بانک اس ام اس و پیامک

برای سهولت در ارسال پیام کوتاه و ارسال اس ام اس گروهی با محتوای مشخص، شما می توانید از الگوهایی که برای مناسبت ها و رویدادهای مختلف تدوین شده است استفاده کنید. این الگوها در دسته بندی های متفاوت، این امکان را فراهم می آورند که با سرعت بالاتر، پیام خود را به مخاطب ارسال کنید. باید در نظر داشته باشید که این مجموعه، روزانه توسط نیک اس ام اس به روز رسانی می شود.

گروه پیامک دانستنیها / اس ام اس نکات مفید

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

آیا میدانید مار پس از قطع شدن سرش میتواند تا نیم ساعت نیش بزند

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

آیا میدانید در برج ایفل 2.5 میلیون پیچ به کار رفته

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

آیا میدانید طول رگ های انسان به 560 هزار کیلومتر میرسد

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

آیا می دانستید کرم های ابریشم در 56 روز 86 هزار برابر خود غذا می خورند

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

آیا می دانستید در سیبری هوا به حدی سرد است که بخار دهان انسان در هوا یخ میزند و به زمین میریزد

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

آیا می دانستید اگر آب در دسترس راکن باشد تمام غذاها را میشوید

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

آیا می دانستید بزرگترین ارتش دنیا ، ارتش آزادی بخش چین با 2 میلیون و 200 هزار نفر نیرو می باشد

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

آیا می دانستید اسید کربنیک بهترین کشنده میکرب است ولی نوعی میکرب درونش زندگی میکند

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

آیا می دانستید مار ناشنوا ست و محيط اطراف خود را با ارتعاشاتي که از زمين دريافت ميکند احساس ميکند

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

آیا می دانستید از بین 2800 نوع مارهای امروزی، تنها 300 نوع آنها سمی یا خطرناک اند

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

آیا می دانستید مورچه های دیگر هم میتوانند مسیر لانه را به دیگر مورچه ها نشان دهند

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

آیا می دانستید جثه عنكبوت هاي ماده از نرها بزرگتر است

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

آیا می دانستید در جهان بيش از 30 هزار نوع عنکبوت وجود دارد

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

آیا می دانستید تار عنکبوت قدرتي دارد كه يك زنبور كه سرعت 32 كیلومتر دارد و حجمش چندتای عنكبوت است نگه دارد

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

آیا می دانستید تار عنكبوت 2 برابر طول خودش كش مي آيد بدون آنكه پاره شود

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

آیا می دانستید تار عنكبوت از قويترين بافته هاست و دوامش از آهن بيشتر است و به آن آهن حيواني گویند

گروه پیامک دانستنیها / اس ام اس نکات مفید

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

آیا میدانید مار پس از قطع شدن سرش میتواند تا نیم ساعت نیش بزند

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

آیا میدانید در برج ایفل 2.5 میلیون پیچ به کار رفته

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

آیا میدانید طول رگ های انسان به 560 هزار کیلومتر میرسد

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

آیا می دانستید کرم های ابریشم در 56 روز 86 هزار برابر خود غذا می خورند

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

آیا می دانستید در سیبری هوا به حدی سرد است که بخار دهان انسان در هوا یخ میزند و به زمین میریزد

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

آیا می دانستید اگر آب در دسترس راکن باشد تمام غذاها را میشوید

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

آیا می دانستید بزرگترین ارتش دنیا ، ارتش آزادی بخش چین با 2 میلیون و 200 هزار نفر نیرو می باشد

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

آیا می دانستید اسید کربنیک بهترین کشنده میکرب است ولی نوعی میکرب درونش زندگی میکند

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

آیا می دانستید مار ناشنوا ست و محيط اطراف خود را با ارتعاشاتي که از زمين دريافت ميکند احساس ميکند

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

آیا می دانستید از بین 2800 نوع مارهای امروزی، تنها 300 نوع آنها سمی یا خطرناک اند

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

آیا می دانستید مورچه های دیگر هم میتوانند مسیر لانه را به دیگر مورچه ها نشان دهند

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

آیا می دانستید جثه عنكبوت هاي ماده از نرها بزرگتر است

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

آیا می دانستید در جهان بيش از 30 هزار نوع عنکبوت وجود دارد

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

آیا می دانستید تار عنکبوت قدرتي دارد كه يك زنبور كه سرعت 32 كیلومتر دارد و حجمش چندتای عنكبوت است نگه دارد

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

آیا می دانستید تار عنكبوت 2 برابر طول خودش كش مي آيد بدون آنكه پاره شود

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

آیا می دانستید تار عنكبوت از قويترين بافته هاست و دوامش از آهن بيشتر است و به آن آهن حيواني گویند