظر داشته باشید که این مجموعه، روزانه توسط نیک اس ام اس به روز رسانی می شود.

گروه پیامک دانستنیها / اس ام اس نکات مفید

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

آیا می دانستید که زنان باید حجاب کامل داشته باشند منبع : سوره نور آیه 31 + سوره احزاب آیه 59

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

آیا می دانستید که زنان و مردان زناکار را باید صد ضربه تازیانه زد منبع : سوره نور آیه 2

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

آیا می دانستید که زبان چینی بیشترین کلمات را در مقایسه با دیگر زبان ها را دارد

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

آیا می دانستید که نام قدیمی کشور اتریش نمشه بود

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

آیا می دانستید که بهترین سنگ هاى مرمر در ایتالیا ، یونان ، اسپانیا ، فرانسه ، بلژیک و ایران یافت می شود

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

آیا می دانستید که سلسه هخامنشی بین سال هاى 558 تا 330 قبل از میلاد بر ایران حاکم بودند

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

آیا می دانستید که طولانی ترین رود ایران رود کرخه است که از ارتفاعات الوند در همدان سرچشمه می گیرد

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

آیا می دانستید که طول تقریبی رود نیل که بزرگترین رود جهان است درحدود 6600 کلیومتر است

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

آیا می دانستید که اندونزى با جمعیتی برابر 157 میلیون نفر پر جمعیت ترین کشور اسلامی جهان است

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

آیا می دانستید که 56 درصد از جمعیت دنیا گروه خونی شان o است

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

آیا می دانستید که پرندگانی هستند که تا ارتفاع 12 کیلومترى می توانند پرواز کنند

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

آیا می دانستید که سریعترین آسانسور در توکیو هست که با سرعت 600 متر در دقیقه حرکت می کند

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

آیا می دانستید که در طول 3500 سال تاریخ بشر فقط در 250 سال جنگ نداشته ایم

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

آیا می دانستید که 66 درصد از جمعیت جهان در موقع استراحت به پهلو می خوابند

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

آیا می دانستید که 51 درصد از جمعیت جهان را زنان و 49 درصد را مردان تشکیل می دهند

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

آیا می دانستید که از 9 میلیون جمعیت سوئد 8.1 میلیونش خارجی و یا ریشه خارجی دارند

گروه پیامک دانستنیها / اس ام اس نکات مفید

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

آیا می دانستید که زنان باید حجاب کامل داشته باشند منبع : سوره نور آیه 31 + سوره احزاب آیه 59

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

آیا می دانستید که زنان و مردان زناکار را باید صد ضربه تازیانه زد منبع : سوره نور آیه 2

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

آیا می دانستید که زبان چینی بیشترین کلمات را در مقایسه با دیگر زبان ها را دارد

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

آیا می دانستید که نام قدیمی کشور اتریش نمشه بود

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

آیا می دانستید که بهترین سنگ هاى مرمر در ایتالیا ، یونان ، اسپانیا ، فرانسه ، بلژیک و ایران یافت می شود

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

آیا می دانستید که سلسه هخامنشی بین سال هاى 558 تا 330 قبل از میلاد بر ایران حاکم بودند

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

آیا می دانستید که طولانی ترین رود ایران رود کرخه است که از ارتفاعات الوند در همدان سرچشمه می گیرد

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

آیا می دانستید که طول تقریبی رود نیل که بزرگترین رود جهان است درحدود 6600 کلیومتر است

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

آیا می دانستید که اندونزى با جمعیتی برابر 157 میلیون نفر پر جمعیت ترین کشور اسلامی جهان است

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

آیا می دانستید که 56 درصد از جمعیت دنیا گروه خونی شان o است

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

آیا می دانستید که پرندگانی هستند که تا ارتفاع 12 کیلومترى می توانند پرواز کنند

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

آیا می دانستید که سریعترین آسانسور در توکیو هست که با سرعت 600 متر در دقیقه حرکت می کند

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

آیا می دانستید که در طول 3500 سال تاریخ بشر فقط در 250 سال جنگ نداشته ایم

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

آیا می دانستید که 66 درصد از جمعیت جهان در موقع استراحت به پهلو می خوابند

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

آیا می دانستید که 51 درصد از جمعیت جهان را زنان و 49 درصد را مردان تشکیل می دهند

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

آیا می دانستید که از 9 میلیون جمعیت سوئد 8.1 میلیونش خارجی و یا ریشه خارجی دارند