بانک اس ام اس و پیامک

برای سهولت در ارسال پیام کوتاه و ارسال اس ام اس گروهی با محتوای مشخص، شما می توانید از الگوهایی که برای مناسبت ها و رویدادهای مختلف تدوین شده است استفاده کنید. این الگوها در دسته بندی های متفاوت، این امکان را فراهم می آورند که با سرعت بالاتر، پیام خود را به مخاطب ارسال کنید. باید در نظر داشته باشید که این مجموعه، روزانه توسط نیک اس ام اس به روز رسانی می شود.

گروه پیامک دانستنیها / اس ام اس نکات مفید

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

آیا میدانستید كه كوسه ها در طبيعت تنها از دلفين ها به صورت طبيعي مي ترسند

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

آیا میدانستید مورچه بولداگ سیاه در استرالیا با یک گاز می تواند انسانی را از پا درآورد

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

آیا میدانستید درازترین حیوان جهان کرم بند کفشی است که طولش به 57 متر می رسد

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

آیا میدانستید گنجشک 3500 پر در بدنش دارد که می تواند درسرد ترین روز حرارت بدنش را به 41 برسانند

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

آیا میدانستید دستگاه تنفس کروکودیل به گونه ای که می توانند 1 ساعت بدون تنفس در زیر آب بمانند

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

آیا میدانستید تمام زير دريايي را با الهام از كوسه مي سازند

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

آیا میدانستید دانشمندان معتقدند هسته سیاه چاله ها از یک اتم هم کوچکتر است

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

آیا میدانستید علت چشمک زدن ستاره ها جو زمین است نه خود ستاره

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

آیا میدانستید حافظه ي ماهي قرمز فقط 3 ثانيه است

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

آیا میدانستید یکی از عوامل بسیار مهم بی خوابی استفاده بیش از حد قند و شکر می باشد

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

آیا میدانستید فتحعلی شاه قاجار 108 تا بچه داشت که 60 تاى آن پسر و 48 آن دختر بود

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

آیا میدانستید درفش کاویانی قدیمی ترین پرچم ایران است

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

آیا میدانستید انگور تنها میوه ایی ست که ارزش غذایی آن بعد از خشک شدن زیادتر می شود

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

آیا میدانستید به تخم مرغ  مرغانه هم می گویند

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

آیا می دانستید که خمس از واجبات است منبع : سوره انفال آیه 41

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

آیا می دانستید که دو فرشته از راست و چپ نگهبان شما هستند که اعمال شما را مینویسند منبع : سوره ق آیه 17.18

گروه پیامک دانستنیها / اس ام اس نکات مفید

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

آیا میدانستید كه كوسه ها در طبيعت تنها از دلفين ها به صورت طبيعي مي ترسند

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

آیا میدانستید مورچه بولداگ سیاه در استرالیا با یک گاز می تواند انسانی را از پا درآورد

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

آیا میدانستید درازترین حیوان جهان کرم بند کفشی است که طولش به 57 متر می رسد

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

آیا میدانستید گنجشک 3500 پر در بدنش دارد که می تواند درسرد ترین روز حرارت بدنش را به 41 برسانند

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

آیا میدانستید دستگاه تنفس کروکودیل به گونه ای که می توانند 1 ساعت بدون تنفس در زیر آب بمانند

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

آیا میدانستید تمام زير دريايي را با الهام از كوسه مي سازند

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

آیا میدانستید دانشمندان معتقدند هسته سیاه چاله ها از یک اتم هم کوچکتر است

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

آیا میدانستید علت چشمک زدن ستاره ها جو زمین است نه خود ستاره

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

آیا میدانستید حافظه ي ماهي قرمز فقط 3 ثانيه است

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

آیا میدانستید یکی از عوامل بسیار مهم بی خوابی استفاده بیش از حد قند و شکر می باشد

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

آیا میدانستید فتحعلی شاه قاجار 108 تا بچه داشت که 60 تاى آن پسر و 48 آن دختر بود

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

آیا میدانستید درفش کاویانی قدیمی ترین پرچم ایران است

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

آیا میدانستید انگور تنها میوه ایی ست که ارزش غذایی آن بعد از خشک شدن زیادتر می شود

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

آیا میدانستید به تخم مرغ  مرغانه هم می گویند

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

آیا می دانستید که خمس از واجبات است منبع : سوره انفال آیه 41

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

آیا می دانستید که دو فرشته از راست و چپ نگهبان شما هستند که اعمال شما را مینویسند منبع : سوره ق آیه 17.18