بانک اس ام اس و پیامک

برای سهولت در ارسال پیام کوتاه و ارسال اس ام اس گروهی با محتوای مشخص، شما می توانید از الگوهایی که برای مناسبت ها و رویدادهای مختلف تدوین شده است استفاده کنید. این الگوها در دسته بندی های متفاوت، این امکان را فراهم می آورند که با سرعت بالاتر، پیام خود را به مخاطب ارسال کنید. باید در نظر داشته باشید که این مجموعه، روزانه توسط نیک اس ام اس به روز رسانی می شود.

گروه پیامک دانستنیها / اس ام اس نکات مفید

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

آیا می دانستید مسن ترین قاضی جهان در 65 سالگی به مقام قضاوت رسید و تا 107 سالگی قاضی بود

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

آیا می دانستید بزرگترین باتلاق در روسیه با مساحت 46.950 کیلو متر و باتلاق دیگری با 109.000 کیلومتر در برزیل است

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

آیا می دانستید طولانی ترین نام کوچک متعلق به یک دختر آمریکایی است نام کوچک او 39 حرف دارد

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

آیا می دانستید بزرگترین سالاد دنیا با وزن 2 هزار و 600 کیلو گرم توسط جوانان کوتلینکی درست شد

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

آیا می دانستید پوست سیب 5 برابر سیب ویتامین دارد

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

آیا می دانستید هنر نمایش تصویرهای متحرک توسط توماس ادیسون در سال 1891 اختراع شد

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

آیا می دانستید بلندترین نقطه پرواز هواپیماهای معمولی 17 کیلومتر است

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

آیا می دانستید طول ساحلی دریاى خزر 7000 کیلومتر است که هزار کیلومترش در طرف ایران است

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

آیا می دانستید بنیانگذار سلسله ساسانی اردشیر بابکان و آخرین پادشاه آن یزدگرد سوم بود

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

آیا می دانستید پیاز براى پیشگیرى از سرطان و سنگ کلیه خوب است

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

آیا می دانستید بیمارى هولناک ایدز تا به اکنون 25 میلیون قربانی در سرتاسر دنیا گرفته است

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

آیا می دانستیدعدس در خاصیت غذایی با گوشت برابرى می کند و درضمن براى حافظه بسیار مفید است

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

آیا می دانستید کرمان بعد از خراسان بزرگترین استان ایران است یعنی در واقع دومین استان بزرگ ایران

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

آیا می دانستید آغا محمدخان قاجار ، تهران را پایتخت ایران قرار داد

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

آیا می دانستید سماق یک کلمه عربی است و فارسی آن سماک است

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

آیا می دانستید کلیه هایمان روزانه 700 لیتر خون را تصفیه می کنند

گروه پیامک دانستنیها / اس ام اس نکات مفید

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

آیا می دانستید مسن ترین قاضی جهان در 65 سالگی به مقام قضاوت رسید و تا 107 سالگی قاضی بود

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

آیا می دانستید بزرگترین باتلاق در روسیه با مساحت 46.950 کیلو متر و باتلاق دیگری با 109.000 کیلومتر در برزیل است

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

آیا می دانستید طولانی ترین نام کوچک متعلق به یک دختر آمریکایی است نام کوچک او 39 حرف دارد

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

آیا می دانستید بزرگترین سالاد دنیا با وزن 2 هزار و 600 کیلو گرم توسط جوانان کوتلینکی درست شد

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

آیا می دانستید پوست سیب 5 برابر سیب ویتامین دارد

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

آیا می دانستید هنر نمایش تصویرهای متحرک توسط توماس ادیسون در سال 1891 اختراع شد

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

آیا می دانستید بلندترین نقطه پرواز هواپیماهای معمولی 17 کیلومتر است

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

آیا می دانستید طول ساحلی دریاى خزر 7000 کیلومتر است که هزار کیلومترش در طرف ایران است

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

آیا می دانستید بنیانگذار سلسله ساسانی اردشیر بابکان و آخرین پادشاه آن یزدگرد سوم بود

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

آیا می دانستید پیاز براى پیشگیرى از سرطان و سنگ کلیه خوب است

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

آیا می دانستید بیمارى هولناک ایدز تا به اکنون 25 میلیون قربانی در سرتاسر دنیا گرفته است

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

آیا می دانستیدعدس در خاصیت غذایی با گوشت برابرى می کند و درضمن براى حافظه بسیار مفید است

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

آیا می دانستید کرمان بعد از خراسان بزرگترین استان ایران است یعنی در واقع دومین استان بزرگ ایران

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

آیا می دانستید آغا محمدخان قاجار ، تهران را پایتخت ایران قرار داد

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

آیا می دانستید سماق یک کلمه عربی است و فارسی آن سماک است

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

آیا می دانستید کلیه هایمان روزانه 700 لیتر خون را تصفیه می کنند