بانک اس ام اس و پیامک

برای سهولت در ارسال پیام کوتاه و ارسال اس ام اس گروهی با محتوای مشخص، شما می توانید از الگوهایی که برای مناسبت ها و رویدادهای مختلف تدوین شده است استفاده کنید. این الگوها در دسته بندی های متفاوت، این امکان را فراهم می آورند که با سرعت بالاتر، پیام خود را به مخاطب ارسال کنید. باید در نظر داشته باشید که این مجموعه، روزانه توسط نیک اس ام اس به روز رسانی می شود.

گروه پیامک دانستنیها / اس ام اس نکات مفید

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

آیا میدانستید جدیدا کشف شده است که داخل مغز ما یک سیستم عامل مافوق تصور وجود دارد

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

آیا میدانستید مغز ما هنگام بیداری از خواب مثل کامپیوتر بوت و برای انجام کارهای سنگین اماده میشود

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

آیا میدانستید بیشترین چگالی را در بین سیارات منظومه شمسی زمین دارا میباشد.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

آیا میدانستید چگالی زمین نسبت به آب 5.5 میباشد (5.5 برابر از آب سنگین تر است)

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

آیا میدانستید جرم زمین 21 بتوان 10*6.6 تن است

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

آیا میدانستید ختنه خطر آلودگی به hiv را کاهش می دهد

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

آیا میدانستید دانشمندان به نشانه‌هاي جديد احتمال انتقال حيات از فضا به زمين دست يافته‌اند

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

آیا میدانستید اگر سفینه ی با استفاده از پاد ماده ساخته شود دارای سرعت نور خواهد شد

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

آیا میدانستید این مقدار انرژی فقط در 1 ثانیه هدر میرود پس در چند ساعت چقدر است؟!!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

آیا میدانستید در وسط روز در هر مترمربع از سطح زمین 6,000,000,000,000,000 ژول انرژی هدر میرود

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

آیا میدانستید بزرگترین عامل چربی خون کشیدن سیگار میباشد

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

آیا میدانستید در حال حاضر بیش از 100 میلیون مین در 90 کشور جهان وجود دارد

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

آیا میدانستید پنگونها جوجه هاى خود را از روى صدایشان تشخیص میدهند

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

آیا میدانستید 50 ٪ از مردان و 10 ٪ از زنان جهان سیگارى هستند

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

آیا میدانستید گریه وخنده از یک جای مغز ناشی میشوند و هر دو در حد تعادل در سلامت انسان موثرند

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

آیا میدانید کره مریخ با سرعت 240 کیلومتر درساعت به دور خورشید میچرخد

گروه پیامک دانستنیها / اس ام اس نکات مفید

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

آیا میدانستید جدیدا کشف شده است که داخل مغز ما یک سیستم عامل مافوق تصور وجود دارد

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

آیا میدانستید مغز ما هنگام بیداری از خواب مثل کامپیوتر بوت و برای انجام کارهای سنگین اماده میشود

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

آیا میدانستید بیشترین چگالی را در بین سیارات منظومه شمسی زمین دارا میباشد.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

آیا میدانستید چگالی زمین نسبت به آب 5.5 میباشد (5.5 برابر از آب سنگین تر است)

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

آیا میدانستید جرم زمین 21 بتوان 10*6.6 تن است

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

آیا میدانستید ختنه خطر آلودگی به hiv را کاهش می دهد

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

آیا میدانستید دانشمندان به نشانه‌هاي جديد احتمال انتقال حيات از فضا به زمين دست يافته‌اند

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

آیا میدانستید اگر سفینه ی با استفاده از پاد ماده ساخته شود دارای سرعت نور خواهد شد

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

آیا میدانستید این مقدار انرژی فقط در 1 ثانیه هدر میرود پس در چند ساعت چقدر است؟!!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

آیا میدانستید در وسط روز در هر مترمربع از سطح زمین 6,000,000,000,000,000 ژول انرژی هدر میرود

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

آیا میدانستید بزرگترین عامل چربی خون کشیدن سیگار میباشد

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

آیا میدانستید در حال حاضر بیش از 100 میلیون مین در 90 کشور جهان وجود دارد

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

آیا میدانستید پنگونها جوجه هاى خود را از روى صدایشان تشخیص میدهند

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

آیا میدانستید 50 ٪ از مردان و 10 ٪ از زنان جهان سیگارى هستند

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

آیا میدانستید گریه وخنده از یک جای مغز ناشی میشوند و هر دو در حد تعادل در سلامت انسان موثرند

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

آیا میدانید کره مریخ با سرعت 240 کیلومتر درساعت به دور خورشید میچرخد